ROSTAS PODÁVA SÚDU NÁVRH NA ODMIETNUTIE OBŽALOBY

Tagged With: , , Add Comment

Dňa 30.10.2019 právny zástupca Mgr.art.Tibora Eliota Rostasa, JUDr. Ľubomír Hlbočan, zaslal Špecializovanému trestnému súdu návrh na okamžité odmietnutie obžaloby z viacerých vážnych a preukázateľných dôvodov. Tými najdôležitejšími sú upretie práva obvineného na jeho obhajobu a účelové a nezákonne vykonané dôkazy, zvlášť v prípade tzv.“znaleckého“ posudku PhDr. Jany Plichtovej, ktoré nemajú žiadne náležitosti oprávnených znaleckých posudkov a navyše spomínaná J.Plichtová vedome podáva nepravdivý znalecký posudok. Celé znenie je  v priloženej fotodokumentácii.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis