Samit, kde sa rozdávajú partitúry

Tagged With: , , , , Add Comment

Existuje viacero zoskupení vo vnútri svetových mocenských elít, ktoré nestoja o širokú publicitu svojich predstáv o najvhodnejšom usporiadaní pomerov vo svete. Sú to obvykle staré rodové klany s koreňmi siahajúcimi do staroveku. Postupujú zvyčajne podľa dlhodobých strategických plánov, ktoré majú rôzne dlhé časové mce a realizačné fázy. Niektoré sú rozpoznateľné ľahšie, iné ťažšie.

Rozšírenie voľne dostupného internetu umožnilo vrhnúť svetlo na to, ako mocenské elity komunikujú v zákulisí medzi sebou, aby koordinovali svoje kroky a vyhýbali sa zbytočným konfrontáciám. Necenzurovaný internet uľahčil aj odhaľovanie spôsobov, akými elity odovzdávajú pokyny, odporúčania a želania najvyšším politickým, podnikateľsko-manažérskym a mediálnym garnitúram. Tie sa potrebujú periodicky schádzať, aby ubezpečovali svojich mocipánov i seba samých, že dostali rovnaké noty, naštudovali si ich a budú podľa nich tancovať. Medzi najznámejšie konferenčné platformy patrí Bilderberg, ktorý dodnes ostáva uzavretým podujatím a na svojich webových stránkach sa nevyjadruje o rozdeľovaní partitúr pre svetový politický orchester, ani o vyberaní jednotlivých muzikantov. Aparát Bilderbergu to v rozhovoroch s novinármi popiera a oni poslušne pritakávajú. Diametrálne odlišný prístup k svojej prezentácii zvolili otcovia zakladatelia výročného podujatia, ktoré sa nazýva World Government Summit.

Tento provokačný názov sa zvykne prekladať do slovenčiny ako Svetový vládny samit. Kričí však z neho i konotácia samitu poskokov svetovej vlády, najmä ak si prečítame charakteristiku, ktorú si dáva na svojej webovej stránke www.worldgovernmentsummit.org. Stojí tu čierne na bielom, že táto platforma slúži na to, aby podľa vlastných slov stanovovala agendu pre nasledujúcu generáciu vlád, i keď iba s dôrazom na využívanie inovácií a technológií v záujme riešenia výzev, pred ktorými stojí ľudstvo.

Z vymedzenia hlavného poľa pôsobnosti tejto koordinačnej platformy na inovácie a technológie vyplýva, že reprezentuje silnejúce globálne zoskupenie, ktoré presadzuje vízie duchovných otcov technokratickej budúcnosti ľudstva. Kiežby len ľudstva! Vhodnejšie by bolo povedať, že tvorstva. Už na programe vlaňajšieho samitu v Dubaji sa podrobne traktovala tematika syntetickej biológie. Juan Enriquez, spoluzakladateľ americkej spoločnosti Synthetic Genomics, vyrukoval s oznámením, že jeho firma, ktorá nie je verejnou akciovou korporáciou, čo jej dovoľuje ostávať uzavretejšou pred zvedavými očami, vyčlení 40 miliónov dolárov na vytvorenie prvej syntetickej formy života.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-april-2019

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis