Sibyla, Szabó, Plichtová, Sivko: čaká vás súd

Ilustračný obrázok: Shutterstock

V zmysle zákonných postupov činím prvý krok na obhajobu seba, svojej rodiny a všeobecných práv a základných slobôd všetkých občanov Slovenskej republiky. Nech Vám práve tento prípad slúži ako povzbudenie v našom oprávnenom boji proti mimovládnej inkvizícii. Ďalším krokom budú trestné oznámenia na Janu Plichtovú a Miloslava Szabóa ako preukázateľne neoprávnených znalcov konajúcich v rozpore so zákonom, ktorý porušili. V tomto zmysle budú vznesené obvinenia zo spáchania trestných činov krivej a zaujatej výpovede, kde je trestná sadzba od 1- do 5 rokov. Podobné sankcie s väčším dôrazom hrozia vyšetrovateľovi Martinovi Sivkovi a najviac Pavlovi Sibylovi. Chcem nám všetkým dokázať, že máme právo slobodne uvažovať, slobodne písať a slobodne vyzdvihovať aj našich najväčších národných buditeľov. Z krvi štúrovcov pochádzam a nikdy nepripustím, aby ju podvratné protislovenské sily hanobili.

Prosím, buďme ostražití, sledujme tento zápas a majme hlbokú dôveru v najvyššiu spravodlivosť. Aj v tomto zápase sa nám podarilo spojiť tie najkompetentejšie právne veličiny, akými sú v prvom rade môj právny zástupca Dr.Hlbočan ale aj Dr.Harabin, ktorý situáciu permanentne sleduje a vyhodnocuje. Týmto politickým procesom hodláme vytýčiť hranice medzi zvrhlou neoliberálnou ničotou a zdravým povedomím o identite Slovenského národa ako mosta medzi kultúrami Východu a Západu. Nám neostáva iné ako zvíťaziť a ochrániť budúcnosť našich potomkov a nášho štátu.

AKTUÁLNA DOKUMENTÁCIA O PODANÍ SŤAŽNOSTI VOČI POSTUPU NEOGESTAPA: https://www.rostas.news/sibyla-szabo-plichtova-sivko-caka-vas-sud/

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply