Slávnostnými podujatiami a vlasteneckou výzvou sa včera na Devíne zavŕšil 2. ročník Slovenského národného pochodu

· Čas čítania: 4 min.
Foto: Miloš Zverina

Účastníci a podporovatelia Slovenského národného pochodu prešli včera posledné kilometre tohto pochodu naprieč celým Slovenskom a zúčastnili sa slávnostných podujatiach na DevíneDruhý ročník Slovenského Národného Pochoduktorý odštartoval 15. augusta pri pamätníku príslušníkom 1. česko-slovenského armádneho zboru na Dukle, skončil včera o 15. hodine na hrade Devín.

Aj tento rok účastníci absolvovali najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku, Cestu hrdinov Slovenského Národného Povstania. Slovenský Národný Pochod je cestou k zjednoteniu Slovenska a podpory zachovania mieru medzi národmi. Zároveň je pochodom za slovenskú rodinu, národ, vlasť, prírodu, kultúru, jazyk, vieru, tradície, zvyky a obyčaje. Organizátorom pochodu je občianska iniciatíva ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ktorých spájajú vyššie uvedené hodnoty Slovenska a Sveta Slovanov. Technickú podporu pochodu zabezpečil  slovanský spolok Slavica z Nitry.

Prvou zástavkou SNP bolo mesto Svidník. Pamätník sovietskej armády sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku. Pamätník bol odhalený 3. októbra 1954 pri príležitosti osláv 10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, pričom od 27. februára 1961 je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko. Pylón pamätníka je vysoký 37 metrov a päťramenná hviezda na jeho vrchole dosahuje výšku 3,5 metra.

Po ceste sa k účastníkom pochodu, ktorí sa rozhodli prejsť celú trať, pripájali obyvatelia okolitých miest a obci, uskutočnilo sa niekoľko pekných vlasteneckých podujatí, položili sa vence a kvety k pomníkom a hrobom osloboditeľov Slovenska v druhej svetovej vojne a národných buditeľov. Jedným z najväčších sprievodných podujatí bola akcia v nedeľu, 13. septembra, pri Mohyle M. R. Štefánika na Bradle. Mnohí sympatizanti a vlastenci sa k účastníkom pochodu pripojili ešte o deviatej ráno a spolu s nimi prešli 16 km od Pranieru v  Dobrej Vode do Bradla.

Záverečná etapa Slavín – Devín sa uskutočnila včera. Už o 10. hodine sa účastníci pochodu a ich podporovatelia zo širokého okolia stretli na Slavíne a položili veniec a kvety k pomníku padlým vojakom Červenej armády. Urobili spoločnú fotografiu a o pol jedenástej vyrazili k cieľu. Niektorí Bratislavčania tiež išli spolu s účastníkmi pochodu a prešli celú alebo polovičnú trať.

Pomaly 13-kilometrovú cestu na Devín prekonali za takmer 4,5 hodiny. O tretej popoludní účastníci záverečnej etapy dorazili na Devín, kde sa stretli s ďalšími vlastencami, ktorí sa rozhodli zúčastniť na záverečnej slávnostnej akcii na Hrade. V úvode došlo k nedorozumeniu, keď sa z „technických príčin“ nemohli dostať do areálu hradu, aj keď bol sprístupnený pre verejnosť: nechceli ich pustiť s vlajkami. Nakoniec drobný konflikt sa podarilo vyriešiť a účastníci záverečnej akcie vystúpili na Hrad Devín – aj s vlajkami.

Na Hrade pri historickej studni účastníkov podujatia pozdravil a poďakoval sa všetkým, ktorí  pomáhali počas celého Slovenského národného pochodu 2020, predseda slovanského občianskeho združenia Miloš Zverina. Vyzval k zjednoteniu národných síl, varoval, že ak sa národné sily nespoja, situácia v krajine sa značne zhorší a aj naďalej tu bude bačovať liberálno-slniečkarska vláda. Podrobnejšie porozprával o cieľoch, príprave a priebehu tohtoročného Slovenského národného pochodu.

Podujatie vyvrcholilo Sitnianskym manifestom slobody a zdravia, ktorý prečítal Slobodan.  Podčiarkol, že sa súčasná totalita snaží dominovať nad našimi životmi. „Prestaňte nás zastrašovať globálnou hystériou. Požadujeme zrušenie slaboduchých obmedzení, smerujúcich k obmedzeniu našej slobody a zdravia. Tomuto vravíme rozhodné „nie.“ Riešte skutočné problémy ľudí, informujte pravdivo, prestaňte rozdeľovať spoločnosť, hospodárte zodpovedne s našimi daňami. Sila slovenskej vôle a viery človeka je večná. Dejiny slovenských povstaní vás varujú, zapredanci a mocipáni, kam vás môže viesť dlhodobá nespokojnosť. Obete našich predkov, ktorí pre budúce pokolenia vo víťazných bojoch za pravdu a slobodu prelievali svoju krv, sú nám vzorom. Svorne a pospolu sa hlásime k odkazom kniežaťa Pribinu, generácie Štúrovcov a generála Štefánika, ktorého výrok „Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem“ je stále rovnako aktuálny. Nech nám v duši znejú slova básne „Mor ho“ Sama Chalupku:

„Pravda, Bohmi vydaná, káže nám Slovanom:
Neprávosť mať Pána, ba väčšia byť pánom!
A človek nad človekom u nás nemá práva,
Sväté naše heslo je: Sloboda a Sláva!“

Slovenský národný pochod bol jednou z mnohých akcií, ktoré organizujú ozajstní národovci, ľudia, ktorí chcú, aby sa život na Slovensku zlepšil. Títo vlastenci podporujú tradičné slovenské a slovanské hodnoty, historické tradície a zvyky, bohatú kultúru a pestrý folklór, ktorí sú hrdí na našu minulosť so všetkými jej slávnymi a smutnými stránkami a ktorí chcú, aby naše deti, vnuci a pravnuci mali lepší život, ako predošlé generácie. A nielen si to želajú a hovoria o tom, ale uskutočňujú konkrétne činy, aby zvíťazila spravodlivosť a aby sa na Slovensku presadzovali národné záujmy a slobody.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=Qy3P-DbIU_Q&fbclid=IwAR0eqWJcjkmKiQumUpJQOzB61dWkHKJBo_mv2-FnfrKGZEv5J1dRgJpgx1E

https://www.facebook.com/photo?fbid=2660554544259146&set=a.1390065851308028

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2660898310891436&id=100009138796831

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár