Slovensko oberajú o nové generácie

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Vzdelávací systém a školy sú národným intelektuálnym pokladom a musia byť maximálne prísne chránené pred vpádmi zvrátených ideológií šíriacich vzdelanostnú mútnosť a duševnú prázdnotu už na plné obrátky. Spolu s ňou na juhu Slovenska samosprávy v rukách maďarskej menšiny odmietajú školy pre slovenské deti, bohoslužby sú výlučne v maďarskom jazyku.

https://www.napalete.sk/samosprava-na-juhu-ovladana-madarmi-odmieta-skoly-pre-slovenske-deti/

Ak sa slovenský jazyk takýmto spôsobom vytratí z našich južných regiónov, nemožno hovoriť o Slovensku a Slovákoch. Sústavnou eróziou slovenskej identity spôsobenou maďarskými iredentistickými silami strácame možnosť rozvíjať južné Slovensko v duchu našich národných tradícií a kultúry. Zo Slovákov sa takto stáva menšina na zvrchovanom území Slovenskej republiky. Niekdajšie predstavy Piłsudskeho a Hortyho o spoločnej hranici musia byť pre nás obrovským mementom – obzvlášť v období, kedy sa vedie útok na Ústavu a právnu istotu. Je na čase, aby sa legislatíva rozhodným a ráznym prístupom zasadila o prinavrátenie Slovenska Slovákom predovšetkým v oblasti vzdelávania a kultúry. Tieto oblasti je nevyhnutné ochrániť pred zhubným vplyvom nájazdov novodobých kočovníkov do učebných osnov našich detí. Nielen v prípade vytláčania nášho jazyka, ale aj v mnohých prípadoch zhubného vplyvu medzinárodného mimovládneho kartelu zanášajúceho do vedomia detí zvrátenú gender ideológiu. Jemné duše tých najmenších sa snažia zmiasť a znetvoriť perverzné sily usilujúce o vytvorenie bezprízorných generácií otrokov. Jedným z rukolapných dôkazov je aj Moja prvá knížka o sexe. Kniha distribuovaná na slovenský knižný trh s odporúčaním pre predškolské zariadenia je určená pre deti v predškolskom veku. Znázorňujú sa v nej podrobnosti ohľadne pohlavného styku, sexuálnych polôh a podobne.

Vzdelávací systém musí byť v našej prioritnej pozornosti. Všetky protislovenské, iredentistické ale aj zhubné mimovládne vplyvy vykoreňujúce z detských duší lásku k vlasti, prirodzenosť, tvorivosť a poučenie, by mali všetci zodpovední rodičia mimoriadne pozorne sledovať. Je nutné uvedomiť si, že toto sú nástroje k podmaneniu ľudí smerujúce k vzájomnému odcudzeniu a znecitliveniu. Týmto spôsobom majú v úmysle totálne ovládať nasledujúce znecitlivené generácie nasmerované proti prirodzenosti, národnej identite ale aj proti vlastným rodičom a pôvodným tradíciam a kultúre.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár