Slovinci povedali homosexuálnym manželstvám NIE!

Add Comment

Slovinsko, jeden z najmenších členských štátov Európskej únie, umožnilo 20. decembra 2015 svojim občanom zaujať vo všeľudovom hlasovaní postoj voči zákonu, ktorý prijal v marci parlament. Musel, pretože ho k tomu viazal zákon o referende. Toto nedeľňajšie si vynútilo združenie s výstižným názvom „V stávke sú deti“, keď zozbieralo vyše 80-tisíc podpisov.

O taký progres nestojíme

Zákon, ktorý povoľoval sobáše homosexuálov, odmietlo v plebiscite 393 185 občanov, čo predstavuje 63,54 % zúčastnených voličov. Tí tvorili vyše 35 % z celkového počtu 1,7 milióna oprávnených voličov. Dosť na to, aby sa ich vôľa stala rozhodujúcou na zrušenie tohto údajne progresívneho zákona, ktorým sa mal dvojmiliónový podalpský štátik poslušne zaradiť do šíku „progresívnych členov únie“ Bruselská eurokracia interpretuje obsah pojmu progresívnosti v oblasti sociálnej, rodinnej a populačnej politiky v súlade s dlhodobým projektom európskej integrácie. Tá predpokladá harmonizáciu zákonov vo všetkých oblastiach života členských krajín.

Proces odstraňovania tradičných duchovných, morálnych, spoločenských a kultúrnych hodnôt národných štátov prebieha v západnej Európe a v Škandinávii dlhšie ako v strednej a východnej Európe. Šírenie tohto druhu progresu zreteľne vykresľuje infografika o zväzkoch osôb rovnakého pohlavia v Európe na Wikipédii (pozri mapku: tmavomodrá – homosexuálne manželstvá, modrá – iný druh partnerstva, svetlomodrá – neregistrované spolužitie, sivá – nezistené, červená – ústavná definícia obmedzená na muža a ženu). Východ Starého svetadielu tomuto štátnou mocou a mienkotvornými médiami podporovanému progresu odoláva. Prevažne nemeckojazyčný stred Európy lavíruje. Západ so Škandináviou sa už poddali.

Slovinsko a Slovensko

Referendum o to, či smú homosexuálne páry uzatvárať manželské zväzky, prebehlo vo februári aj na Slovensku a v máji v Írsku. Silné masírovanie verejnej mienky spôsobilo, že prevažne katolícki Íri zrovnoprávnili registrované partnerstvá homosexuálov s manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenské referendum malo preventívny zámer zabrániť takémuto zrovnoprávneniu, no z právneho hľadiska stroskotalo pre nízku účasť občanov. Tá nedosiahla zákonom požadovaných minimálnych 50 %. Slovinci majú túto latku posadenú podstatne nižšie – na 20 percentách. Preto u nich výsledok decembrového referenda v prospech tradičného manželstva nadobudol právny účinok, kým na Slovensku oveľa výraznejší výsledok (presnejšie tri vyše 90-percentné výsledky na tri samostatné otázky) vyšiel nazmar pre nedostatočnú, iba 21,4-percentnú účasť.

Čo z toho pre nás vyplýva? Skúsenosti s prijímaním Lisabonskej zmluvy v Írsku ukázali, akí nástojčiví dokážu byť bruselskí mocipáni pri pretláčaní svojich zámerov. Írske Nie! Lisabonskej zmluve v júnovom referende 2008 euroúniových komisárov neodradilo. Do nátlaku na malú, štyriapolmiliónovú republiku zapojili obrovskú hospodársko-politickú a mediálnu presvedčovaciu mašinériu, až sa Íri po roku v druhom referende podvolili.

Na obzore eutanázia

Homosexuálne manželstvá nemajú pre bruselský komisariát takú veľkú dôležitosť, akú hralo prijímanie Lisabonskej zmluvy, ktorá nakoniec nahradila ústavu EÚ odmietnutú holandským a francúzskym plebiscitom pred desiatimi rokmi. Nejde v nich ani o také ťažké miliardy, o aké pôjde vo vysoko citlivej sfére, akou bude postupné uzákonenie eutanázie v celej EÚ. Programovanie postojov verejnosti v prospech dobrovoľného odchodu zo sveta (spočiatku „iba“ nevyliečiteľne chorých) už beží na poli kultúry, vzdelávacej sústavy a v médiách.

Predvídaví iniciátori januárového referenda na Slovensku na to pamätali v tretej otázke, či rodičia súhlasia s tým, aby školy nesmeli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálnej výchovy a eutanázie. Tá sa ešte nedostala na program dňa a do povedomia verejnosti ako hrozba. O tom, že eutanázia sa bude mienkotvorne pretláčať ako racionálna a morálne oprávnená, však netreba pochybovať.

Patrik Sloboda
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis