Snaha zmeniť prirodzenosť človeka

Pod plášťom ochrany žien a detí, pozitívnymi pojmami a záštitou organizácií ako OSN a EÚ ovládaných slobodomurárstvom (pozri dielo Roberta Helebrandta Kniežatá zloby) sa presadzujú genocídne konvencie a agenda. Ideológia spojená s homosexualitou, transsexualizmom, pedofíliou a inými sexuálnymi zvrátenosťami zavádza satanskú morálku. Silným prostriedkom na devastáciu morálnych, duchovných a kresťanských hodnôt je práve presadzovanie homosexuality do všetkých sfér života, pričom je spojená so šírením AIDS a infekčných chorôb, vedie ku schizofrénii, cynizmu a depresiám. Ňou zotročení jedinci predčasne umierajú na následky zhýralého života a ochorení.

Eurodokument 12099 Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a gendrovej identity z roku 2009 dospel k absurdnosti, že pohlavie už nemusí zodpovedať pohlaviu pri narodení, ale vzťahuje sa na volatilitu pocitov a individuálnych skúseností. Táto teória o biologickej matke hovorí, že jej dieťa jej už nepatrí, čím sa nemilosrdne zbavuje materskej lásky, citového a rodinného vzťahu. Manželstvo, rodina, obeta pre blízkych a národ sa odstraňujú ako zastaraný, nebezpečný stereotyp a zavádzajú sa nové paradigmy. Perverzity sú nazvané právami. V Nemecku sú domy pre zoofilov (Bestiality brothels are spreading through Germany, Daily Mail 1. 7. 2013) a v Egypte sa presadzujú zákony pre nekrofilov (You Won’t Believe The Completely Bizarre Necrophilia Law Egypt Is Considering, Business Insider 26. 4. 2012).

Varovanie pre Slovensko

Spoločnosť sv. Bazila Veľkého varovala premiéra Fica listom už v júli 2013: „Gendrová rovnosť má vraj za cieľ pomáhať a riešiť násilie na ženách. Ďalej chce odstrániť rodové rozdiely medzi mužmi a ženami, napr. v ekonomickej oblasti. Ale toto je len zakrývací manéver, lebo gender systém pokračuje ďalej, ako to možno vidieť v niektorých krajinách. O čo v skutočnosti ide? Boh stvoril človeka ako muža a ženu (Gn 1,27). Ideológia gender však ničí základnú ľudskú identitu danú každému človeku od narodenia – identitu muža a ženy. Čiže kto ako chce, také pohlavie si môže vybrať. Toto je prevrátenie Bohom daného poriadku a strata zdravého rozumu. Gender mení prirodzenosť človeka, jeho psychiku a jedinec sa následne stáva sídlom nečistých démonov. Táto šialená ideológia sa snaží ovplyvniť už deti v škôlkach a školách tzv. sexuálnou výchovou. Propagácia je zameraná na zavedenie štyroch zákonov: propagácia homosexuality v školstve a v masmédiách, zväzky homosexuálov, zákon o homofóbii – trestanie každého, kto sa nepodriadi homodiktatúre, a zákon o adopciách detí homosexuálmi. Aké ovocie prináša? Gendrová ideológia a homosexualita ničia jedinca, rodinu i národ. Podľa štatistík 50 – 75 % nakazených AIDS tvoria homosexuáli. V USA vynaložili len za rok 1992 na liečbu AIDS 13 miliárd dolárov! Okrem toho niekoľko desiatok tisíc ľudí ročne na AIDS umiera. Toto je vízia gendra – genocída detí, rodiny a národa! Táto politika vedie k peklu na zemi a k peklu po smrti. Medzi prioritné oblasti k dotáciám na podporu rodovej rovnosti na rok 2013 u nás patria mimo iných i Vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v rodine, na trhu práce, v zdravotníckom sektore, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania vrátane sexuálnej výchovy a výchovy k plánovanému rodičovstvu. Čo nám prinesie toto tzv. vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách? Zničenie prirodzenej rodiny a fyzickú genocídu Slovenska! Vážený pán premiér, ak vám záleží na budúcnosti Slovenska, buďte odvážny a upozornite slovenskú verejnosť, že gendrová ideológia je podvod. Táto amorálna ideológia po nedávno schválenej novele trestného zákona, ktorá zavádza termín o tzv. nenávisti pre sexuálnu orientáciu, dostáva zelenú! V hodine smrti sa budete i vy zodpovedať Bohu, ako ste viedli tento národ. Nám ako katolíckym kňazom rehole svätého Bazila Veľkého záleží na spáse nesmrteľných duší na Slovensku, ale aj na blahu slovenského národa. Preto pred svojím svedomím a pred národom upozorňujeme na katastrofálnu hrozbu gender politiky, kým je ešte čas. Dúfame, že tento problém týkajúci sa budúcnosti občanov Slovenska budete z vašej strany zodpovedne riešiť.“ Ako ho nakoniec riešil premiér Fico alebo jeho suplent Pellegrini?

Autor: Richard Strážan

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár