Socialistický experiment pod dohľadom globálneho kapitálu

Tagged With: , , , 1 Comment

Ak sedíte na najvyšších poschodiach pyramídy, tvoríte peniaze prostredníctvom centrálnych bánk (v ktorých ste majoritnými akcionármi) z ničoho (fraktalizácia) a máte dlhovo zotročené všetky krajiny sveta, prestávate túžiť po ďalšom bohatstve. Namiesto toho sledujete záverečnú a vskutku odvekú métu dávneho úsilia predošlých dynastií vladárov: nadobudnúť bezvýhradnú moc nad všetkým, čo žije a dýcha. Bohorovnú moc.

Takýto pohľad zhora nadol nachádzame v učebniciach a médiách hlavného prúdu pri oboznamovaní sa s rôznymi modelmi socialistických experimentov len výnimočne. Nespomína sa ani skutočnosť, že slúžili na overovanie účinnosti metód riadenia odporu, ako aj na porovnávanie rôznych ciest k formovaniu nového človeka pre postindustriálne 21. storočie. Bola to bežná taktika: predvídať odpor, postaviť sa ku kolíske jeho zrodenia, usmerniť jeho rast a odviesť ho postranne želaným smerom vo svoj prospech. Ľudstvo bolo pred sto rokmi mentálne a hodnotovo neporovnateľne rôznorodejšie ako to súčasné homogenizované, štandardizované a unifikované. Naši praotcovia sa prirodzene búrili proti neprávostiam, vrátane vykorisťovania. Preto im prichádzali v ústrety profesionálni revolucionári vyzbrojení revolučným učením teoretikov ako Karl Marx alebo Vladimir Iľjič Lenin. Oboch a desiatky mnohých ďalších financoval nadnárodný kapitál, tajné služby a iné štruktúry dominantného systému. Deklarované ciele vedenia boja za spravodlivejšiu socialistickú spoločnosť boli povznášajúce a zrozumiteľné, ak sa upravili pre cieľové segmenty nízkopríjmového obyvateľstva.

Formovanie nového človeka

Mentalita národov, kmeňov a rodových klanov bola v rozličných kútoch planéty natoľko odlišná, že sa im šili na mieru modely spoločenského zriadenia uplatňujúceho hlavné premisy socialistickej ideológie: triedny boj, zospoločenštenie výrobných prostriedkov, odstránenie vykorisťovania človeka človekom a budovanie lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. Rôznorodosť nastúpených ciest k beztriednej spoločnosti, t. j. ku komunizmu, bola počas uplynulého storočia nesmierne pestrá aj vďaka porážke Leva Davidoviča Bronštejna, známejšieho pod bojovým menom Trockij. Prehral zrážku s Josifom Vissarionovičom Stalinom o samotný zmysel Veľkej októbrovej revolúcie v Rusku. Fúzatý Gruzínec presadil líniu budovania socializmu na platforme silného štátu s medzinárodnou nadstavbou krajín socialistického tábora. Všetky mali spoločného menovateľa, na ktorom kapitálu pripravujúcemu ľudstvo na globalizovanú postindustriálnu éru 21. storočia záležalo najviac. Dnes už je dostatočne známe, čo to bolo: preformátovanie mentálnej a psychickej výbavy človeka. Vykoreniť mu spätosť s minulosťou a jej tradíciami, návykmi, normami a mravmi.

To isté úsilie zbaviť človeka jeho jedinečnosti prebiehalo aj v nesocialistických krajinách Západu a tzv. tretieho sveta.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian/eshop/2-1-Casopisy/0/5/161-November-2017

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...
One Response to "Socialistický experiment pod dohľadom globálneho kapitálu"
  1. Na každého príde. Skôr, či neskôr. Demokracia má výhodu, že demokratické princípy možno získať len zákonnou cestou.
    Na Slovensku už podali trestné oznámenie na členov vlády SR za pomoc pri bombardovaní Juhoslávie a zabíjaní civilistov. To si snáď počká aj na Sýriu a ostatné kvázi demokratické rozhodnutia.
    http://www.hlavnespravy.sk/harabin-podal-trestne-oznamenie-na-politikov-ktori-umoznili-bombardovanie-juhoslavie/1201354

Pridaj komentár

  & Časopis