Soltész: Slováci sú čvarga!

Tagged With: , , , , , 1 Comment

Facebook zablokoval na 30 dní Tibora Eliota Rostasa za to, že v svojich komentároch k článku PRÁVNE BEZVEDOMIE použil screenshot výroku Árpáda Soltésza, v ktorom označuje Slovákov za „čvargu z východnej Európy“. Všetko je absolútne naruby. Sloboda na internete je čoraz obludnejšia fikcia.

TU je celé znenie spomínaného článku, ktorý okrem iného vyjde aj v marcovom čísle ZEM&VEK:

PRÁVNE BEZVEDOMIE

Prokurátor po dvoch dňoch zastavil trestné stíhanie vo veci podnecovania rasovej a náboženskej neznášanlivosti za výrok o bielej spodine aj na adresu Slovákov od moderátora JOJ Arpáda Soltésza. To isté sa odohralo v prípade Havrana a Hríba, hrubým spôsobom hanobiacich a urážajúcich slovenský národ a jeho najväčších dejateľov. Kiska v prípade Lorenza hanobiaceho pamätníky mŕtvych dokonca telefonuje prokurátorovi, a ten dotyčného okamžite púšťa z väzby na slobodu. Na strane druhej stále pokračuje trestné stíhanie, ktoré bolo podané Kiskovým poradcom na Tibora Eliota Rostasa ešte v máji 2017 len preto, lebo doslovne citoval štúrovcov. Tento stav bezprávia obrovským spôsobom kumuluje napätie a neznášanlivosť v našej spoločnosti s nedozernými následkami, ktoré sú evidentne zámerom ľudí pri moci. Dnes to na Slovensku zašlo tak ďaleko, že sa okresný policajný útvar „nestotožňuje“ s rozsudkom Najvyššieho súdu a odmieta ho rešpektovať. Otázne je, čo bude nasledovať, keď sa situácia prudko otočí. Asi si treba pripomenúť, že Hobbesov stav prirodzených vecí je o vojne každého s každým. Hobbes popisuje ľudskú povahu, no tá je veľmi vrtkavá: solidárna aj krvilačná – všetko záleží od toho, aký duch spoločenstva momentálne prevláda a ako ho vie jeho najvyšší predstaviteľ a jeho okolie využiť či zneužiť. Ak budú vzorom čestní, ľudia budú spomedzi seba prirodzene vypudzovať darebákov, no ak budú pri moci darebáci, čestným sa medzi ľuďmi nebude dariť.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...
One Response to "Soltész: Slováci sú čvarga!"
  1. Dojíma ma to prekvapenie nad rozsahom bezprávnosti v našom štáte. Ale veď takéto a im podobné situácie tu sú už desaťročia. Pretože sa však diali „bezvýznamným“ osobám a podnikateľským subjektom, nikoho to príliš nevzrušovalo. Lenže štát si to dlho (a úspešne) testoval, prechádzalo mu to a do budúcnosti to bude uplatňovať stále agresívnejšie. Zmena ? Mám obavy, že už je neskoro.

    Jeden z príkladov: colnica preclila a prepustila do voľného obehu dovezený tovar, ktorý kúpil tretí subjekt. Keďže dovozca clo neuhradil, colnica už prepustený tovar obstavila a v správnom konaní ho chcela predať na úhradu colného dlhu. Najvyšší súd SR rozsudkom7Sž/142/01 prikázal colnici správne konanie voči vlastníkovi tovaru zastaviť s vyslovením, že nie je colným dlžníkom ani jeho právnym nástupcom a poukázal na prepustenie tovaru do voľného obehu. Colnica rozsudok nerešpektovala, navyše, v konaní o odstránenie nečinnosti správneho orgánu, Colné riaditeľstvo Bratislava písomne prehlásilo, že Najvyšší súd sa mýli. NS SR v následnom rozsudku 7Sž/67/02 uznal colnicu vinnou z nerešpektovania záväzného súdneho rozhodnutia a prikázal colnici správne konanie zastaviť. Výsledok? Colnica ukázala Najvyššiemu súdu SR „vztýčený prostredník“ aj po druhý krát, už raz preclený a do voľného obehu prepustený tovar preclila opätovne (na základe písomného odporúčania generálnej prokuratúry), clo vymáhala duplicitne v dvojnásobnej výške (teda nie solidárne zaplatenie colného dlhu ale 200% zákonnej výšky cla) od dvoch subjektov a na vlastníka tovaru dala vyhlásiť konkurz.

    Prečo sa teda čudujeme, že orgánom štátnej moci „zachutil“ argument o nerešpektovateľnosti právoplatných rozhodnutí iných orgánov štátnej moci? Sami sme to pripustili, tu to máme!

Pridaj komentár

  & Časopis