Sprísnenie v Rakúsku? Skôr medový motúz

Add Comment

Rakúska vláda sa topí vo výlevoch hnevu valiacich sa na ňu zo všetkých kútov Alpskej republiky. Potvrdzujú to aj prieskumy verejnej mienky. Nielen už aj tie, ktoré sa oficiálne publikujú, ale najmä vlastné, dodávané vnútornými spravodajskými kanálmi. Závery sú jednoznačné. Občania sa dožadujú, aby sa zabránilo zopakovaniu utečeneckého cunami z vlaňajška.

Tabletka na utíšenie

Členovia rakúskej spolkovej vlády a krajinských vlád preto prijali 26. januára návrh opatrení na obmedzenie migrácie. Koncipovali ich tak, aby boli v súlade s rakúskou i európskou legislatívou a neporušovali medzinárodné záväzky štátu v oblasti azylovej politiky. V skutočnosti prevratné zmeny neprinášajú. Netrpezlivým Rakúšanom ich ale mienkotvorná tlač pretiahla pod nosom ako medový motúz novinovými titulkami z dielne rakúskej tlačovej kancelárie APA ako tento v Die Presse.: „Nový azylový zákon. Jeden z najostrejších v Európe“.

Dozvedeli sa z nich, že vláda rozhodla o zavedení „azylu na istý čas“. Zamýšľa tiež obmedziť zlučovanie rodín žiadateľov o azyl. Správu prevzala aj česká tlačová kancelária ČTK a vložila do upokojujúceho titulku: „Rakouská vláda schválila návrh zákona o azylu na určitou dobu.“ Ide o úpravu, ktorú sa vláda pokúša právne sformulovať na základe rozhodnutia parlamentu z vlaňajšieho novembra. Poslanci ju vtedy zaviazali sprísniť azylové predpisy a migračnú politiku. Požiadavky verejnosti na uťahovanie skrutiek sa každým dňom vyostrujú. Dá sa predpokladať, že do apríla, kedy by mal parlament hlasovať o novele, sa vystupňuje naliehanie občanov na vybudovanie pevných stavidiel proti jarnej migračnej záplave 2016.

Základná premisa novely, že azyl sa bude poskytovať na tri roky, pripadá viedenskej mediálnej smotánke ako tvrdá, až neľudská. Radovým Rakúšanom ale ako príliš veľkorysá a dlhodobo neúnosná. Momentálny stav, keď sa azyl zvykne udeľovať na neobmedzený čas, t.j. natrvalo, sa mnohým rodákom osemapolmiliónovej republiky javí ako škandalózny vzhľadom na jeho deštruktívne následky. Skúsenosti zo všetkých západoeurópskych krajín, ktoré sa doširoka otvárajú masovému prisťahovalectvu, hovoria o nezvratných demografických a spoločenských následkoch vzhľadom na tri činitele:

1. vysoká pôrodnosť novoprišelcov,

2. maximálne využívanie, hraničiace so zneužívaním, nároku na zlučovanie rodín s trecím bodom v podobe rozdielneho chápania pojmu rodina.

3. neprekonateľné komplikácie a opakované zlyhania štátnej pomoci pri pokusoch o vyhostenie odmietnutých azylantov.

Ak ho nezrušia, bude platiť

Nové opatrenie týkajúce sa zlučovania rodín takzvaných prisťahovalcov znejú podľa ČTK takto: „Lidé, kteří azyl nezískají, ale zatím nemohou být ani vyhoštěni, budou muset příště čekat na svou rodinu tři roky místo dosavadního jednoho. Totéž platí i pro azylanty, kteří žádost o přistěhování rodiny nepodají do tří měsíců od přiznání statutu uprchlíka. Navíc budou muset prokázat, že mají ekonomické předpoklady pro obživu rodiny.“

Ťažisko debát v rodnom meste valčíkov sa medzitým prenáša na zámernú „gumennosť“ vynovovaných paragrafov. O tom, podľa akých kritérií sa budú posudzovať po troch rokoch nároky o predĺženie azylu, majú rozhodovať úradné smernice. Raz ročne ich majú vypracúvať znalecké tímy ministerstva vnútra. A to sa nezvykne protiviť politickým vetrom vanúcim z Viedne, resp. z Bruselu, či spoza Atlantiku.

Deportáciu odmietnutých azylantov môže navyše mariť a zastavovať celá škála prekážok zo strany štátu, medzinárodných inštitúcií, mimovládnych organizácií, záujmových skupín, humanitárnych zoskupení, náboženských obcí, etnických komunít, sociálnych sietí a pro-migračného mediálneho lobingu. Štát bude preto v konečnom dôsledku môcť, ale nie musieť odmietnutých azylantov deportovať tam, odkiaľ prišli. Najmä ak sa nevyjasnia pochybnosti o tom, kam ich vôbec poslať. Nehovoriac o slepej uličke v prípade odmietnutia domovských krajín spolupracovať s rakúskymi úradmi. Mimochodom, udelený azyl má mať naďalej neobmedzenú platnosť, pokiaľ úrady neoznámia po troch rokoch z vlastnej iniciatívy tej – ktorej osobe, že rozhodli o jeho zrušení. Demografická revolúcia a islamizácia Európy bude zrejme veselo pokračovať.

Patrik Sloboda
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis