Stanovisko Asociácie nezávislých médií k činnosti projektu Konspiratori.sk

Tagged With: , , , , , Add Comment

Počas včerajšieho dňa bola zverejnená informácia, že projekt Konspiratori.sk je podľa predbežného rozhodnutia súdu povinný odstrániť všetky zmienky o portáli Parlamentnilisty.cz až do konečného rozhodnutia. Dôvodom je poškodzovanie dobrého mena uvedeného média.

V stanovisku sa uvádza, že stránky Konspiratori.sk prevádzkuje firma NetSuccess s.r.o., ktorej 71-percentným vlastníkom je spoločnosť PETIT PRESS a.s. Je to rovnaká spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické aj printové médiá konkurujúce tak portálu Parlamentnilisty.cz, ako aj médiám združeným v Asociácii nezávislých médií (ANM).

Tieto webové stránky proklamujú, že ak web, ktorý je na zozname nedôveryhodných webov Konspiratori.sk, dojedná nápravu alebo podá vysvetlenie, bude z tohto zoznamu po preskúmaní stiahnutý,“ hovorí Jiří Čermák, podpredseda predstavenstva OUR MEDIA a.s., ktorá je vlastníkom stránky Parlamentnilisty.cz.

Hoci sme konateľa firmy NetSuccess v minulosti opakovane kontaktovali s vysvetlením a urobili sme aj úpravy, vedenie tejto spoločnosti s nami odmietlo rokovať, k žiadnemu preskúmaniu nedošlo, alebo nám aspoň do dnešného dňa neprišlo žiadne vyjadrenie. Z tohto dôvodu sme sa ako akcionári rozhodli domáhať svojich práv právnou cestou, rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave vítame,“ doplnil Jiří Čermák.

Podľa nášho názoru činnosť projektu Konspiratori.sk nesie znaky nekalej obchodnej súťaže, keďže sú do projektu zapojené subjekty a osoby, ktoré sú spojené s konkurenčným prostredím. Ich činnosť je zameraná v prvom rade na poškodenie dobrého mena médií, členov ANM. Onálepkovanie a zneužitie postoja zdanlivo nezávislého arbitra, potom vedie cez nátlakové aktivity zainteresovaných osôb k vytláčaniu našich členov z reklamného trhu. Najnovšie sa snažia zapojením do antivírových a antispamových služieb dosiahnuť nemožnosť posielať odkazy na naše internetové linky.

K stanovisku ANM pripájame aj stanovisko spoločnosti Sofian, ktoré súvisí s touto kauzou. Spoločnosť vydáva časopis Zem&Vek, ktorý je podľa projektu Konspiratori.sk označený konšpiračnou nálepkou. Toto zneužívajú aktivisti pri vytváraní tlaku na predajcov, aby dosiahli vyradenie časopisu z predaja. Projekt Konspiratori.sk teda slúži na zdôvodňovanie nepriateľských aktivít voči konkurencii na informačnom trhu.

Rovnako ako v prípade kauzy Parlamentní listy vs. Konšpirátori, aj pre Zem&Vek platí podobná argumentácia. Projekt Konspiratori.sk bol založený skupinou médií na vytlačenie konkurentov z reklamného trhu, čiže na nekalú obchodnú súťaž. Ako dnes vidno, už nejde len o nekalú obchodnú súťaž, ale aj o blokovanie posielania zmienok cez poštu a sociálne siete, či dokonca vyraďovanie z predaja.

Podľa posledných informácií k vyradeniu Zem&Vek z predaja došlo v maloobchodnom reťazci Billa, Tesco sa začalo na podobný krok pripravovať. Reťazec Kaufland s poukázaním na slobodu slova sa tejto akcie odmietol zúčastniť.

Vzhľadom na to, že podľa nášho názoru ide o vážne narušenie slobody trhu a že je dôvod na podozrenie z kartelových dohôd za účelom poškodenia, resp. zničenia členov našej asociácie, budeme iniciovať právne kroky na obnovenie právneho stavu.

Asociácia nezávislých médií je spoločná platforma médií rôzneho druhu a typu, ktoré sa združili v snahe o spoločný postup pri obhajobe inštitútu slobody slova a prejavu. Súčasťou združenia sú tak printové média ako Zem&Vek, internetové rádio Slobodný vysielač či webové portály ako Hlavné správy alebo Slobodný výber, ktoré spoločne zastupujú stovky tisíc pravidelných čitateľov a poslucháčov.

Zdroj: https://aneme.sk/2018/06/21/stanovisko-asociacie-nezavislych-medii-k-cinnosti-projektu-konspiratori-sk/

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis