Strašidelné americké korene nacistickej eugeniky – 1. časť

Tagged With: , , , Add Comment

Edwin Black je autor kníh IBM a holokaust (IBM and the Holocaust) a Vojna proti slabým: Eugenika a americká kampaň pre vytvorenie nadradenej rasy (War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race), z ktorých je vybratý nasledujúci článok.

Hitler a jeho stúpenci obetovali celý kontinent a vyhladili milióny pri svojom hľadaní takzvanej „nadradenej rasy“.

Ale koncept bielej, svetlovlasej, modrookej nadradenej nordickej rasy nebol vymyslený Hitlerom. Myšlienka vznikla v Spojených štátoch a bola kultivovaná v Kalifornii desaťročia predtým než Hitler prišiel k moci. Kalifornskí eugenológovia hrali dôležitú, hoci málo známu, rolu v americkom eugenickom hnutí za rasovú čistotu.

Eugenika bola rasistická pseudoveda rozhodnutá odstrániť preč všetky ľudské bytosti považované za „podradné“, chrániac len tých, ktorí spĺňali nordický stereotyp. Základy jej filozofie boli zavedené ako národná politika nútenými sterilizáciami a segregačnými zákonmi, ako aj obmedzením manželských sňatkov, a boli platné v 27 štátoch. V 1909 sa Kalifornia stala tretím štátom, ktorý prijal takéto zákony. Napokon vykonávatelia eugeniky sterilizovali asi 60.000 američanov, zabránili tisíckam sňatkov, násilne segregovali tisíce v „kolóniách,“ a perzekvovali veľké množstvo ľudí spôsobom, o ktorom sa práve učíme. Pred Druhou svetovou vojnou, takmer polovica nútených sterilizácií bola vykonaná v Kalifornii, a dokonca po vojne, tento štát vykonal tretinu týchto zákrokov.

Kalifornia bola považovaná za epicentrum amerického eugenického hnutia. Počas prvých dekád dvadsiateho storočia kalifornskí eugenológovia mali medzi sebou potentných, ale málo známych rasistických vedcov, ako napríklad armádny špecialista na pohlavné choroby Dr. Paul Popenoe, citrusový magnát Paul Gosney, sakramentský bankár Charles M. Goethe, ako aj členovia Kalifornskej štátnej rady pre charitu a nápravné zariadenia a Kalifornskej univerzitnej rady regentov.

Eugenika by bola len bizarnými krčmovými rečami, ak by nebola značne financovaná korporátnymi filantropmi, konkrétne Carnegieho Inštitútom, Rockefellerovou nadáciou a Harrimanovými železnicami. Všetci spolu boli v spojení s niektorými najrešpektovanejšími americkými vedcami z prestížnych univerzít ako Stanford, Yale, Harvard a Princeton. Títo akademici šírili rasovú teóriu a rasovú vedu, a potom falšovali a manipulovali údaje, aby slúžili eugenickým rasistickým cieľom.

Prezident Stanfordu David Starr Jordan je autorom pojmu „rasa a krv“ vo svojom apoštolskom liste „Krv národa“ v roku 1902, v ktorom univerzitný bádateľ tvrdil, že ľudské kvality a zručnosti ako talent i chudoba sa predávajú prostredníctvom krvi.

V 1904 Carnegieho Inštitút založil laboratórny komplex v Cold Spring Harbor na Long Islande, ktorý zhromaždil milióny listov kartotéky obyčajných američanov a výskumníci opatrne intrigovali o odstránení rodín, pokrvných línií a celých národov. Z Cold Spring Harboru obhajovatelia eugeniky agitovali legislatívu Ameriky, ako aj štátne sociálne agentúry a asociácie.

Z majetku Harrimanových železníc sa platili miestne charity ako Newyorská priemyselná a imigračná kancelária, ktorá vyhľadávala židov, Talianov a iných imigrantov v New Yorku a v ďalších veľkých mestách a deportovali ich, nezákonne ich väznili a nútene sterilizovali.

Rockerfellerova nadácia pomohla založiť nemecký eugenický program a dokonca financovala program Josefa Mengeleho, na ktorom pracoval pred odchodom do Osvienčimu.

Väčšina duchovného vedenia a politickej agitácia pre Americké eugenické hnutie prišli z kalifornských kvázi-autonómnych eugenických spoločností, ako Nadácia pre zlepšenie človeka (Human Betterment Foundation) z Pasadeny a Kalifornská odnož Americkej eugenickej spoločnosti, ktoré koordinovali väčšinu svojich aktivít s Eugenickou výskumnou spoločnosťou z Long Islandu. Tieto organizácie, ktoré fungovali ako súčasť uzavretej siete, zverejňovali rasistické eugenické letáky a pseudovedecké žurnály, ako Eugenický spravodaj (Eugenical News) a Eugenika (Eugenics) a propagovali nacizmus.

Eugenika sa zrodila ako vedecká kuriozita vo viktoriánskom období. V 1863 Sir Francis Galton, bratranec Charlesa Darwina, teoretizoval, že ak si budú talentovaní ľudia brať len talentovaných ľudí, výsledok by mohol byť merateľný lepšími potomkami.  Na prelome minulého storočia bola Galtonova myšlienka importovaná do Spojených štátov, práve vtedy. keď boli objavené základy dedičnosti Gregora Mendela. Americkí obhajcovia eugeniky verili s náboženským zanietením, že rovnaké mendeliánske princípy určujúce farbu a veľkosť hrášku, obilia a dobytka riadia sociálny a intelektuálny charakter človeka.

V Amerike demograficky zviazanej imigračným nárastom a roztrhnutej post-rekonstrukčným chaosom, rasový konflikt bol všade. Elitári, utopici a takzvaní „progresívci“ spojili svoj rasový strach a triedne predsudky s túžbou po lepšom svete. Znovu objavili Galtonovu eugeniku a urobili z nej represívnu a rasistickú ideológiu. S úmyslom: osídliť Zem s množstvom svojich vlastných socio-ekonomických a biologických druhov a len s minimom iných, alebo s nikým iným.

Nadradené druhy v eugenickom hnutí neboli hlavne vysokí, silní a talentovaní ľudia. Eugenici túžili po svetlovlasých, modrookých nordických typoch. Verili, že len táto skupina, je vhodná na zdedenie Zeme. Hnutie malo v úmysle odsrániť emancipovaných černochov, ázijských robotníkov, Indiánov, Hispáncov, východoeurópanov, židov, tmavovlasých vrchárov, chudobných, slabých a v skutočnosti každého mimo klasifikovaných genetických línií narysovaných americkými „raseológmi.“

Ako? Identifikáciou takzvaného „defektného“ rodostromu, doživotnou segregáciou a sterilizačnými programami na vyhubenie ich pokrvných línií. Veľký plán bol doslova vymazať schopnosť reprodukcie pre slabých a takzvaných „nevhodných.“ Eugenológovia dúfali, že neutralizujú životaschopnosť 10% populácie naraz, až pokiaľ nezostane nikto okrem nich.

Osemnásť riešení sa objavilo v Carnegiem podporovanej „Predbežnej správe Komisie sekcie eugeniky Americkej asociácie chovateľov o praktických prostriedkoch odstránenia defektných zárodočných plaziem v ľudskej populácii.“ Bod číslo osem bola eutanázia.

Najčastejšie navrhovaná metóda eugenocídy v Amerike bola „smrtiaca komora“ alebo verejné plynové komory. V 1918 Popenoe, armádny špecialista na pohlavné choroby počas Prvej svetovej vojny, bol spoluautorom široko používanej knihy „Aplikovaná Eugenika“, ktorá tvrdila, „z historického uhlu pohľadu, prvá metóda, ktorá sa ponúka, je poprava…Jej hodnota pre udržanie štandardov rasy by nemala byť podceňovaná.“  Aplikovaná Eugenika tiež obsahovala kapitolu „Smrtiaca selekcia,“ ktorá operovala „prostredníctvom deštrukcie indivídua nevhodnými vlastnosťami životného prostredia, ako je prílišná zima, baktérie, alebo telové defekty.

Eugenickí chovatelia verili, že americká spoločnosť nie je pripravená na implementáciu organizovaných smrtiacich riešení. Lenže veľa psychiatrických inštitúcií a doktorov praktizovalo improvizovanú lekársku smrtiacu liečbu a vlastnú pasívnu eutanáziu.  Jedna inštitúcia v Lincolne, štát Illinois kŕmila prichádzajúcich pacientov mliekom z kráv s tuberkulózou veriac, že eugenicky silný jednotlivci budú imúnny. Výsledkom bola 30 až 40 percentná úmrtnosť v Lincolne. Niektorí doktori praktizovali pasívnu eugenocídu na novorodencoch. Ďalší doktori v psychiatrických inštitúciách používali smrtiacu nedbanlivosť.

Predsa však, napriek marginalizácii eugenocídy, hlavným riešením pre eugenológov bola rýchla expanzia nútenej segregácie a sterilizácie, ako aj viac obmedzení sňatkov. Kalifornia viedla národ, ukazujúc takmer všetky procedúry sterilizácie ako primeraný proces. Vo svojich prvých 25 rokoch eugenickej legislatívy, Kalifornia sterilizovala 9.782 jednotlivcov, väčšinou žien. Väčšina bola klasifikovaná ako „zlé dievčatá,“ diagnostikované ako „vášnivé,“ „nadmieru sexuálne aktívne“ alebo „sexuálne úchylné.“ V Sonome boli niektoré ženy sterilizované lebo mali abnormálne veľký klitoris, alebo  pysky.

V samotnom roku 1933 bolo vykonaných minimálne 1.278 nútených sterilizácií, 700 z nich bolo žien. Dve hlavné štátne sterilizačné kliniky v roku 1933 boli Sonoma State Home s 388 operáciami a Patton State Hospital s 363 operáciami. Ďalšie sterilizačné centrá boli Agnews, Mendocino, Napa, Norwalk, Stockton a Pacific Colony state hospitals.

Dokonca Najvyšší súd Spojených štátov schvaľoval aspekty eugeniky. Vo svojom neslávnom rozhodnutí z 1927 najvyšší sudca Oliver Wendell Holmes napísal, „Je to lepšie pre celý svet, ak namiesto čakania na popravu degenerovaných potomkov za zločin, alebo na ich vyhladovanie kvôli imbecilite, spoločnosť dokáže zabrániť tým, ktorí sú očividne nevhodní, aby mali potomkov…Tri generácie imbecilov stačí.“ Toto rozhodnutie otvorilo dvere pre tísíce nútených sterilizácií alebo iných perzekúcií podradných. O pár rokov neskôr nacisti v Norimberskom procese citovali Holmesove slová vo svojich obhajobách.

Len potom, čo bola eugenika aplikovaná v Spojených štátoch, bola kampaň transplantovaná do Nemecka, s veľkým úsilím kalifornských eugenológov, ktorí tlačili letáky idealizujúce sterilizáciu a rozdávali ich nemeckým úradníkom a vedcom.

Hitler študoval americké eugenické zákony. Pokúsil sa legitimizovať svoj antisemitizmus vedecky,  zaobaliac ho do viac prijateľnej pseudovedeckej fasády eugeniky. Hitler bol schopný nájsť viac nasledovníkov medzi rozumnými Nemcami tvrdiac, že veda je na jeho strane. Zatiaľ čo Hitlerova rasová nenávisť sa zrodila v jeho vlastnej hlave, intelektuálne názory na eugeniku, ktoré Hitler adaptoval v 1924, boli vytvorené v Amerike.

Zdroj: https://historynewsnetwork.org/article/1796

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

Martin Urminský
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis