Strašidelné americké korene nacistickej eugeniky – 2. časť

Foto: wiki

Počas 20-tych rokov eugenici z Carnegieho Inštitútu pestovali hlboké osobné a profesionálne vzťahy s Nemeckými fašistickými eugenikmi. V knihe Mein Kampf, vydanej v 1924, Hitler citoval americkú eugenickú ideológiu a otvorene prejavil hlbokú znalosť americkej eugeniky. „Existuje dnes jeden štát,“ napísal Hitler, „v ktorom minimálne chabé začiatky smerujúce k lepšej koncepcii (imigrácie) sú viditeľné. Samozrejme to nie je náš model Nemeckej republiky, ale Spojených štátov.“

Hitler hrdo hovoril svojim spolu straníkom ako pozorne sleduje postup Amerického eugenického hnutia. „Študoval som ho s veľkým záujmom,“ povedal kolegom nacistom, „zákony niektorých Amerických štátov týkajúcich sa prevencie reprodukcie ľudí, ktorých gény, s vysokou pravdepodobnosťou, nemajú žiadnu hodnotu alebo sú škodlivé pre rasový pôvod.“

Hitler dokonca napísal obdivný list Americkému eugenickému lídrovi Madisonovi Grantovi nazývajúc jeho rasovo založenú eugenickú knihu, Prechod Veľkej Rasy (The Passing of the Great Race), svojou bibliou.

Hitlerov boj za nadradenú rasu by bol len bláznivou križiackou výpravou pre vládnuci triedu. Vtedy bol americký termín „nordická“ jednoducho zmenený na „nemecká“ alebo „árijská.“ Rasová veda, rasová čistota a rasová predominancia sa stali hybnou silou Hitlerovského nacizmu. Nacistická eugenika konečne diktovala, kto bude prenasledovaný v ríšou ovládanej Európe, ako budú ľudia žiť a ako budú zomierať. Nacistickí doktori sa stali neviditeľnými generálmi v Hitlerovej vojne proti židom a ďalším Európanom. Doktori vytvorili vedu, vymysleli eugenické formulky a dokonca vlastnoručne vyberali obete sterilizácie, eutanázie a masového vyhladzovania.

Počas prvých rokov ríše, eugenici v celej Amerike vítali Hitlerove plány ako logické vyústenie desaťročí ich vlastných výskumov a snáh. Kalifornskí eugenici publikovali nacistickú propagandu pre amerických spotrebiteľov. Taktiež organizovali nacistické vedecké výstavy, ako v auguste 1934 v Los Angeleskom múzeu (L.A.County Museum), pre každoročnú schôdzu Americkej asociácie pre verejné zdravie (American Public Health Association).

V 1934 keď nemecké sterilizácie akcelerovali nad 5.000 mesačne, kalifornský eugenik C.M.Goethe po svojom návrate z Nemecka, sa neskrývame chvastal svojmu najbližším kolegom, „Budete chcieť vedieť, že vaša práca hrala dôležitú úlohu pri vytváraní mienky skupiny intelektuálov, ktorí stoja za Hitlerom v programe tvoriacom túto epochu. Všade cítim, že ich názory boli výrazne stimulované americkými myšlienkami…Chcem, moji drahí priatelia, aby ste nosili tieto myšlienky v sebe po celý život, aby sa skutočne zmenili na činnosť veľkej vlády 60 miliónov ľudí.“

V tom istom roku, desať rokov po schválení zákona o sterilizácii vo Virgínii, Joseph DeJarnette, superintendant Virgínskej Západnej štátnej nemocnice, poznamenal v novinách Richmond Times-Dispatch, „Nemci nás porážajú v našej vlastnej hre.“

Viac než poskytovaním vedeckých myšlienok, Amerika financovala Nemecké eugenické inštitúcie. Do roku 1926 Rockerfeller daroval asi 410.000 dolárov, čo je takmer 4 milióny v 21. storočí, pre stovky nemeckých výskumníkov. V máji 1926 Rockerfeller ocenil 250.000 dolármi Nemecký psychiatrický inštitút na Kaiser Wilhelm inštitúte, a neskôr sa tento inštitút stal Inštitútom cisára Wilhelma pre psychiatriu. Medzi vedúcich psychiatrov na Nemeckom psychiatrickom inštitúte patril Ernst Rüdin, ktorý sa stal riaditeľom a architektom Hitlerových systematických represálií.

Nemecký Inštitút pre výskum mozgu dostal v 1929 od Rockefellera 317.000 dolárov a ďalšie financie dostával z Rockefellerovej nadácie po niekoľko rokov a stal sa centrom nemeckej rasovej biológie. Aj vo vedení tohto inštitútu bol Hitlerov prívrženec Ernst Rüdin, ktorý sa stal prvým riaditeľom a hlavným výskumníkom vražedných experimentov na židoch, rómoch a iných.

Na začiatku 1940 boli zhromaždené tisícky Nemcov zo starobincov, psychiatrických inštitúcií a ďalších opatrovateľských zariadení  a systematicky zavraždení plynom. Približne 50.000 až 100.000 ľudí bolo zabitých.

Leon Whitney, výkonný tajomník Americkej eugenickej spoločnosti povedal o nacizme, „Zatiaľ čo my sme ticho prešľapovali dokola… Nemci nazývali rýľ rýľom.“

Špeciálnym príjemcom Rockerfellerových financií bol Inštitút Cisára Wilhelma pre antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku v Berlíne. Desaťročia americkí eugenici dvojnásobne túžili posunúť svoj výskum k dedičnosti. 13. mája 1932 Rockerfellerova nadácia v New Yorku poslala rádiogram svojej parížskej kancelárii:  JÚNOVÁ SCHÔDZA VÝKONNÉHO VÝBORU DEVÄŤ TISÍC DOLÁROV POČAS TROJROČNÉHO OBDOBIA PRE KWG INŠTITÚT PRE ANTROPOLÓGIU NA VÝSKUM DVOJIČIEK A EFEKTOV NA NESKORŠIE GENERÁCIE LÁTOK TOXICKÝCH PRE ZÁRODOČNÚ PLAZMU.

V čase Rockefellerových dotácií, Otmar Freiherr von Verschuer, hrdina Amerických eugenických kruhov, pracoval ako vedúci Inštitútu pre Antropológiu, ľudskú dedičnosť a eugeniku. Rockerfellerovo financovanie tohto inštitútu pokračovalo priamo a aj prostredníctvom ďalších výskumných kanálov počas celého funkčného obdobia Verschuera. V roku 1935 Verschuer opustil inštitút, aby sformoval konkurenčné eugenické zariadenie vo Frankfurte, ktoré bolo veľmi oslavované v americkej eugenickej tlači. Výskum dvojičiek v Tretej ríši explodoval, zabezpečený vládnymi dekrétmi. Verschuer napísal v Der Erbarzt, eugenickom lekárskom časopise, kde bol šéfredaktorom, že Nemecká vojna by mohla zrodiť „konečné riešenie židovského problému.“

Verschuer mal dlhoročného asistenta. Jeho meno bolo Josef Mengele. 30. mája 1943 Mengele prišiel do Osvienčimu. Vershuer oznámil Nemeckej vedeckej spoločnosti, „ Môj asistent Dr. Josef Mengele (M.D., Ph.D.) sa pripojil ku mne v tejto oblasti výskumu. V súčasnosti pracuje ako kapitán a lekár v Osvienčimskom koncentračnom tábore. Antropologické testovanie v najdiverzifikovanejšch rasových skupinách v tomto koncentračnom tábore sa začalo s naším povolením od ríšskeho vodcu SS (Himlera).“

Mengele začal svoj výskum na dvojičkách prichádzajúcichvo vagónoch . Keď ich našiel, vykonal beštiálne pokusy, bez škurpulí opísané v správach a posielal dokumenty na Vershuerov inštitút na ohodnotenie. Často boli mŕtvoly, oči a ďalšie časti tiel tiež poslané do Berlínskeho eugenického inštitútu.

Rockerfellerovi pracovníci nikdy nepoznali Mengeleho. S pár výnimkami nadácia zrušila a ukončila všetky výskumy v nacistami okupovanej Európe pred začatím vojny v 1939. Ale smrť už  bola odviazaná z reťaze. Talentovaní muži, ktorých Rockerfeller a Carnegie financovali, inštitúcie, ktoré pomohli založiť, a veda, ktorú pomohli vytvoriť žili svojím životom.

Po vojne bola eugenika vyhlásená za zločin proti ľudskosti a akt genocídy. Nemci boli vyšetrovaní a citovali štatút Kalifornie na svoju obhajobu. Zbytočne. Boli vyhlásení za vinných.

Lenže Mengeleho šéf unikol potrestaniu. Verschuer obnovil svoje kontakty s kalifornskými eugenikmi, ktorí sa stiahli do undergroundu a premenovali svoju križiacku výpravu na „ľudskú genetiku.“ Typická bola korešpondencia z 25. júla 1946, keď Popenoe napísal Verschuerovi, „Bol som skutočne potešený vaším listom. Mal som veľké obavy o mojich kolegov v Nemecku… Predpokladám, že sterilizácie v Nemecku nepokračujú?“ Popenoe napísal v liste pikošky o rôznych amerických eugenických celebritách a potom poslal rôzne eugenické publikácie. V samostatnom balíku Popenoe poslal kakao, kávu a ďalšie produkty.

Verschuer odpísal, „Váš veľmi priateľský list z 25.7 ma veľmi potešil a máte moje srdečné poďakovanie zaň. Tento list vybudoval ďalší most medzi vami a mojou vedeckou prácou; dúfam, že tento most sa už nikdy nezrúti, ale vytvorí vzájomné hodnotné obohatenie a stimuly.“

Čoskoro sa Verschuer opäť stal rešpektovaným vedcom v Nemecku a vo svete. V 1949 sa stal členom korešpondentom v novo vytvorenej Americkej spoločnosti pre ľudskú genetiku zorganizovanej americkými eugenikmi a genetikmi.

Na jeseň 1950 Univerzita v Münsteri ponúkla Verschuerovi miesto vo svojom novom Inštitúte ľudskej genetiky, kde sa neskôr stal dekanom. Začiatkom a v strede päťdesiatych rokov sa Verschuer stal čestným členom množstva prestížnych spoločností vrátane Talianskej spoločnosti pre genetiku, Antropologickej spoločnosti vo Viedni, a Japonskej spoločnosti pre ľudskú genetiku.

Genocídne korene ľudskej genetiky v eugenike boli ignorované víťaznou generáciou, ktorá sa odmietla spájať so zločinmi nacizmu a  nasledujúce generácie nikdy nepoznali pravdu o rokoch vedúcich k vojne. Dnes guvernéri piatich štátov vrátane Kalifornie vydali verejné ospravedlnenie svojim občanom, mŕtvym i žijúcim, za sterilizácie a ďalšie zneužívania spôsobené eugenickým hnutím.

Ľudská genetika sa stala osvieteným úsilím neskorého dvadsiateho storočia. Ťažko pracujúci, oddaní vedci konečne prelomili ľudský kód prostredníctvom Projektu ľudského genómu. Dnes môže byť každý jednotlivec biologicky identifikovaný a klasifikovaný podľa pôvodu a predkov. Dokonca aj dnes niektoré vedúce osobnosti v genetickom svete volajú po očiste od nechcených medzi nami a dokonca po nadradenom ľudskom druhu.

Existuje pochopiteľná opatrnosť pri bežných formách zneužívania genetiky, napríklad pri odmietnutí poistenia alebo práce na základe genetických testov. 14. októbra bola jednohlasne schválená v Senáte prvá anti-diskriminačná genetická legislatíva. Lenže pretože je genetický výskum globálny, žiadny zákon jednotlivého štátu nemôže zastaviť hrozby.

Zdroj: https://historynewsnetwork.org/article/1796

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár