Superrýchle siete nás ťahajú do područia umelej inteligencie

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračný obrázok: Archív

Hneď na úvod si treba ujasniť, že prvoradým poslaním piatej generácie bezdrôtových komunikačných sietí nie je prehlbovať pohodlie spotrebiteľov, o čom ich presviedča vtieravá reklama, keď napríklad vychvaľuje znásobenie prenosovej rýchlosti na príklade trvania stiahnutia jedného filmu s veľkosťou 3 GB. Kým sieť štvrtej generácie dovoľuje stiahnuť do mobilu v ideálnych prenosových podmienkach takýto objem dát za dvadsať sekúnd, piata generácia dokáže zraziť tento čas na tretinu sekundy. Inak povedané, v novej ére dátových tokov 5G nasunie systém občanovi do mobilu v priebehu jedinej sekundy až tri trojgigabajtové filmy.

Bolo by naivné domnievať sa, že architekti globalizácie po dlhé desaťročia pripravovali prechod do postdemokratickej civilizačnej éry preto, aby sa masám žilo pohodlnejšie a mohli sa nerušene oddávať zábave. V dejinách Rímskej, ale aj Babylonskej a iných ríš sa vyskytovali obdobia, keď vladári poskytovali spodným vrstvám lacnú zábavu i poživeň. Tomuto princípu sa hovorilo chlieb a hry.

Medzinárodná deľba práce pri rozvoji vedy a techniky (na jar sa ukázala šokujúca previazanosť spoločne sponzorovaných virologických pracovísk Číny a USA) po páde železnej opony umožnila mocenským špičkám posunúť svetovládny projekt o kus vpred. Tmelom globálnej spoločnosti bez hraníc a ideológií sa stali vyspelé technológie schopné synergicky združovať všetky vedné odvetvia do celistvého komplexu. I preto sa Západ po naverbovaní postmaoistickej Číny ochotne vzdával svojej priemyselnej základne. Označil sa za informačnú spoločnosť a očakával, že bude spravovať planétu spoločne s elitnými formáciami z Číny a okolitého Východu.

K tomuto zámeru univerzálnej civilizácie smerovali postupy globalistickej technokracie počas príprav na šachovú koncovku chystanú pre 21. storočie. Bývalý americký prezident George W. Bush o nej rečnil v septembri 1991 ako o uskutočňovaní veľkej idey v zmysle nového usporiadania sveta bez bariér a zábran. Ospevoval ho síce z amerikacentrického pohľadu, no hovoril v mene nadnárodných držiteľov bohatstva. Tí poverili kozmopolitnú technokraciu finalizovaním prechodu na celosvetovú technogénnu civilizáciu. V dôsledku toho sa dvadsaťročie 1990 – 2010 stalo obdobím prudkej expanzie komunikačných sietí. Prebiehala zhora nadol v mene tzv. demokratizácie internetu a sprístupnenia jeho priam zázračných vymožeností všetkým vrstvám spoločnosti.

Autor: Patrik Sloboda

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár