Svet už nikdy nebude ako pred krízou, sme pripravení na zmenu?

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

V prvom rade si treba uvedomiť nesprávnosť tvrdenia, že ekonomická kríza, ktorá prichádza, je dôsledkom pandémie koronavírusu. V skutočnosti existovali príčiny krízy už pred pandemickým procesom. V podstate súviseli s niektorými parametrami.

Prvý parameter je obrovský nárast zadlženosti ekonomických subjektov. Zoberme do úvahy, že len v roku 2019 vzrástla zadlženosť ekonomických subjektov na planéte o 12 biliónov dolárov. Druhým problémom je obrovská asymetria z hľadiska reálneho kapitálu. Spojené štáty naďalej každý rok emitujú stovky miliónov a miliárd štátnych dlhopisov na vykrytie vlastného dlhu a tieto dlhopisy kupujú ostatné krajiny. Tento život na dlh bol umožnený len tým, že dolár je svetovou rezervnou menou, a keby nedošlo k obchodovaniu s ropou a s plynom zúčtovaných v dolároch, hodnota dolára by bola podľa väčšiny analytikov podstatne nižšia. Tretím problémom je skutočnosť, že neustály rast spotreby, tak ako ho predpokladajú doterajšie ekonomické teórie, je neudržateľný, nielen kvôli vyčerpávaniu prírodných zdrojov, ale aj preto, lebo celkový rozsah kúpyschopnej spotreby dnes stále viac limituje fenomén nazývaný príjmová polarizácia.

Nehovoriac o tom, že finančný sektor sa dávno odtrhol od reálnej ekonomiky. Dnes finančný sektor neustále hovorí o raste, poklese, o biliónoch dolárov, ktoré predstavujú trhovú kapitalizáciu niekoľkých firiem. Len trhová kapitalizácia štyroch najväčších internetových gigantov dnes presahuje hodnotu 5 biliónov dolárov. Pritom z hľadiska zamestnanosti, obratu a ostatných ukazovateľov predstavujú len zlomok svetovej ekonomiky. Navyše príčiny krízy z roku 2008 sa nevyriešili, ale skôr prekryli neustálym tlačením nových peňazí. V období 2008 až 2019 Európska centrálna banka vytlačila viac ako 2,7 bilióna eur a americký FED viac ako 4,7 bilióna dolárov. A uvedomme si, že stojíme na prahu zásadného geopolitického prerozdelenia síl na planéte. Nie je to len otázka súboja Číny a Spojených štátov, ale je tu aj rad ďalších štátov, ktoré sa derú k moci.

Do doby pred krízou sa nikdy nevrátime. Zmena prírodného prostredia podľa všetkých analýz z posledných troch rokov prebieha neporovnateľne rýchlejšie ako sme odhadovali. Po prvé, je rýchlejšia. Po druhé, systémovejšia. Objavujeme stále nové a nesmierne zložité spôsoby previazania a vzájomného prepojenia javov, agresívne rastliny a živočíchy, vidíme zmenu oblastí vhodných pre život, problémy so suchom, veternou a vzdušnou eróziou, zmenou intenzity slnečného osvitu či vyrúbavaním lesov. A naraz vidíme, že zmena prírodných podmienok je systémová, zasahuje všetky krajiny. V každej oblasti má inú hierarchiu dôsledkov. A toto všetko stojí pred dnešnou spoločnosťou, ktorá sa zamýšľa nad tým, či má dostatok ochranných rúšok, pľúcnych ventilátorov a začína sa potichu zaoberať tým, odkiaľ zoberie peniaze na vyfinancovanie odstávok produkčných kapacít v dôsledku koronavírusu.

Autor: Peter Staněk

Autor je ekonóm a prognostik.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár