Články Currently viewing the tag: "1968"

„Asi se nemusíme bát gulagů a politických poprav, jen dehonestace, ostrakizace, vyhazovů z práce, společenského bojkotu, a podobně. Nová totalita nikdy nevypadá stejně, jako ta předchozí. Ale pokaždé se vydává za antitotalitu a s heslem antitotality nastoluje další totalitu. Malérem je, že tato „antitotalitní“ totalita…(Read More)

Úlohou predloženého článku bude pokus o čo najobjektívnejší pohľad bez legiend, emócií, osobných zaujatí či zjednodušujúcich záverov s cieľom ukázať čitateľovi množstvo neprehľadných záujmov, mocenských bojov a predovšetkým sporu medzi pragmatizmom, idealizmom a geopolitickou realitou…(Read More)

  & Časopis