Články Currently viewing the tag: "dohovor"

Reakcia na televíznu nedeľnú diskusiu TA3. Istanbulský dohovor mi okrem poľského filmu Sexmisia pripomína počítačoví vírus. Preniká stiahnutím (ratifikáciou) navonok zaujímavého obsahu (riešiť domáce násilie na ženách – kto by ho odmietal?) do spoločnosti, pričom obsahuje skryté ideologick…(Read More)

Európska rada prijala dve rozhodnutia, podľa ktorých EÚ pristúpi k Istanbulskému dohovoru. Ten má vraj byť prevenciou a bojom proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Európske inštitúcie sa výrazne zasadzujú za rozsiahly celoeurópsky prístup k tejto zmluve, čo by…(Read More)

  & Časopis