VIDEO: Johan Livernette: Komplot proti Bohu

Oficiálne vysvetlenia historických udalostí, súvisiacich s Francúzskou revolúciou (1789) a dobytím Bastily, ktoré svoje neslávne výročie zaznamenalo práve 14.júla, hovoria o spontánnej ľudovej reakcii voči neznesiteľnému útlaku zo strany monarchie a Cirkvi. Ostatné, alternatívne vysvetlenia sa občas jemne obtrú o skutočnosti, ktoré dejinnej etape predchádzali, … Čítať ďalej

1