Články Currently viewing the tag: "Marrakéš"

Marrakéšsky Pakt o migrácii zakladá legálnu migráciu ako základné ľudské právo. Následný Pakt o utečencoch toto právo precizuje. Utečencom dáva plnú slobodu voľby, výberu destinácie a ich práva prednostne povyšuje nad práva autochtónnych (domorodých) obyvateľov…(Read More)

Nielen Schengen, ale postupne aj celá Európa všeobecne má byť otvorená ľudskému právu na voľný pohyb osôb, bez zreteľa na rasu, etnikum, status, civilizačný pôvod, kultúru a náboženstvo. Schengen ako mantra a posvätná krava európskych demokratických a liberálnych hodn…(Read More)

  & Časopis