Články Currently viewing the tag: "Matica slovenská"

V dome Matice slovenskej v Nitre na podujatí Bibliotéka Slavica 2018 sme zviditeľnili aj knihu Neviditeľno a naše vydavateľstvo Sofian. Jeho výsledky prezentoval T. E. Rostas vo vystúpení, ktoré sa niektorí ľudia z vedenia Matice slovenskej rozhodli nezverejňovať a o našej účasti verejnosť ani svojich členov…(Read More)