VIDEO: Vystúpenie Rostasa v Dome Matice slovenskej

Tagged With: , , , , Add Comment

V dome Matice slovenskej v Nitre na podujatí Bibliotéka Slavica 2018 sme zviditeľnili aj knihu Neviditeľno a naše vydavateľstvo Sofian. Jeho výsledky prezentoval T. E. Rostas vo vystúpení, ktoré sa niektorí ľudia z vedenia Matice slovenskej rozhodli nezverejňovať a o našej účasti verejnosť ani svojich členov neinformovať.

http://matica.sk/medzinarodna-knizna-vystava-biblioteka-slavica/

Hovorkyňa MS sa počas tohto podujatia organizátorov znepokojenie pýtala na dôvody, prečo tam vystupuje riaditeľ vydavateľstva Sofian a šéfredaktor Zem&Vek. Je to mimoriadne negatívny signál, obzvlášť v časoch, v ktorých by mali pri sebe stáť všetci ľudia a sily zastávajuce vlastenecký odkaz štúrovcov a naše výsostné právo na národné sebaurčenie, za čo sú súčasnou mocou a štátnym aparátom v rukách ideológov perzekvovaní. Vďaka OZ Slavica a jeho predsedovi Milošovi Zverinovi vám toto vystúpenie môžeme sprostredkovať v celom rozsahu.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis