Články Currently viewing the tag: "pohlavie"

V niekoľkých základných školách v Bavorsku sa navrhuje, aby deti mali “možnosť voľby” medzi tromi toaletami: jednu pre dievčatá, jednu pre chlapcov a ďalšiu pre tzv. “tretie pohlavie”. Zatiaľ čo niektorí považujú takéto zvláštne toalety za užitočné, pre “menej liberálnej…(Read More)

Severské krajiny sú desaťročia zaviazané dekonštrukcii prirodzeného rozdelenia pohlaví na muža a ženu a už od roku 1998 oddané požiadavke sociálnych inžinierov na zmenu učebných osnov. Preto tamojšie školské a výchovné zariadenia „pôsobia proti tradičným rodovým (gender) rolám…(Read More)

  & Časopis