VIDEO: Absurdity politickej korektnosti

Pozrite si toto video konzervatívca Marka Steyna, v ktorom prirovnáva stav dnešnej západnej „demokracie“ k situácii v bývalom komunistickom bloku, a zasmejte sa, kým ešte môžete: [plsc_youtube url=“https://www.youtube.com/watch?v=NfFrLX-yZUw“ width=“700″ height=“400″ autoplay=“no“ responsive=“yes“]

0
1 2