Články Currently viewing the tag: "povstanie"

Kým Slovensko a jeho občanov systematicky traumatizujú  v spojitosti so Slovenským štátom, nárastom extrémizmu či dokonca fašizmu, v skutočnosti je fašizmom priam bytostne presiaknutá Ukrajina (najmä jej západ). Upozorňovali sme na veľkorysé kamarátstvo Kisku s ukrajinským predstaviteľom fašistov Poro…(Read More)

Na jar 1848 sa Európou prehnala revolučná smršť. Viedeň chcela germanizovať, Budapešť maďarizovať. Slovania a Slováci sa vtedy vojensky postavili proti absolutizmu, poddanstvu, cenzúre a represiám zo strany polície a armády. Ich snahy priniesli výsledky až postupom času. Sloboda a rovnosť sa rodili v krvi. Ma…(Read More)

  & Časopis