Články Currently viewing the tag: "sex"

 Čo sa týka vzťahu k sexualite, moderná spoločnosť sa nachádza vo veľmi hlbokej konfúzii. Niektoré presadzované postoje si navzájom odporujú. Na jednej strane zakazujeme neškodné drobnosti, na strane druhej umožňujeme masové šírenie obsahov plných erotiky. V 60. rokoch prišlo k sexuálnej revolúcii…(Read More)

Mesto Brighton and Hove vyšlo v ústrety transgendrovým aktivistom… Britský denník Telegraph informuje, že sa rada anglického mesta Brighton and Hove rozhodla riešiť tému menštruácie na školách. V správe, ktorú rada mesta vydala, radí učiteľom ako žiakov správne informovať o menštru…(Read More)

  & Časopis