KATRINEC, KOČNER, NAKA…

Rozhodnutia orgánu, ktorý nebol príslušný na trestné stíhanie, sú rozhodnutiami nulitnými, predstavujúcimi porušenie práva na stíhanie zákonným spôsobom v zmysle článku 17 Ústavy Slovenskej republiky (Najvyšší súd SR). Dnes sa na Slovensku už asi nikto nepozastavuje nad skutočnosťou, že  v represívnom … Čítať ďalej

0