Články Currently viewing the tag: "zjednodušovanie"

Ľudia majú radi jednoduché vysvetlenia. Jednoduché vysvetlenie predstavuje aj pohľad na dnešný proces zmeny prírody. Človek produkuje emisie, emisie spôsobujú CO2. CO2 rastie, vzniká skleníkový efekt. Skleníkový efekt vedie ku zvyšovaniu teploty. Takže táto jednoduchá lineárna úvaha vedie k vytvoreniu predstavy, že ak znížime…(Read More)