Slovensko sa pripravuje na politické procesy

Širokej verejnosti na Slovensku dávam k dispozícii fotokópie znaleckého posudku bývalej herečky a súčasnej profesorky psychológie, ktorá bola prizvaná k vypracovaniu znaleckého posudku týkajúceho sa článku, v ktorom citujem štúrovcov a národných dejateľov. Celý text článku KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI: … Čítať ďalej

0