Technologický súboj mocností

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračný obrázok: Archív

V minulom storočí prebiehali tzv. kozmické preteky medzi ZSSR a USA. Dnes sme svedkami pretekov veľmocí, najmä Číny a USA, v nasadení siete novej generácie 5G, odlišnej od predchádzajúcich generácií kvalitatívne i kvantitatívne.

Väčšina verejnej diskusie o 5G sa sústreďuje okolo výrazne vyššej rýchlosti dát. Siete budúcej generácie majú prenášať údaje omnoho pružnejšie, čo mení myšlienku sťahovania veľkých súborov na zastaranú, umožní to vysokokapacitnú komunikáciu s nízkou odozvou. Tieto kapacity pripravia pôdu pre digitálne aplikácie, ktoré vyžadujú vysoko spoľahlivý tok a prístup k obrovským objemom údajov. Práve tieto nové možnosti priťahujú pozornosť politických subjektov a geopolitických veľmocí.

Zavádzanie 5G sietí bude trvať viac ako dekádu a bude jedným z najzložitejších a najdrahších projektov, aké sa kedy uskutočnili. Tempo ich nasadenia bude závisieť od mnohých faktorov. Patria sem preferencie operátorov, vládne regulácie, politiky a stratégie, časové harmonogramy, náklady, škálovateľnosť 5G infraštruktúry a schopnosť uchopiť hodnotu v komplexnom, technologickom systéme. Časový rozvrh ovplyvnia politické a bezpečnostné obavy, ktoré sa budú líšiť v závislosti od konkrétneho trhu.

Hoci prvé komerčné ponuky sa zameriavajú na smartfóny a rýchlosť sťahovania, skutočne revolučným aspektom bude vysoká kapacita a funkčnosť. Po prvýkrát to umožní nasadenie autonómnych vozidiel v priemyselnom rozsahu, automatizáciu výroby a technológie, ktoré navzájom a okamžite komunikujú. Práve preto sa 5G stáva predmetom konfrontácie veľmocí, ktorých hlavný záujem spočíva v kontrole vyspelých technológií a prúdu dát pod zámienkou národnej bezpečnosti. Dôsledky sa už prejavujú. V priebehu roka sa ukázalo, že USA a kľúčoví spojenci pracujú na vylúčení čínskych výrobcov Huawei a ZTE z komerčných i vládnych sietí, čím sa zvyšuje podiel kontroly spravodajskej aliancie tzv. Five Eyes, čo je označenie spolupráce tajných služieb piatich štátov: Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Veľkej Británie a USA. Aj ďalšie štáty ako Francúzsko, Nemecko a Japonsko zvažujú spôsoby, ako obmedziť účasť čínskych dodávateľov v pilotných 5G sieťach. Kórejská republika sa touto cestou pravdepodobne neuberie, hoci je tiež znepokojená aspektmi národnej bezpečnosti.

Siete 5G predstavujú nové výzvy, ako je väčšia rola „integrátorov“ v prevádzke siete alebo zmazanie tradičného rozlišovania medzi rádiovou prístupovou sieťou (RAN), ktorá pozostáva zo základných staníc a antén obsluhujúcich bezdrôtovú časť siete, a ústrednou časťou, vrátane centrálneho prepínania a dopravnej siete, ktorá umožňuje samotný tok dát. Dôjde tak k nárastu počtu pripojení a šírky pásma, čo znamená vyšší potenciál ohrozenia alebo množstva zariadení použitých na škodlivé činnosti. Spolu s virtualizáciou softvéru sa zvýši potenciálna „útočná plocha“, na ktorú aktéri môžu zacieliť a exponenciálne sa rozšíri objem prietoku dát, čo komplikuje detekciu škodlivých prenosov. V neposlednom rade sú to technické problémy so štrukturálnou bezpečnosťou a zraniteľnosť korporácií, odvetví, miest či celých krajín, ktoré zasiahnu kybernetické útoky alebo výpadky siete. Stúpajúca ekonomická závislosť od 5G bude kontinuálne posilňovať argumenty na vylučovanie 5G hardvéru a softvéru „opozičného tábora“.

Autor: Richard Strážan

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár