Tisícročná múdrosť palmových listov

Foto: Shutterstock

Hoci niekedy sa to tak nejaví, všetci sme sa narodili na tento svet s presne určeným cieľom. Splnením pre nás určenej úlohy pomáhame a podporujeme vývoj ľudstva, ba aj univerza.

Zoltán G. Lukács: Palmové listy

Veľká časť poznania a histórie padla za obeť požiarom (často úmyselným). Čínsky cisár Š’-chuang-ti dal v roku 213 p. n. l. zničiť dobové spisy a knihy, sochy aj náboženské stavby. Svoju krutosť demonštroval zamurovaním 450 konfuciánskych učencov. Slávna a najväčšia staroveká Alexandrijská knižnica, v ktorej bolo v prvej polovici 1. st. p. n. l. 700000 zvitkov, zažila niekoľko požiarov. Definitívnu bodku za jej existenciou dal kalif Omar v roku 642, keď Arabi dobyli Egypt a zvitky používali ako palivo v kúpeľoch. Rímsky cisár Dioklecián vydal v roku 303 dekrét s príkazom páliť kresťanské knihy a popravovať kresťanov. Na príkaz biskupa Diega de Landa v roku 1562 zničili takmer všetky knihy a texty mayskej civilizácie. V roku 1933 sa v Nemecku pálili knihy židovských a marxistických autorov. V Číne počas Kultúrnej revolúcie červené gardy pálili knihy, plienili múzeá a historické pamiatky.

India zažila v minulosti časy nebývalého rozkvetu a krásy a dodnes sa tam zachovali nádherné chrámy, prastaré spisy a vyspelá filozofia. Bez cenzúry sa doposiaľ zachovali staré písomnosti, ktoré by v iných končinách sveta dávno zlikvidovali. A tak na vyobrazeniach vedľa Krišnu, Arjuna alebo Rámu vidieť moderné lietajúce prostriedky vznášajúce sa nad hlavami ľudí a bohov. „Spýtal som sa chrámového kňaza, čo to je?“ spomína Thomas Ritter v knihe Proroctvo o Európe z knižníc palmových listov. „Sú to obrazy vimán, lietajúcich strojov,“ odpovedal bez zaváhania kňaz. „Pred viac ako tisíc rokmi boli rišiovia medzi ľuďmi, oni zostrojili vimany. Neskôr odišli a s nimi sa stratilo aj posvätné umenie stavby lietajúcich strojov. Existujú kamenné a medené dosky, na ktorých je zaznamenaná veda o medziplanetárnych lietajúcich objektoch. Sú uložené na posvätných miestach a pre verejnosť neprístupné.“

Čiastočne preložili len rukopis Vimanika Šastra od Maharišiho Bharadwaja, ktorý okrem iného pojednáva o výcviku pilotov a popisuje staroveké letecké linky. Hinduisti nepochybujú o návštevách z iných slnečných sústav a galaxií. Najstaršou literárnou pamiatkou Indie sú védy, o ktorých sa tvrdí, že existovali večnosť, nemajú začiatok ani koniec a sú poznaním kozmickej pamäte – akáše. Akáša je nekonečné informačné pole, kronika, vesmírna databanka obsahujúca pravdepodobnú budúcnosť. Čím silnejšie sú emócie sprevádzajúce určitý zážitok, situáciu v živote, tým výraznejšia je uchovaná informačná stopa. Jedným z takýchto starých písomností je aj dedičstvo starých majstrov – Palmové listy, v Indii nazývané aj Naadi Astrology, ktoré dodnes poskytujú pomoc v spoznávaní životných úloh, aby ľudia lepšie pochopili svoju životnú úlohu, udalosti a procesy, ktoré budú vplývať na ich osud.

Podľa legendy vznikli Palmové listy niekedy pred piatimi tisícročiami a sú dielom siedmich svätých rišiov (maharišiov, mahátmov), ktorí spísali aj védy. Rišiovia tu boli ako prostredníci medzi ľuďmi a bohmi, kým ľudia nevyspeli z polozvieracieho stavu na vyššiu úroveň. Ich pravlasťou bol zaniknutý kontinent Mu. Na komunikáciu medzi sebou a bohmi používali sieť stĺpov po celej južnej Indii. Takýmto pozostatkom je víťazný stĺp pripomínajúci víťazstvo bohyne Durgy nad vojskom Mahišasuru a jeho vimanami. Dodnes sa konajú procesie, kde symbolicky svetlicami ostreľujú jeho portrét. Keď si Ritter prezeral polmetrové kamenné podobizne rišiov v hlbinách labyrintu chrámového komplexu v Sri Kailasanathar pripomínajúceho výrobnú halu, kde sa nezasvätení cudzinci bežne len tak nedostanú, všimol si, že majú na hlavách prilby, moderné zbrane a v sebe čosi cudzorodého. Podľa mystičky Heleny P. Blavatskej sú rišiovia strážcovia univerzálnej pravdy, poznatkov a tajomstva, ktorí vedeli čítať stvorenia v nadčasovej kozmickej pamäte v akáši.

Podľa indických legiend prebývajú v ríši Kalape (iné pomenovanie pre Šambalu), kam odišli na začiatku veku kali jugy. Títo spísali životopisy 80000 ľudí, ktorí sa v budúcnosti prídu opýtať na svoj osud, na palmové listy palmy Borassus flabellifer (palma cukrová), ktorá je národným stromom Tamilov. Po odseknutí listy vysušili, potom pisár písal čepeľou alebo ihlou text naslepo. Listy sa po narezaní ponorili do horúcej vody a zakryli bylinami, koreninami, olejmi a bahnom. Po opláchnutí vodou a pieskom ich prevŕtali a uložili medzi drevené kryty a zviazali šnúrou. Až tmavý lak s prímesou uhlia a popola umožnil viditeľnosť ich obsahu. Listy následne usporiadali do zväzkov po 50 – 100 listov, výnimočne až 400.

Autor: Vladimír Líška

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply