TRESTNÉ OZNÁMENIE NA JOZEFA VISKUPIČA

· Čas čítania: 2 min.
Dnes, 18.12. podala Asociácia nezávislých médií trestné oznámenie na
Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
„Týmto podaním oznamujeme skutočnosti preukazujúce porušovanie článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, a ktoré zároveň nasvedčujú, že bol
spáchaný trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tohto
trestného činu sa dopustil Mgr. Jozef Viskupič, predseda trnavského samosprávneho kraja“, uvádza sa v trestnom oznámení. Asociácia poukazuje na Viskupičovo vyhlásenie, ktoré publikoval portál webnoviny 4.12.2018 s odkazom na agentúru SITA.
Vychádzajúc z nasledovného publikovaného znenia došlo k obmedzovaniu základných ľudských práv a slobôd zakotvených v Ústave SR a v
Európskom dohovore o základných ľudských právach a slobodách:
„Rozhodli sme o zrušení predplatného konšpiračného a
propagandistického časopisu Zem a vek v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,“ informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič pri hodnotení prvého roka vo funkcii.
Zrušenie možnosti verejnej inštitúcie, platenej z daní občanov SR – teda možnosť predplácať si časopis ako periodikum riadne registrované
Ministerstvom kultúry SR, vnímame jednoznačne ako cenzúru a pokladáme ho za zásah do základných práv a slobôd a v zmysle Ústavy SR ho
vnímame ako protiústavný. Z tohto dôvodu pokladáme kroky Mgr. Jozefa Viskupiča aj ako zneužitie právomocí verejného činiteľa podľa zákona
č. 300/2005 (Trestný zákon) § 326, ods. 1, 3 písm. c):
 „kto ako verejný činiteľ v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, prekročí svoju právomoc, alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia
súdu a inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.“
Asociácia nezávislých médií požiadala ešte pred podaním Trestného oznámenia aj o stanovisko sudcu Najvyššieho súdu SR a bývalého ministra spravodlivosti, Štefana Harabina. Ten uviedol:
„Nie je možné, aby predstaviteľ samosprávneho orgánu nariaďoval cenzurovať ktorýkoľvek časopis, pretože je to v ostrom protiklade s článkom 26 Ústavy SR o slobode slova a prejavu, ale aj s článkom 10 Európskeho dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Mgr. Jozef Viskupič pácha trestnú činnosť, pretože samosprávny orgán nemá
právo nariaďovať verejnej inštitúcii, akou je knižnica, čo sa v nej môže čítať, a čo sa čítať nesmie.“
Asociácia nezávislých médií poslala týmto povzbudzujúci odkaz všetkým, ktorým záleží na zachovaní plurality názorov: „nesmieme podľahnúť
totalitnému mysleniu, ktoré sa bojí vlastného ohrozenia a mocenských pozícií. Tie doby sme už zažili a ich návrat si neželá žiadny slobodne zmýšľajúci občan Slovenskej republiky. Za každého z nich podávame toto trestné oznámenie.“
ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

2 Responses

Pridaj komentár