Tretia verejná výzva pre NAKA

Tagged With: , , , , , Add Comment

V máji 2017 na mňa podal trestné oznámenie Pavol Sibyla o ktorom prinesie viac informácií februárové číslo časopisu Zem&Vek. Bolo to kvôli môjmu citovaniu štúrovcov a národných dejateľov v článku „Klin Židov medzi Slovanmi“. Ráno 26. februára 2018 narušili moje súkromie 16 členovia polície, z toho 8 z protiteroristickej jednotky a 8 príslušníkov NAKA, aby mi doručili uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré sa za takýchto okolností podáva poštou do vlastných rúk. Kapitánovi Martinovi Sivkovi v decembri 2018 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na podklade mojej sťažnosti podanej prostredníctvom môjho právneho zástupcu JUDr. Ľubomíra Hlbočana zrušil v plnom rozsahu uznesenie o pribratí súdneho znalca na skúmanie knihy Holocaust pod lupou. Po preskúmaní spisu prokurátor zistil, že uznesenie vyšetrovateľa PZ trpí právnymi vadami. Ten istý vyšetrovateľ Sivko však postupoval úplne inak v prípade trestného oznámenia bývalého predsedu Matice Slovenskej. Ten ho podal na autora týždenníka .týždeň a autora, ktorý zobrazil Štúra v gardistickej uniforme. Autor dostal oznámenie bez podobného cirkusu NAKA so samopalmi ako aj bez domovej prehliadky. V krátkom čase na oddelení NAKA vypovedal a trestné oznámenie skončilo v koši vyšetrovateľa Sivka. Týmto už po tretíkrát vyzývam Sivka ako aj všetky zainteresované osoby, aby bezodkladne konali a bol som riadne vypočutý. Je evidentné, že tieto prieťahy slúžia k diskreditácii a kriminalizácii mojej osoby a spochybňovaniu mojej bezúhonnosti. Ide o politickú objednávku posúvajúcu našu spoločnosť späť do období totalitných režimov.

Tibor Eliot Rostas
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis