Trojaké pokúšanie Ježiša prebieha aj v dnešnej dobe

Ilustračné foto: Shutterstock

Legenda o Veľkom inkvizítorovi, ktorá je vsadená do románu Bratia Karamozovovci ako autonómna vložka, predstavuje jeden z najveľkolepejších výtvorov Fjodora M. Dostojevského a vôbec ľudského ducha. Jej obsah a bezprostredný zmysel je známy. V Seville v 16. storočí sa v dobe najhroznejšej španielskej inkvizície, deň po veľkolepom autodafé, ticho a nepozorovane objaví Ježiš Kristus. Ľud ho identifikuje, hrnie sa k nemu a on ozdravuje a kriesi z mŕtvych. Tu sa na námestí objaví vyše 90-ročný Veľký inkvizítor, ktorý dá uväzniť Krista pred zrakmi poslušného davu v podzemnom žalári. V noci ho navštívi a prednáša k nemu dlhú reč ako komentár k trom pokušenia Satana, ktorým Kristus na púšti odolal. Kardinál sa mu vyhráža upálením, no potom ho prepúšťa s tým, aby sa už nikdy viac nevracal. Kristus nepovie ani slovo a na konci ho pobozká.

 
Článok pokračuje pod reklamou.


V čom tkvie zmysel tejto legendy? Iba v oprávnenej kritike autoritárstva katolíckej cirkvi, pápežstva a jezuitského rádu? Bola napísaná v čase ohlásenia mŕtveho Boha Friedricha Nietzscheho, šírenia Darwinovej povery a Marxovho víťazného postupu, na čo Dostojevskij pozorne reflektoval. Preto sa Inkvizítor rúha proti Duchu Svätému a jeho bohoborectvo je skutočnou nenávisťou voči Bohu.

Načrtneme tu aktualizované témy legendy. Kristus na púšti bol vystavený trojakej skúške od Satana. Matúšovo evanjelium píše o pokúšaní, aby premenil kamene na chleby, vrhol sa dole z chrámu, a nakoniec sa poklonil Satanovi a on mu dá vládu nad svetom. Nikolaj Losskij dáva do pozornosti časť úvodnej reči Inkvizítora, kde hovorí: „V týchto troch otázkach sú akoby spojené do jedného celku a predpovedané celé ďalšie dejiny ľudstva a sú v nich podané tri obrazy, v ktorých sa sústreďujú nerozriešiteľné historické rozpory ľudskej prirodzenosti.“ Preto Nikolaj Berďajev správne konštatuje: „Veľký inkvizítor nás pokúša trojakým spôsobom. Sú to tie isté pokušenia, ktorými zvádzal diabol Krista na púšti, a Kristus ich v mene slobody, Božieho kráľovstva a nebeského chleba odmietol.“

Kto je ten Veľký inkvizítor? Pri pozornom čítaní legendy smieme z dikcie jeho reči súdiť, že je to sám zlý duch, ktorý komentuje svoje niekdajšie zaznamenané pokúšanie Ježiša. O aké tri pokušenia teda ide a čím sú aktuálne v dnešnej dobe?

Autor: Peter Grečo

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=”http://bit.ly/podporit-zemavek” target=”_blank” color=”red” style=”flat” radius=”semiround” size=”lg”]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply