Umenie dosahovania životnej rovnováhy

Add Comment

Autorkou toto článku je Andrea F. Polardová, psychologička zaoberajúca sa zen budhizmom, autorka knihy Zjednotená teória šťastia:

Rovnováhu, podobne ako šťastie, nemožno ani dosiahnuť ako cieľ, ani vlastniť ako aktívum. Je to niečo, čo musíte žiť, každý deň znova, nikdy však dokonale a nikdy stopercentne predvídateľne. Je to spôsob života, ktorý si musíme určiť sami na mieste. Keďže sa okolnosti menia každý deň, alebo, presnejšie povedané, v každom okamihu – či už mierne alebo dramaticky, zvnútra alebo zvonku, tak inú možnosť nemáme.

Ak by vám to aspoň trochu pomohlo, predpísala by som vám „pružnosť mysle“. Je to vlastnosť, ktorá nám umožňuje vysporiadať sa s ranami byť schopný vnímať zázrak života. Je to vlastnosť, ktorá nám pomáha vidieť, čo je v danej situácii potrebné. Flexibilitu však nemožno uchopiť, ani sa pre ňu rozhodnúť, ale je výsledkom učenia sa zo svojich chýb, čo si vyžaduje zručnosť, múdrosť a uvedomenie. Takže preto vám ponúkam niečo konkrétnejšie a to tri postupy preverené vedou. Musíme si každý pre seba určiť, akým spôsobom bude naša myseľ odpočívať, ako ju budeme namáhať a ako upokojovať.

1. Odpočinok a spánok

Všetci potrebujeme odpočinok a spánok. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb mnoho ľudí, a to najmä Američanov, túto skutočnosť odmieta. V dôsledku toho sa odhaduje, že až 50 – 70 miliónov dospelých má poruchy spánku alebo pozornosti, ktoré sú zodpovedné za všetko možné, od nehôd až po depresie. S hrôzou som zistila, že spánková deprivácia, čiže u dospelého človeka menej ako sedem hodín spánku denne, koreluje s obezitou. (Prisahám, že sa už nikdy o spánok nepripravím. Kto potrebuje prebytočné kilogramy? Ja určite nie.) Rovnako ako by sme nemali vynechať čistenie zubov, nevynechávajme ani správnu spánkovú hygienu, vrátane každodenného ukladania sa do postele a vstávania v rovnakom čase. Pred spaním je tiež potrebné sa vyhýbať prejedeniu, kofeínu, alkoholu a nikotínu. Počas dňa tiež potrebujeme krátke prestávky, aby sme telu poskytli výživu a odpočinok (odpútanie sa od problémov a starostí). Najdôležitejšou vecou je, aby sme si vytvorili svoj vlastný rytmus, prišli na to, čo potrebujeme a zohľadňovali svoje individuálne potreby odpočinku. Bez toho, aby sme mali čas na oddych, zostane vyrovnaný život nedosiahnuteľným cieľom.

2. Námaha

Ako uvádza autorka Paula Davis-Laacková vo svojom blogu o hľadaní rovnováhy, našou voľbou je zvyčajne to, či pracovať alebo nepracovať. Namiesto toho by si mal každý z nás určiť, pri akom druhu práce sa cíti dobre a zároveň ho regeneruje. Z vlastných skúseností to môžem len potvrdiť. Ako pracujúca matka troch detí sa práci nevyhnem, naopak, upísala som sa veľmi ťažkej práci, nemyslíte? A pre mňa je to tak v poriadku. Je však nevyhnutné vyvážiť prácu, ktorá ma napĺňa, s prácou, ktorá ma o energiu okráda. Môžem robiť oba druhy práce s tým, že viem, že aby moja rodina prežila, to inak nejde. Trvám však na ich dobrom vzájomnom pomere, čo je niečo, čo urobiť môžem, aby som predišla tomu, že ma budú nesprávne návyky zbytočne oberať o čas.

Námaha tiež znamená, že musíme siahnuť mimo seba a vytvárať si osobné vzťahy a to v práci i doma. Nedovoľte si príliš spohodlnieť. Vaša myseľ potrebuje výzvy, inšpiráciu a vymieňanie právomocí s ostatnými. Ako vyplynulo z nespočetných štúdií, najdôležitejšou zložkou šťastia a teda aj vyváženého života je vzájomná prepojenosť.

3. Pokoj

Často som písala o pokojnej mysli, ktorá sa svet nesnaží ovládať, ale cíti sa v pohode v tom, ako svet plynie. Je to myseľ, ktorá môže prijať veci také, aké sú, bez odporu a v duchovnom stave vedomia. Všetci sme požehnaní tým, že žijeme v tomto prevažne neobývateľnom vesmíre, sme požehnaní tým, že môžeme zažiť samotnú existenciu, že môžeme dýchať, milovať a pracovať. Napriek tomu sa cítime byť požehnanými len veľmi zriedka. Verím, že rovnováhu môžeme pozvať do našich životov len vtedy, ak sme sem prišli hlboko milovať život bez ohľadu na to, akým búrlivým môže v skutočnosti byť.

Nikto nemôže tvrdiť, že určuje tok svojho života. Vždy nás môže prekvapiť a niekedy aj spôsobiť, že siahneme hlboko do našich zdrojov. Ale vedieť, ako odpočívať, konať a byť pokojný, nám pomáha manévrovať cez turbulencie toku života s väčšou ľahkosťou a radosťou.

Preložené z Psychologytoday.com

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis