Urbanizácia ako nástroj sociálneho inžinierstva

· Čas čítania: 3 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Čínsky rozhlas začiatkom februára zverejnil štatistické údaje o vývoji v najľudnatejšej krajine planéty za vlaňajší rok. S nádychom hrdosti oznámil, že stupeň urbanizácie v Číne dosiahol 58,52 %, čo predstavovalo medziročný rast o viac ako jeden percentuálny bod. Vyjadrené v číslach, v mestách ríše stredu žilo k 31. decembru cca 813 miliónov obyvateľov, o 20 miliónov viac než rok predtým.

O nič pomalšie sa nehrnie do urbanizácie ani India. V priebehu dvadsiatich rokov, čo je zhruba jedno generačné obdobie, sa má presídliť do miest 300 miliónov vidiečanov. Doma by ich rodinné polia uživili, ale v mestách 300 miliónov pracovných príležitostí nenájdu. Budú však pod dohľadom. Prudká a štátom usmerňovaná masívna migrácia do miest, aj keď rádovo v desiatkach miliónov osôb, prebieha aj v Nigérii, najľudnatejšej krajine Afriky. Hrnú sa tam s predstavami o lepšom živote. Zväčša nesplniteľnými, ale nádej umiera posledná.

Agenda 2030

Urbanizácia býva definovaná dvoma spôsobmi. Prvý sa týka presúvania obyvateľstva z vidieka do miest, druhý odzrkadľuje proces civilizačných zmien a spôsobu života, pričom urbanizovať sa môžu aj vidiecke sídla, najmä pod vplyvom techniky, obchodu a komunikácií. Opakom urbanizácie je deurbanizácia. O návrate do rodných dedín sníva na všetkých svetadieloch a vo všetkých kultúrach pomerne vysoké percento gastarbeiterov, ale len zlomku z nich sa to podarí. Za istý druh deurbanizácie možno považovať vyľudňovanie miest vyvolané živelnými pohromami, ozbrojenými konfliktmi a deindustrializáciou. Pri vynútenej depopulácii miest alebo mestských štvrtí tohto druhu sa však postihnutí obyvatelia zvyčajne premiestňujú do iných miest, a nie na vidiek. Reverznej urbanizácii vo väčšom rozsahu by nahrával vedecko-technický pokrok 21. storočia, keď celoplošné rozšírenie internetu umožňuje desiatkam, ak nie stovkám, miliónov obyvateľov miest pracovať na počítači z domu, bez nutnosti dochádzať na pracoviská. Napriek tomu spravidla zotrvávajú v mestách a stoicky znášajú vysoké životné náklady.

Nad demografickým vývojom planéty inštitucionálne bdie Organizácia Spojených národov a jej špecializované agentúry. Najznámejšou je Výbor pre hospodárske a sociálne záležitosti (Department of Economic and Social Affairs), ktorý má osobitné oddelenie aj pre populačné zmeny a demografický vývoj (Population Division). Hoci aj laikovi musí byť zrejmé, že masové sťahovanie do miest prevyšuje ich absorpčnú kapacitu, OSN neprejavuje systematickú snahu stimulovať deurbanizáciu v záujme zabránenia bezútešného vysídľovania vidieka. Namiesto toho sa zameriava v programe Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), známeho i pod názvom Agenda 2030, v sekcii 11 na to, čo stojí v jej názve: „Vytvoriť inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá a obce.“

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár