Ústavný súd SR: vedenie trestného stíhania voči Rostasovi je nezákonné

Tagged With: , , , , Add Comment

Ústavný súd SR na základe návrhu 30 opozičných poslancov rozhodol o tom, že novela Trestného zákona, resp. niektoré jej časti sú v rozpore s Ústavou SR.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR bolo vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 5/2017 v stredu 9.1.2019. Toto Rozhodnutie sa rozhodne týka aj prípadu článku T.E.Rostasa v zmysle
§421, §422 a §423 Trestného zákona. Tie sú v rozpore s ústavným zákonom čl.26, ktorá hovorí, že máme právo na slobodu slova, prejavu názoru a cenzúra sa zakazuje. Týmto Ústavný súd potvrdil naše stanoviská a jednoznačne vyjadril, že postup vyšetrovateľov NAKA hrubo porušuje samotnú Ústavu Slovenskej republiky. Moja obhajoba bude trvať na prísnom vyvodení dôsledkov voči všetkým aktérom kriminalizácie, šikany a zastrašovania mňa aj mojej rodiny. To isté platí pre všetky prípady, kedy boli občania našej vlasti prenasledovaní za iný názor. 
Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis