Útok na ľudské práva a slobody a katolícku cirkev prichádza a je vedený od liberálnych fašistov, progresívcov a ich médií…

· Čas čítania: 19 min.
Foto: parlamentnelisty.sk

Ak sa vám zaliečajú a milo na vás usmievajú, a sľubujú vám ešte väčšie slobody, práva a demokraciu, než máte, a s ňou a nimi vraj právo a spravodlivosť, to ešte neznamená, že nie sú klzkí hadi, podvodníci a luhári…
Moderná politológia prechádza tiež zásadnými progresívnymi zmenami a okrem pojmov „neštandardná a antisystémová strana“ (vraj ide o politický populizmus, lebo vox populi je nežiaduci a mení sa na vox po papuli občanom a voličom) a skloňuje ako na bežiacom páse pojem „extrémizmus“ (lebo ním je vox populi) a súčasná politológia, zaznamenáva nový progresívny politologický pojem, je ním politické adjektívum a prívlastok „progresívny“. Má ísť o prídavok k „štandardný“. Čo to je, povie vám google a slovníky.
Sami populisti, útočiaci na „populistov“ (ľudovo príťažlivý pojem progresivita) chcú svoju „progresívnu“ vládnu koalíciu, s vašou „progresívnou“ občianskou voličskou pomocou, lebo predsa aj vy chcete radikálnu a progresívnu zmenu, nech je akákoľvek, len nech progresívne posunie Slovensko progresívnym smerom odkiaľsi-kamsi…
…nemám pravdu? Či?
Napadlo mi to, sledujúc nástup „progresívcov“ a „progresívnych“ politických programov progresívnych politických strán Progresívne Slovensko a Progresívni veriaci a prezidentskú kandidatúru progresívnych persón typu vedec Róbert Mistrík (klon Jiřího Drahoše) spoluzakladateľ Sas a právničky, advokátky, Zuzany Čaputovej, progresívnej členky Progresívneho Slovenska, verejne známej najmä z kauzy Pezinská skládka…
Progresívci sa Slovenskú republiku po parlamentných voľbách 2020 „chystajú“ premenovať na Slovenskú progresívnu republiku (toto zatiaľ neberte vážne, len preventívne konšpirujem). Je ale vždy lepšie sa báť, než potom zľaknúť!

V embléme slovenských progresívnych, inak prd na majstrovstvách hrajúcich  hokejistov, namiesto štátneho znaku tiež podporujú tri progresívne hokejky a na reklamu a propagáciu útoku na slovenský štátny znak, použili autoritu progresívneho hokejistu a progresívneho užitočného idiota, slniečkára Mariána Hossu. Stanovisko Antona Hrnka k hokejkovému „štátnemu znaku“:
https://www.hlavnespravy.sk/protislovenski-slnieckari-vo-vedeni-zvazu-nepripustime-hrnko-tom-coho-by-mali-byt-vedomi-slovenskom-zvaze-ladoveho-hokeja/1526456
Aké detstvo mal a kde ho prežil Richard Sulík?
“Nuž milí moji mladí priatelia, neberte si vzory od takého Sulíka, ktorý sa pokojne oblečie do trička, na ktorom je zobrazený slovenský štátny znak v lorenzovsko-kalmusovskej úprave vložený do známeho kosoštvorca. Ten človek nevyrastal na Slovensku. O miesto na slnku sa musel biť s Turkami v triede, v ktorej ani normálni Nemci neboli. Ale aj tí, čo tam boli, mu dávali pocítiť, že v Nemecku je navyše! On nemal kde získať úctu k slovenským štátnym symbolom, lebo tie turecké sa mu asi nepozdávali a k nemeckým ho nepustili. Takže vyrástol bez vzťahu k slovenskej zemi, k slovenskej krajine, k slovenským problémom…,” upozorňuje národniar.
https://www.hlavnespravy.sk/hrnko-ostrielanym-adolescentom-typu-farska-ci-seliga-kopat-do-symbolov-naroda-rovnake-kopanie-do-prirodzenia/1528142
Progresívne politické subjekty sa progresívne nesú na progresívnej sociálnej filozofii a ideológii progresívneho neomarxizmu, ideológie multikulturalizmu a gender ideológie, progresívnych ekonomických a sociálnych teórií a progresívnych vízií a definícií ľudských práv a slobôd.
Proletariátom neomarxistickej novej „progresívnej“ ľavice sú migranti, sociálne vylúčení bez identity, kadejaká „bezdomovecká“ luza bez vlasti a dúha všetkých farieb. Tú sa pokúsia umiestniť pod dikciu základných ľudských práv ako údajne diskriminovanú, utláčanú a ostrakizovanú „sexuálnu menšinu“. ONA ale takou dnes, z definície pojmu menšina, nie je. Pre svoju heterogenitu. Definiens je odvodené od definienda. A ním je homogenita. Takže sa „nechytajú“ ale oblbujú laickú verejnosť cez ich progresívne neo liberálne médiá. Žerie im to aj s ich jazykom a rétorikou ľudsko-právne negramotná „verejnoprávna“ RTVS, ktorú si platíme ako jej povinní „akcionári“.
Progresívci ihneď po úspešnom zostavení vlády a sfunkčnení parlamentu položia na stôl už konečne progresívnej Národnej rady vo vlastníctve Progresívneho Slovenska návrh, už nie na registrované partnerstvá, s tým sa už zdržiavať nebudú, ale priamo a rovno manželstvá párov rovnakého pohlavia s príslušenstvom (…)
Vzápätí na svoj progresívny stôl ich progresívnej národnej rady si (hypotéza predpoklad, prognóza) progresívne položia návrh na progresívne otvorenie ústavy, zrušenie a zmenu jej obsahovú revíziu charakteristiky Slovenska ako národného štátu, založeného na kresťanských a cyrilo-metodských tradíciaách, čo je prekážkou k ďalšiemu odnárodňovaniu a genocíde slovenského národa, ako štátotvorného prvku, a preambula sa bude niesť v znamení „európskych a paneurópskych“ hodnôt. Zároveň dôjde k otvoreniu všetkých článkov ústavy, ktoré nie sú dostatočne progresívne.
Otvoria trestný zákon a poriadok a zavedú trestnosť za odmietanie progresivity; to bude znamenať, že kto nebude dostatočne progresívny, bude proti vedúcej progresívnej politickej sile, a stane sa nepriateľom progresívneho Slovenska a jeho vedúcej ideológie a vedúcej politickej sily, ktorou bude koalícia progresívnych politických strán ako nové, post novembrové „ústredné kúrenie“.
Vedúcou politickou silou pri súbežnej supresii plurality a kresťanskej náboženskej slobody bude Progresívne Slovensko, ruka v ruke s ich prezidentom Mistríkom, požťažmo prezidentkou Čaputovou…
…a kdesi v medzi priestore sa na politickej scéne etabluje a pridá k nim zatiaľ len ani nie virtuálna politická strana Kiskovcov…
Ak kto nebude súhlasiť s nosnou dvojakou ideológiou (gendera multikulti) a politikami týchto neomarxistov, bude popoťahovaný, stíhaný a ostrakizovaný. A budú mu zo zákona (!) odoberané občianske a ľudské práva. V mene liberálnych slobôd a práv proti slobodám a právam.
Ak pred Novembrom 1989 bola vedúcou progresívnou silou spoločnosti úlohou KSČ, po voľbách 2020 bude tým „ústredným kúrením“ vládna koalícia liberálnych progresívcov…
Slovensko má očakávať progresívne zmeny vo vzťahu k ekonomike, sociálnym veciam, rodine, migrácii a postavení dúhy a nielen, progresívne zmeny pripravujú aj v prostredí kresťanských, najmä všeobecnej, katolíckej cirkvi, s výnimkou protestantských cirkví, zatiaľ, aj pred ich zrušením a zákazom.
Rodina bude musieť byť dostatočne progresívna, nebude už smieť ostať len v intenciách tradičnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy; taká rodina bude nežiaducou, odsúvanou na okraj spoločnosti riadenou a odsudzujúcou verejnou mienkou, ako dekadentná, spiatočnícka, pretože nebude dostatočne progresívne otvorená dúhe, a taká rodina bude vykazovať znaky už dnes odmietaného manželského a rodinného rodového stereotypu. Anketa Homofób roka posilní a viac sa priblíži Norimberským zákonom.
K ostatným dvom: Migranti a dúha majú v sebe nosnú, progresívnu energiu progresívnych zmien charakteru Slovenska.
A do toho príde taká kríza kapitalizmu, akú progresívny liberálny svet ešte nezažil. Nepokoje v Európe prerastú do občianskej vojny na osi autochtónni Európania verzus migranti a islam verzus kresťanstvo.
Medzitým ktosi odhodí tlejúci vajgel v Sýrii…
Spoločným menovateľom deficitov osobnej vôle v rozhodovacích procesoch „elít“ EÚ  (A. Merkel je „šéfka“ ambiciózny Macron len za ňou v „snaživom doplnkovom závese“) je navonok prezentovaná „nezáväznosť“ Newyorskej a Marákéšskej politickej deklarácie, na ktorých údajnej „nezáväznosti“ dochádza reálne k záväznému plneniu bodov deklarácií, artikulovaných Agendou 2030 OSN a jej dvomi praktickými vyústeniami v manuáloch Global Compact 1 a 2. V oboch prípadoch ide o riadenú legalizáciu migrácie.
Prosím, proaktívne a asertívne si dohľadajte charakteristiky Global 1 a 2, aby nebol zasa „krik“, že píšem dlhočizné články a ani tento polovica nedočíta, ale ton nie je môj, ale váš problém.
K lžiam o „nezáväznosti“ politických deklarácií len toľko, že ide o deklarácie, ktoré sú na rozdiel trebárs od aktov typu memorandum, záväzné s povinnosťou a vymáhateľnosťou ich plnení; bez žiadneho ohľadu na to, či boli podpísané na mieste alebo len aklamačne vzaté na vedomie, čím boli prijaté! Jedinou krajinou, ktorá ich odmietla explicite en bloc, bolo Maďarsko…
Slovensko sa k týmto aktom nevyjadrilo navonok, neboli prerokované v slovenskom parlamente, obchádza ich „únikovým mlčaním“…
Príkladom lži, zavádzania a podvodu je česká snemovňa, ktorá návrh Tomia Okamuru a SPD odmietnutie paktu Global Compact zamietla, a to po tom, čo vtedajší minister vnútra Lubomír Metnar, ubezpečoval český ľud, že Marrákéšska politická deklarácia je nezáväzná a Česko s ňou nemá nič spoločné! Rovnako Slovensko z nedôvodných obáv a zbytočných konšpirácií, ubezpečoval aj ambiciózny minister zahraničia Slovenska Lubomír Lajčák; zdroje k Česku:
https://www.hlavnespravy.sk/tomio-okamura-otrasne-snemovna-zamietla-hlasovanim-navrh-spd-aby-cesko-odstupilo-rokovani-globalnom-pakte-osn-ktory-ma-legalizovat-migraciu/1527830
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=68192
V rámci V-4 je prinajmenej Česko a Slovensko vo veci nesvojprávne a cesta migrantov aj k nám, je otvorená. Migranti čakajú v sústreďovacích táboroch mimo Schengen, a čakajú len na pokyn: Choďte!
Maďarsko jediné splnilo požiadavku na uzatvorenie svojich hraníc so Srbskom, za čo je dnes „popoťahované“ priamo Európskym parlamentom, a to už ani nie prednostne Európskou komisiou, že nerešpektuje hodnotový systém EÚ! Neskutočná a nehorázna lož! Ten Orbán musí byť pre Brusel a OSN extrémne nebezpečný! A proti Maďarsku sa ako na psa, hľadá palica! Škandál, ktorý sa nevidí ani „liberálovi“ Martinovi Klusovi, lebo to je nad rámec prijateľného…

Ovce, ostávajú nám ešte dva roky relatívneho pokoja od virvaru v kotli EÚ, ktorej „elity“ nie je sú spôsobilé nájsť konsenzus v otázkach migrácie, lebo nechcú, pretože je na nich vyvíjaný tlak OSN a jej Agendy 2030 a Global Compact 1, 2; v otázkach legalizácie nelegálnej migrácie, nie jej zastavenia.
Zmiernenie počtov migrantov na ceste do Európy je len zdanlivé, naopak, ich príliv zosilnie; v zadržiavacích táboroch pribúdajú, a len čakajú (!) na legalizáciu ich invázie do Schengenu EÚ, ktorý im umožní rozliezť sa kam budú chcieť…
Potom sa budú „integrovať“ a dožadovať sa občianskych a politických práv, ktoré dostanú, a náboženských práv (islam) ktoré tiež dostanú, a diktovať nám, pôvodným Európanom, ich pravidlá, civilizačné, kultúrne a náboženské stereotypy, a vytláčať kamsi nás, autochtónnych, a tie naše…
Nie, nazad, odkiaľ prišli, do relatívne bezpečných krajín, nepôjdu. Repatriácia je nemožná; v skutočnosti si to OSN a „elity“ EÚ neprajú. Klamú nás od rána do večera, aj v noci, ako Ferenc Gyurcsány, ktorý to na proti orbánovských mítingoch v Budapešti robí aj dnes…
Napokon, myslím si, a viem to, že islam má a nadobudne takú moc, že ak zaujme miesto aj na Slovensku, nedajte sa klamať, že tu nie sú, oni tu sú, žijú v enklávach, čo môžu byť budúce no-go-zones, ale sú zatiaľ „ticho“ lebo nedisponujú kritickým počtom (učebnica tauhídu a islamizácie) ale ak príde ich „čas“ a EÚ s OSN im dávajú dobrý čas, prihlásia sa o svoje práva a zmätú zo stola aj „progresívcov“, ktorí ich ako slniečkári a vítači pozývali do Európy a k nám…
A liberálny fašizmus sa zmení na totalitu islamského štátu a celo európskeho aj nášho islamského chalífátu.
K tretej: Katolícka cirkev je príliš „konzervatívna“, málo liberálna a progresívna.
Už dnes sú proti cirkvi vedené útoky cez jej a ňou zavinené sexuálne pedofilné aféry a aféry harassment typu kampaň #MeToo.
V centre mediálnej pozornosti výdatne živenej bulvárnym a progresivistickým liberálnym mainstreamom, je katolícka cirkev preto, lebo je nositeľkou kresťanskej etiky a mravnosti, a časť jej duchovenstva sa spreneveruje kresťanskej viere a učeniu. Mohutnie rozkol a heréza v neomarxistickej časti katolíckej cirkvi vo Vatikáne, a konflikt ochrancu náuky viery, emeritného pápeža Benedikta s úradujúcim Bergholiom.
Katolícku cirkev na Slovensku treba úplne rozbiť. A na túto úlohu sa podujala a hodlá ju naplniť politická náboženská sekta „Progresívni veriaci.
Supresiou, vytláčaním a ostrakizáciou kresťanstva „progresívci“ robia službu a „čistia náboženský priestor“ pre islam; a súčasne svoju samovraždu. Liberálna demokracia svetského štátu je nezlučiteľná s teokraciou a totalitnou ideológiou islamu, ktorý nepozná pojem sekulárny (svetský) štát, ale len absolútnu vládu Allaha a je ho zákonov na Zemi, prostredníctvom práva šaría, tu a teraz. Všetci, čo sa islamu nepodrobia, budú odstránení alebo zotročení daňou islamskému štátu. Ak to najmä v časoch nemeckého nacizmu boli židia a ich šoa, dnes a zajtra to budú aj kresťania nielen na blízkom východe a v Afrike, ale aj v Európe a islam má nabrúsené zuby aj na židov v Izraeli…
Pozor, globálne má ísť o prípravu na úplné zrušenie a zákaz všetkých svetových náboženstiev, je to úmysel strojcov a zakladateľov Nového svetového poriadku, a otcovia zakladatelia EÚ sú jeho nástrojmi na ceste k totálnej globalizácii, jednej vláde, jednej mene a jedinému povinnému náboženstvu New World Order, teda, tento osud čaká aj islam.
V medzičase budú postupne likvidovaní aj pomocní užitoční idioti NWO, liberáli, ako pre vec NWO nepotrební a neužitoční… (oni to, ale negramotní hlupáci ani len netušia, ide im o totálnu a totalitnú moc ich liberálneho neofašizmu).
Ľahostajní, nezodpovední ignoranti, podľa Mečiara „táraji a prďúsi v diskusiách“ a vy, rôzne, ale ovce, vydávajúce sa za takzvanú mlčiacu a len „nevinne a a neškodne“ prizerajúcu sa väčšinu, ktorá si myslí, že je mimo a jej sa veci netýkajú, ak sa nepostavíte proti týmto darebákom, postavíte sa sami proti sebe…
A ak sa k nim nepridáte aj vy, laickí a negramotní ateisti, Progresívne Slovensko a jeho komplici zmätú aj vás… a už si ani neprdnete! Pre „progresívcov“ ste ako pre moslimov neverci, takfíri a káfiri! Hľadaj v google.
Lebo príde: „Keď si prišli po židov, nik sa ich nezastal, po židoch si prišli po (…) a po nich po vášho suseda, a keď si prišli po vás, ostalo veľké ticho…“ Toto sa stane. V mene New World Order (Nový svetový poriadok). Viem, aj čo potom príde ďalej (máte vlastné IQ, rozum, intelekt a bola vám daná slobodná vôľa, hľadajte, nájdete, klopte, bude vám otvorené, pýtajte, bude vám dané…). Zistíte a dozviete sa…
Prestaňte sa preto hrať na najväčších mudrákov, nad ktorých niet, tárať a drístať, a urážať a ponižovať Reža (ja som) a začnite už konečne konať. O päť minút 12 už bolo!

Podľa oznamovateľa Jána Čarnogurského, ide o organizovanú skupinu, dodávam, sektu, skrývajúcu sa za „neškodnú“ kresťansko-liberálnu politickú stranu. OČTK preverujú aj trestné oznámenie na Michala Havrana, pre jeho útok na kňaza Mariána Kuffu.
Výzvu na podporu Havrana podpísali aj signatári Memoranda politickej strany Progresívnych veriacich, podporujúcich politickú stranu Progresívne Slovensko.
Podrobnosti aj memorandum tu:
https://blog.hlavnespravy.sk/7547/progresivni-veriaci-novy-krestansky-politicky-subjekt-na-slovensku/
Trestné oznámenie na Miroslava Kocúra bolo podané v reakcii na rozhovor Denníka N s Kocúrom „pre porušenie ustanovení § 421 Tr. zák. spočívajúce v založení, podpore a propagácii hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, § 423 Tr. zák. spočívajúce v hanobení národa, rasy a presvedčenia, a to ako člen extrémistickej skupiny, § 340 spočívajúce v neoznámení trestného činu, § 345 Tr. zák. spočívajúce v krivom obvinení, § 373 Tr. zák. spočívajúce v ohováraní“ ako uvádzajú Hlavné správy tu:
https://www.hlavnespravy.sk/carnogursky-na-slovensku-posobi-organizovana-skupina-ktora-ma-za-ciel-hanobit-krestanstvo-najma-katolicku-cirkev-v-snahe-o-politicke-zmeny-na-slovensku/1527610
Trestné oznámenie na Miroslava Kocúra za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena a ohováranie Vladyku Milana Chautura zvažuje aj Richard Vašečka.
Sekretár Benedikta XVI. nevylúčil, že kresťanská cirkev prechádza konečnou skúškou pred druhým príchodom Krista…
(Benedikt vie, veľmi dobre, prečo sa s pápežského stolca stiahol, tam nešlo vôbec o jeho zdravotný stav…).
Preto, kresťania, spytujte sa, ktorí ste spomedzi vás praví, ktorí falošní, ktorí verní a ktorí odpadlíci a heretici, a držte sa druhého Pavlovho Listu Korinťanom 2Kor6/17:
„Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a Ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.“
Voči Miroslavovi Kocúrovi zaujal stanovisko aj „neznámy prezidentský kandidát“ (lebo médiá sú len Mistríkove a Čaputovej) Štefan Harabin, ktorý páchateľov útoku na cirkev označil za liberálnych fašistov…
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-toto-je-utok-na-krestanov-predstavitelia-liberalneho-fasizmu-obvinia-z-niecoho-co-sa-neda-dokazat-ani-vyvratit-chautur-nech-sa-vyvinuje-hlavne-nech-cirkev-robi-tak-ako-si-liberalni-fas/1527452
Zdroje: Hlavné správy. Len Hlavné správy. Lebo.
Politická strana Progresívni veriaci je liberálno-fašistická náboženská a typická extrémistická sekta. Jej ideovým vodcom je odpadlík od kresťanstva, Ondrej Prostredník.
Podporu trestného oznámenia od údajného experta na extrémizmus nečakajte. Ten označený údajný „expert“ sa volá Daniel Milo. Manželkou tohto „experta“ na extrémizmus je „expertka“ na ľudské práva a práva Rómov, Irena Bihariová. Táto pani je pod osobnou ochranou jej manžela, je šéfkou Ľudia proti rasizmu:
https://www.facebook.com/ludiaprotirasizmu/?fref=ts
Irena Bihariová (v strede, obrázok v diskusii) je členkou strany Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko je zasa partnerskou stranou strane (sekte) Progresívni veriaci. Progresívne Slovensko je neomarxistická sekta. Členovia: Dubéci, Čaputová, Šimečka, Poliačik, Sibyla, Truban, …
Progresívni veriaci sú neomarxistická pseudo kresťanská sekta. Jej partnerskou stranou do už projektovanej budúcej koalície je sekta neomarxistov novej „progresívnej“ ľavice Progresívne Slovensko. https://www.facebook.com/ProgresivneSlovensko/
SaS lavíruje kdesi medzi a mimo. SaS je mentálne a svojím „konzervatívnym liberalizmom“ (politológivia: Čo je konzervatívny liberalizmus?) mimo, lavíruje zľava do prava, prešľapuje v strede, točí to nohami ako v dvoch vaničkách, jednej s horúcou, druhej studenou vodou ako na Sliači, a nevie si stým rady, a osobou Sulíka stratila SaS svoju identitu a integritu, pohlavie a rod. Pre Poliačika nebola SaS dosť liberálna, svoje liberálne orgazmy „chytá“ v Progresívnom Slovensku…
SaS a Sulík, beztak bude potrebovať podporu Progresívneho Slovenska a Progresívnych veriacich a Beblavého SPOLU.
SULÍK chce čo najmenej štátu. SaS má v školstve, zdravotníctve, ekonomike, sociálnych veciach, dôchodkovom zabezpečení a rodine libertariánske myšlienky, to znamená, že vás, nás, nechá na pospas samým sebe, podľa „Staraj sa o seba kto ako chceš, môžeš a vládzeš“ preložené do slovenčiny: „Zachráň sa kto môžeš, vládzeš a vieš!“ SAS: Žiadny sociálny štát, žiadna ľavica, žiadna sociálna demokracia! Libertarianizmus. Za ním je už len anarchia a chaos. A tma. Sulík je pološialený poloblázon. Fico má pravdu (poznámka: nevolím nikoho, som aktívny všeobecný nevolič od prvého kola prezidentských volieb. A občiansky negramotným odporcom a hlupákom niet čo vysvetľovať: Iba toľko, že ide o moje právo, nie povinnosť!).
Výsledky parlamentných volieb 2020 majú nastoliť vládu koalície Progresívcov novej, neomarxistickej ľavice. Ich koaličný partner Progresívni veriaci, majú z politiky úplne vytlačiť beztak už vnútorne rozbité a rozložené KDH…
Progresívci na Slovensku nastolia vládu tretej neoliberálnej a libertariánskej totality. Oni to dnes odmietajú, lebo oni sú predsa liberáli! A liberáli predsa milujú slobodu! Liberalizmus je ideológia slobôd!
Slovensko sa voľbou „progresívcov“ presunie z kaluže do blata. Podarí sa im to, práve v opore o vaše, myslenie-nemyslenie  voličov: „Lebo nech už je zmena. To je jedno aká, len konečne nech je už zmena!“
Tak, aj to by sme mali. Ostatok je mimo mňa. Znova som vás varoval. Som síce nevolič ale nie Pilát.
Iba o systéme moci a vládnutia mám iné predstavy. K volebným urnám sa vrátim až po ich naplnení. Dovtedy Pán s vami. Možno ma vypočuje, lebo:
„Klopte, bude vám otvorené. Pýtajte, bude vám dané.“ Povedalo SLOVO.
Ak kto chce a verí, pridá sa.
Vážená čitateľská, občianska a voličská verejnosť:
Progresívne Slovensko a Progresívni veriaci sú extrémistické politické sekty. Prinesú vám tretiu totalitu a ňou je progresívny neo liberálny fašizmus. Majú krytie „expertom“ na extrémizmus. Prediktorom Daniela Mila sa riadia aj OČTK, lebo „Čo Danko vyhlási“ oslovuje ho tak jeho žena, Irena Bihariová „tiežprávnička“ to bude; „lebo povedal Danko“; čosi iné ale vyhlásil iný Danko. Iba v tom má tiež hokej (môj predošlý článok).
Ak sa okamžite nespamätáte a nezdvihnete svoje lenivé a pohodlné zadky od fejzbúku a od webu, ale aj od tých sračkových a impotentných diskusií aj pod mojimi článkami, a už neodkladne, vízie a prognózy môjho článku sa naplnia. Potvrdzujú to „diskusie“. Ak ale súčasná vláda nezačne „riešiť“ problémy, ktorých je strojcom a súčasťou, je v možnosti aj to, a to si „píšte“ že ľudia nevyjdú do ulíc a tobôž vôbec nie ako „Slušné Slovensko“…
Netvrdím, že máte ostať pri Smere, SNS alebo Most-Híd (vnútorne rozložené ako KDH) sú na úpadku a kopú okolo seba nožičkami, aby sa udržali aspoň do riadnych parlamentných volieb, pretože ich dôvera a dôvera v nimi riadené inštitúcie (školstvo, zdravotníctvo, práca, sociálne veci a rodina) včítane OČTK a rezortu spravodlivosti zo dňa na deň aj u mňa klesá, ale skúste, neviem, či sa ešte dá, nájsť primerané riešenie a sever v tom nastupujúcom a už nezadržateľnom nastupujúcom chaose…
A neverím ani, že riešenie je v prípadnej dočasnej úradníckej vláde; lebo kto v nej bude?
Dôvod: Niet ľudí, nepripravili ste si ich a všetkých, ktorí „trčali“ a mohli by, ak by chceli, a sú, ako tichá, skromná mlčiaca časť občianstva a voličstva, a vy ste ich boli vyzvali a vzali za svojich budúcich zástupcov, a začali počúvať a čítať, nielen tárať v diskusiách, ste zrazili k zemi…
A dnes nemáte nič, nikoho, o koho by ste sa mohli oprieť, a pred sebou len perspektívu prázdnoty a ničoty. A netárajte, že veď vy máte Kotlebu a jeho ĽSNS!
Nože, sledujte diskusiu…
Nemám ľudí, mám len slovo.
A pamätajte: „Keď prišli po vás, už nebolo nikoho, kto by sa vás zastal, chránil a bránil…“. V diskusii vám to bude dané patrične na vedomie. Darebáci sa budú beztrestne vysmievať aj vám…
Budem pre vás písať, pokým budem môcť. A brániť sa sám, pokým len budem vládať. Zatiaľ to je dobré…
Zatiaľ.
Blížiaca sa budúcnosť neveští nič dobré. Viem to.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

NEPOVINNÝ VOĽNÝ DOPLNOK
Ilustračné obrázky a upútavky som zvykol vkladať do článku. Mám „rozbitý“ editor, vždy tŕpnem, čo mi vyvedie…
Prišiel za mnou jeden mužský pohlavný orgán a ponad moje plece sa prizerá, ako sa vŕtam v editore ako v ženskom pohlavnom orgáne a lakonicky vraví: „Ja viem, čo tomu je“.
A čo, pýtam sa ho a on odpovedá: „Máte to rozbité!“
Ááaach ja kokóooot, toto vedieť…
So žiadosťou o opravu, lebo editor patrí Hlavným správam, som sa obrátil na „svojho šéfredaktora“. Serie na mňa.
Hlavne, že mám fotku ako na OP alebo PAS. Bloger Haršáni nemusí. Nemusia ani redaktori HS.
Hlavné správy sú trvale haknuté, a pod čousi „kontrolou“. Tvária sa že „idú“.
Obrázky mi zatiaľ berie editor DISQUS. Či sú tam aj teraz, neviem.
Pozdravujem, „diskutérov“ Rudolfa Slezaka, Dve bodky (predtým otáznik a „Úprimne odpúšťam všetkým“) toho „kresťana“ s už jedenástym nickom, a tých, ktorí prídu a budú sa vzájomne hecovať a lajkovať, a DISQUS ani ostatní čitatelia, diskutéri, nekonajú a tak aj tam platí: „Keď si prišli po…“
V medzičase si Rudolf Slezak zmenil nick na Notorický ožran. On áno, ja nepijem, som total free alcohol.
Moji „miláčkovci“ čo mi „kresťanskú lásku“ chodia vyznávať, to vedia, už vás poznajú, a tak veselo a neohrozene, pokračujú…
Niektorí „diskutéri“ si menia nicky ako ponožky.
Prinajmenej dvaja „diskutéri“ vytrvalci, sú zrejme nediagnostikovaní a neodhalení psychotici. Naznačujú to ich pohnútky a obsahy ich komentárov a komunikátov. Odporúčam do pozornosti skríning zo strany SPS/SLS aj v súbehu so záujmom OČTK. Tí darebáci sú reálne spoločensky nebezpeční…
Vraj stačí, ak o ich bloknutie požiadajú jednoduchým kliknutím (vpravo) traja iní diskutéri. A ONI sa „stratia“. Ibaže vy nie ste ani toho schopní/né…
Ale o tom vám o vás, ako o vašej ľudskej a občianskej „diagnóze“ píšem v tomto článku. Ide o moje články a preto mám právo „prvej noci“ moderovať diskusiu pod nimi, a reagovať na týchto „diskutérov a ich komentáre“; a na agresivitu a osobné útoky na mňa ako autora článkov, bez argumentov, len tak, pre môj ksicht, na ktorom sa „odbavujú a ejakulujú“ mi nad osobnou fotkou ako na pas alebo vodičák, odpovedať aj s využitím môjho práva na nutnú obranu. Ak by ste ich, darebákov, zrušili vy, diskusie by boli „čisté“ a otvorené aj ostatným diskutérom, ktorým sa toxickými exkrementmi zamorené diskusie hnusia…
To sa ale nedeje a preto nemám dôvod, byť vám za to vďačný. Tobôž za to, že ma čítate. Akosi zabúdate na vašu vďačnosť za to, že pre vás píšem. Mienku o sebe si tvoríme obe strany.
Školiť a preškoľovať, nebodaj prevychovávať na čísi obraz sa nenechám. Som vedený inak a mám svoje autority.
Táto posledná veta by mala byť prvou v perexe:
Ak sa vám môj článok nepáčil, lebo je dlhý, a vy ho nezvládate, nepíšte mi to v diskusii, lebo si sťažujete na seba.
Mne to je jedno. To nie je môj problém. Ale váš.
Toto si zapamätajte, ak by ste hoc len nedopatrením „nakukli“ do budúceho. Nečítajte. Vylistujte ma ako Billa Zem a vek.
A mňa ušetríte námahy (detail) odpovedať vám, že vykazujete diagnostické znaky digitálnej demencie, o čom svedčia referenčné výsledky Monitorov9 aj vašich školopovinných detí…
Vaše a ich čitateľské hendikepy nie sú moje autorské chyby a nedostatky.
Problém hľadajte v „progresívnom“ školstve a v sebe.
Musia vám stačiť titulky, prípadne perex článkov…
Spravidla „grafomansky“ spracujem a dám na písmo všetko, čo mi k téme dostupný materiál a hlava vydajú…
Tento článok vydal na 10 strán wordu.
Máte možnosť, rozdeliť si ho a čítať po častiach. Ja ho ako editor na časti deliť a postupne ho zverejňovať (návrhy „múdrych progresívcov“) nebudem. Inak sa mi na „stole“ budú hromadiť ďalšie texty ako „nevybavené“ súdne spisy. Chcem mať čistý stôl. Nemám čas, idem dopredu. Kto ma nestíha, je to jeho, nie môj problém. Odporúčam do pozornosti referenčný komentár „independent“ pod mojím predošlým článkom (K Dankovi); nezvládol ho a sťažuje si na mňa. Independent je „BOH“!
Odkaz „odborníkom“: Máte problém odlíšiť novinový článok, správu, od publicistickej kategórie blog. Ide o voľnú formu autorskej publicistiky, bez rigoróznych pravidiel. Som bloger. Vezmite to na vedomie. V tomto žánri sa cítim dobre. Ak nie vy, nečítajte ma. Máte úplne  slobodnú vôľu.
Občas sa stane, že presedlám na žurnalistu a suplujem Hlavné správy a ostatné, najmä povinné médiá. A vy sa dozviete to, čo by ste sa mali trebárs z „verejnoprávnej“ alebo TA3. Lebo „zatĺkajú, zatĺkajú ako Plzák o nevere…“
Denníky N a SME to robia, a neinformujú, o čom by mali, zo zásady. Podľa zásady: „Čo sa nehodí, škrtnúť, alebo zamlčať.“
Niektorí, a sú to vyššie zmienení „diskutéri“ moje články nečítajú, zaujímajú ich len diskusie a čo do nich ONI „múdre a progresívne“ napíšu.
A budete „vedieť fšetko“.
Karma článku ma nezaujíma. Nie je moja, je vaša. Zneužívaná na iný účel, než ten, ktorý má…
Spravidla stúpajúcim počtom fb lajkov klesá karma ako referenčný efekt rozpoltenej, rozhádanej a rozbitej spoločnosti. Aj bezmocné a impotentné odklikávanie z karmy článku je forma ideologického a politického boja. Ale to nie je moja karma. To je ich a vaša karma. A to je mi cťou. I tak še da.
Už menej impotentné a bezmocné je nebezpečné vyhrážanie. Ale ja nie som Kuciak a za milión nestojím…

https://blog.hlavnespravy.sk/7851/utok-na-ludske-prava-a-slobody-a-katolicku-cirkev-prichadza-a-je-vedeny-od-liberalnych-fasistov-progresivcov-a-ich-medii/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár