V Podkarpatskej Rusi narazil maďarský nacionalizmus na ukrajinský

· Čas čítania: 2 min.

Inštitúcie a organizácie, ktoré pripravovali oslavy stého výročia založenia Československej republiky, neľutovali najmä v Českej republike čas a prostriedky na zabezpečenie účasti hostí z domova a zahraničia. So vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov boli úzko spätí aj Rusíni. Územie, ktoré obývali po stáročia ako poddaní uhorskej koruny, padlo do vienka prvej Československej republike. K rusínskej národnosti sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 1921 hlásilo 461 849 osôb z celkového počtu 13 410 750 obyvateľov republiky. Štát bol však spravovaný centralisticky (odtiaľ pochádza pojem pražský centralizmus, na ktorý sa sťažovali slovenskí autonomisti), a hoci sa Rusíni nedočkali sľubovanej plnohodnotnej autonómie, vodilo sa im podstatne lepšie a dýchalo ľahšie ako za Uhorska.
Nacionalizmus ako adrenalín na Ukrajine…
Nie nadlho, len do rozpadu Československa v marci 1939. Zabralo ich horthyovské Maďarsko a ku koncu 2. svetovej vojny si exilový prezident Edvard Beneš poistil opätovné usadnutie do prezidentského kresla prenechaním územia Podkarpatskej Rusi na pričlenenie k stalinskému Sovietskemu zväzu. Od 26. januára 1946 sa obyvatelia Podkarpatskej Rusi dostali pod správu Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky s mierne upravenými hranicami ako jej Zakarpatská oblasť.
Tvrdému tlaku ukrajinizácie odolávali menšiny v Zakarpatskej oblasti rozlične. Držme sa oficiálnych prameňov uvádzaných vo Wiki­pédii, ktorá o postavení Rusínov píše takto:
„Podľa oficiálnych ukrajinských čísel na území Zakarpatskej oblasti nežije ani jeden Rusín, napriek tomu, že v rokoch 1918 – 1939 tvorili na tomto území väčšinu. Etnickí Ukrajinci tvoria väčšinu populácie – 80,5 %, Maďari sú najvýznamnejšou menšinou s 12,1 %. Ďalšími významnými menšinami sú Rumuni (2,6 %), Rusi (2,5 %), Rómovia (1,1 %), Slováci (0,5 %) a Nemci (0,3 %). Rusíni žijúci na Ukrajine nie sú posudzovaní ako samostatný národ, ale ako etnická skupina ukrajinského národa. Podľa posledného sčítania sa za Rusínov (ako samostatný národ) považuje asi 10 000 obyvateľov, teda asi 0,8 % populácie.“ Niet divu, že mnohé rusínske rodiny a spolky nostalgicky spomínajú na dve zlaté dekády v bývalom Československu.
Autor: Patrik Sloboda
Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár