Vakcinačné „evanjelium“ podľa Bergoglia

Str. 22. - VAKCINAČNE „EVANJELIUM“ PODĽA BERGOGLIA

„Nikto nebude trpieť, spasím ich všetkých!“

Karel Kopfrkingl, Spaľovač mŕtvol

Návšteva pápeža Františka na Slovensku vôbec nesúvisí s obligátnym pozvaním Konferencie biskupov Slovenska. Naopak, je výsledkom činnosti architektov nového svetového totalitného poriadku, ktorí aj pomocou agentov na pozíciách riadenia nášho protektorátneho štátu realizujú svoje ciele. Práve pozývateľka pápeža Zuzana Čaputová počas prezidentskej kampane preriekla zámery svojich riadiacich štruktúr: „Chcem, aby sme boli krajina, kde sa ľudia nebudú báť zomierať.“

Zinscenovali veľkolepé divadlo. Preto sa vláda a KBS dohodli na vybranom publiku pápežových predstavení: pôjdu tam iba vybraní vyvolenci – zaočkovaní. Nebudú to však vyvolenci Boží v zmysle Listu sv. apoštola Pavla Kolosanom a „Pax Christi“. Je to však úplne v súlade s Bergogliovou doktrínou „vakcinačného evanjelia“, že vakcína má byť dostupná pre všetkých, aj pre chudobných. Prvýkrát v dejinách cirkvi jej formálna hlava bezohľadne selektuje ľudí kvôli zdravotným a hygienickým požiadavkám, teda kvôli tomu, že človek je človekom. Dôvody jeho dlhej návštevy spôsobujú apokalyptický des a odhaľujú nositeľa bielej reverendy ako muža, ktorý nekoná v prospech skutočnej Kristovej cirkvi, a teda ani človeka. Vlastnými skutkami sa usvedčujú.

Antikristovské delenie a selekcia ľudí

Prekvapivé“ oznámenie o návšteve pápeža ocenil pastiersky list KBS, podobne ako predtým zázračné zrodenie vakcíny, humanistickým optimizmom zaobaleným do budovateľských náboženských sloganov a klišé. Robia to zreteľne od nástupu tejto podivnej neomaltuziánskej pandémie.

Podľa KBS ohlásením jeho návštevy konečne príde do pochmúrnej doby nejaká dobrá správa, ktorá by nás potešila, povzbudila. Svätý Otec sa chystá na návštevu Slovenska. „Nech nám Svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; nech nám dodá silu prekonať obavy; nech nás zjednotí naprieč celou spoločnosťou. Nech nás spojí medzi sebou navzájom.“

Ľudí, ktorých na jeho akcie hanebne rozdelili ako vo vyhladzovacom tábore, má pápež zjednocovať a urovnávať spory? Veď to odporuje zdravému rozumu, je to contradictio in adjecto! Teda pápež bude tvoriť jednotu, no iba s tými, ktorí zbožne chránia seba, ostatných a jeho. Podivne chápaná jednota a spájanie, ktoré nás vnára do sémantického kolapsu a dekonštrukcie. Podľa záchranára Dobiáša sa na Sv. Otca okrem vakcinovania máme pripraviť aj spoveďou, veď by bola tragédia, keby sa u nás nakazil. A v tomto duchu padajú na cirkevnej linke verifikujúce vyhlásenia legitimizujúce toto nové chápanie jednoty. Typické postmoderné miešanie metafyzických a fyzických pojmov. Chytrý pokus zneužiť náboženské cítenie ľudu.

Základom skutočnej cirkevnej jednoty je Kristus, pretože on chodil a prinášal spásu aj nakazeným malomocným, spoločenským outsiderom. On z oboch urobil jeden ľud, ako učí apoštol Pavol v Liste Efezanom. Jednota Bergoglia nie je Kristovej povahy. Antikristus, ktorý dokáže bez problémov zobrať na seba podobu anjela svetla (2 Kor 11, 14) alebo ako rajský zvodca miešať pravdu so lžou, má zreteľné kontúry. Súčasťou progresívno-liberálnej totality sú, žiaľ, aj lídri kresťanských náboženstiev, ktorí podľa Dostojevského Legendy o veľkom inkvizítorovi opravili učenie Krista tým, že ho založili na zázraku, tajomstve a autorite. Budú v tandeme s mocnými tvorcami Nového svetového poriadku, ktorých má počúvať miliónové stádo. Ten, ako to naznačil samotný Dostojevskij, budú realizovať úhlavní nepriatelia cirkvi: slobodomurári.

Triedenie ľudí v konečnom dôsledku spúšťa triedenie duchov na tých, ktorí sú skutočne za Krista, a tých, ktorí sú proti nemu. Nastáva proces očisťovania aj našej cirkvi a kresťanského života. Dialektika Božej Prozreteľnosti pracuje napriek „pandémii“, na čo zabúdajú. V prvých riadkoch Filozofie nerovnosti Berďajev vyzýva v zmysle známeho evanjeliového výroku po uchopení meča, ktorý priniesol Kristus. Duchovného meča pretínajúceho ľudstvo na tých, ktorí stoja na strane Krista, a tých, ktorí sú proti nemu.

Kolaborácie cirkevných štruktúr pri zvecnení človeka

Celé tajomstvo cirkevných štruktúr konajúcich v prospech Antikrista je v tom, ako to postrehol Aľoša Karamazov v Bratoch Karamazovovcoch, že neveria v Boha. Preto ich Boh vydal napospas hanebnosti, lebo svojou neprávosťou prekážajú pravde, ako učí sv. Pavol na začiatku Listu Rimanom. Sv. Irenej prehlasuje: „Cirkvi bol zverený Boží Dar, ktorý je Duch; nemajú na ňom účasť tí, ktorí sa odlučujú od pravdy hlásanej cirkvou svojím nepravým učením.“ Kardinál Henry Newnam na konci 19. storočia prorocky písal o tom, že z Evanjelia sa budú vyberať pohodlné pasáže o láske, porozumení, dialógu a do ústrania sa zatlačí integrálna pravda, ktorú nám Boh zoslal. Dnes tento proces pokoncilovej zmeny paradigmy vrcholí.

Život v Bohu, nový život človeka v pokání a vyliatí Ducha degradovali cirkevní hodnostári falošnej infiltrovanej cirkvi na holý biologický život, buržoázny individualizmus a egoizmus. Teda kresťanské zoe degradovali na bios. Ich „evanjelium o zdraví a zodpovednosti“ – hoci sa radi odvolávajú na piate Božie prikázanie – odporuje prvému, že len Bohu jedinému sa máme klaňať.

Feuerbachovo materialistické krédo môžeme dnes upraviť: „Namiesto viery v Boha nastúpi viera vo vakcínu, namiesto Biblie nariadenia hygienikov, namiesto náboženstva a cirkvi konvencie spoločenskej zodpovednosti, namiesto jasu neba prekrytá chmúrna zamaskovaná tvár, namiesto spoločenstva modlitby izolácia, namiesto chrámu obchodné a vakcinačné centrá, namiesto znaku kríža dezinfekcia rúk, namiesto pekla ostrakizácia a zastrašovanie, namiesto človeka biorobot.“

AUTOR: Peter Grečo

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár