Veľmoci bojujú o Arktídu, Antarktída je v úzadí

Tagged With: , , , , Add Comment

Arktída sa zemepisne vymedzuje na pásmo ležiace na sever od Severného polárneho kruhu. Nie je samostatným svetadielom a väčšiu časť jej plochy zaberá Severná ľadový oceán. Zvyšok tvoria severné výbežky Európy, Ázie a Severnej Ameriky, plus Grónsko, Island a viaceré iné ostrovy. Už po tisícročia je trvalo osídlená, i keď riedko a nesúvisle.

Antarktída je pevninou, ktorá je spolu s okolitými ostrovmi pokrytá hrubou ľadovou vrstvou v širokom pásme okolo južného pólu. Na rozdiel od Arktídy je samostatným svetadielom s celkovou rozlohou takmer 14 miliónov kilometrov štvorcových, čiže je bezmála dvakrát rozľahlejšia ako Austrália. Nemá žiadne pôvodné obyvateľstvo a prechodne sa na nej nachádzajú prevažne len výskumníci a vedci.

Motivácia ľudstva na dobývanie oboch klimaticky nehostinných polárnych regiónov sa v priebehu posledných sto rokov výrazne zmenila. Reflektuje zrýchľujúci sa deštruktívny civilizačný vývoj od demokratického novoveku na prahu 20. storočia k postdemokratickému neofeudalizmu 21. storočia. Na pojmoch, v ktorých sa vyjadrujeme, až tak nezáleží, pretože ich význam aj tak podlieha zmenám a interpretáciám úmerným tempu zavádzania orwellovského newspeaku.

Poznanie plánov, aké majú skutoční mocnári s Arktídou a Antarktídou, komplikuje postup sprostredkovateľov medzi horným percentom najbohatších a vyprázdneným zvyškom. Sú to správcovia a manažéri. Stoja priamo alebo v zastúpení politických elít na čele štátov a medzištátnych zoskupení. Za chrbtom verejnosti plnia „odporúčania zhora“, no pred ňou predstierajú, že sami rozhodujú. Prechod štátneho aparátu vo väčšine krajín sveta pod kuratelu nadnárodných záujmových kapitálových skupín však nie je plynulý. Aj im miestami hapruje koordinácia. Keď ich navyše zároveň prestávajú počúvať na slovo niektorí štátnici, musia sa prispôsobiť a prechodne prenechať pole štátnikom, najmä ak sa tí medzinárodne združujú. Prejavuje sa to aj kolíziou záujmov pri dobývaní polárnych oblastí. Predovšetkým Arktídy, ktorú sa počas búrania železnej opony a rozleptávania Sovietskeho zväzu chystali ovládnuť a spravovať nadnárodné korporácie. Do karát im začala hrať aj klíma a otepľovanie charakterizované ústupom ľadovcov a sprístupňovaním plavebných trás cez Severný ľadový oceán.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

 

 

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis