VIDEO: Petr Robejšek: Euro je rozpadajúci sa sociálny experiment

Tagged With: , , , , Add Comment

Český ekonóm a politológ Petr Robejšek v nasledujúcom rozhovore hodnotí euro ako neúspešný experiment, ku ktorému by sa Česká republika rozhodne nemala pripájať. Podľa Robejška jediná krajina, ktorej euro prospieva, alebo minimálne neškodí, je Nemecko. Pre malé a slabé ekonomiky je výhodnejšie mať vlastnú národnú menu, ktorej oslabovaním môžu vyvažovať konkurenčné nevýhody voči veľkým a silným. Stojí za to vypočuť si rozhovor a zamyslieť sa, na čo bolo dobré Slovensku (ešte slabšej ekonomike ako je tá česká), prijímať euro.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis