VIDEO: Zastavíme epidémiu civilizačných chorôb?

Tagged With: , , , Add Comment

Profesorka Anna Strunecká, dnes žijúca na dôchodku, celoživotne pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. Známou sa stala po publikovaní bestselleru Doba jedová, ktorý napísala spoločne s toxikológom profesorom Jiŕím Patočkom. Napísala viacero populárnych kníh i odborných publikácií, v ktorých sa zaoberá problematikou chemikálií a ich zmesí, ukrytých v našich potravinách, kozmetike či predmetoch dennej spotreby. Aj náš mesačník s ňou v aprílovom čísle priniesol rozsiahly rozhovor.

Na tomto videozázname profesorka Strunecká takmer hodinu prednáša o skutočných príčinách nárastu civilizačných chorôb a o tom, aké máme šance túto „epidémiu“ zastaviť:

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis