Výzva vláde na návrat života do normálnych koľají

· Čas čítania: 8 min.
foto: archív

Naša vlasť je ohrozená bezprecedentnou psychoinformačnou vojnou s biologickou zámienkou, ktorá podtína ľudské životy v neporovnateľne vyššej miere, ako by bola schopná napáchať akákoľvek fyzická choroba. Psychicky trpia vydesení, sociálne izolovaní starí ľudia, duševne sa trápia a osobnostne devastujú deti bez riadneho vyučovacieho procesu, vytrhnuté z ich sociálneho prostredia a „prikované“ k internetu – viď Prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. , vedúci Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: „Učitelia sú vyčerpaní, žiaci preťažení a po ďalšom návrate do školských lavíc nastanú veľké rozdiely v úrovni poznania. Navyše hrozí digitálna privatizácia vzdelávania. … zlyhala koordinácia zo strany štátu.“ Celý článok: https://www.truni.sk/je-aj-hospodarsky-dolezite-udrzat-skolsku-dochadzku

Existenčne sú zneistené mnohé rodiny, čo podlamuje psychiku dospelých. Rúcajú sa ekonomické základy štátu.

Štátna moc tvrdo potláča kresťanstvo, keď zakázala viesť veriacim ich prirodzený cirkevný život a poprela tradičný hodnotový systém, nadradiac smrteľné telo nad nesmrteľnú dušu, a Kristovu Cirkev nahradila protikresťanským náboženstvom – vierou v koronavírus – s jeho povinnými rituálmi, vrátanie kontroverzného sociopatického zahaľovania tvárí – Podceňujú sa vedľajšie účinky nosenia rúšok: v teplejšom počasí rýchle prepotenie rúška spôsobujúce kožné choroby, sťažené dýchanie, menej vitamínu D, psychologický faktor najmä u detí a tínedžerov, ktorí odmietajú nosiť rúška (radšej nevychádzajú z domu s negatívnym dopadom na zdravie a psychiku), faktor sociálnej izolovanosti a nespoznania známych, „odľudštenia“ vzhľadu ľudí a ignoruje sa neefektivita nosenia rúšok u zdravých ľudí, ktorí nekašlú. Nemožno podceňovať sociologický faktor povinnej prezentácie poslušnosti napriek neefektivite a pocit povinného „nosenia náhubku“.

Pri nastolení tohto nového kultu vláda uprela veriacim možnosť navštevovať bohoslužby a dôstojne prijímať sviatosti, čím pravoverným kresťanom spôsobuje duchovnú smrť. Vláda týmto bezprecedentne porušuje slobodu vierovyznania v rozpore s Ústavou SR, ktorá sa odvoláva na cyrilo-metodské tradície.

Direktívne vyradenie z činnosti alebo čiastočné znefunkčnenie niektorých segmentov hospodárskej štruktúry v sektore výroby, obchodu a služieb umelo kreuje výpadok na trhu, ktorý v konkurenčnom boji okamžite obsadzujú silné nadnárodné spoločnosti. Pretrvávajúci vládou nariadený stav môže nezvratne deformovať hospodársky systém štátu udržiavaný trhom v dynamickej rovnováhe v prospech zahraničných korporácií. Môže viesť aj k bankrotu podnikateľských subjektov a k prepadnutiu ich majetku v prospech bánk. Vedľajším negatívnym efektom direktívneho zastavenia prirodzeného chodu štátu je hroziaci nárast nezamestnanosti a negatívny sociálny dopad na život Slovákov spojený s odčerpaním úspor a znížením platovej úrovne.

Vláda povoľuje, podporuje a podnecuje šírenie dezinformácií a poplašných správ, ktoré skresľujú pravdivý obraz skutočnosti o tzv. koronavíruse, o jeho rizikovosti, a tým uvádza občanov do paniky – Najrenomovanejší britský lekársky vedecký časopis The New England Journal of Medicine už 26. 3. 2020 uvádza riziká na pravú mieru. Píše, „že celkové klinické následky Covid 19 sa napokon viac podobajú na ťažkú sezónnu chrípku (s mierou úmrtnosti 0,1 %) alebo pandemickú chrípku (podobnú tej z rokov 1957 a 1968) než na chorobu ako SARS alebo MERS, pri ktorých bola miera úmrtnosti 9-10% resp. 36%.“

Európsky monitorovací systém úmrtnosti Euro MoMo vykazuje úmrtnosť zodpovedajúcu náročnejšej chrípkovej vlne. Novým faktorom proti predchádzajúcemu obdobiu je spustenie 5G sietí, pričom 5G siete sú novým faktorom s negatívnym vplyvom na zdravie.

Mŕtvi, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus (napr, v Taliansku) sú na Slovensku falošne interpretovaní ako mŕtvi na koronavírus. Pritom iba okolo 12 % z nich možno dávať do teoretickej súvislosti s koronavírusom a 99 % zosnulých malo aj ďalšiu vážnu chorobu. Priemerný vek zosnulých je okolo 80 rokov a mnohí umreli v dôsledku opatrení proti koronavírusu, ako je sociálna izolácia a zákaz navštevovania bohoslužieb, čo urýchlilo smrť tradičným talianskym kresťanom. Dezinterpretuje sa hromadenie rakiev a ich distribúcia autami do rôznych krematórií – tento jav je v skutočnosti spôsobený zákazom tradičných pohrebov a povinné spaľovanie mŕtvych, ktoré v Taliansku používali výnimočne, preto na nový stav krematóriá nie sú kapacitne pripravené.

Dr. Buttar odhaľuje pravdu o Covid-19 a propagovanom povinnom očkovaní https://www.youtube.com/watch?v=2rw1eZJl23Q&feature=youtu.be

Neskúma sa fakt, že poškodenie pľúc sa podobá na poškodenie ožiarením elektromagnetickým žiarením. Napriek tomuto faktu sa spúšťa projekt 5G v SR!

Profesor Klaus Püschel, známy nemecký patolog a súdny lekár pitval obete „údajnej epidémie” v Hamburgu (k 16.4.2020 bylo v Hamburgu 80 osob údajne zomrelo na koronavírus). Podľa Püschela ani jeden z pitvaných nezomrel na následky vírusovej choroby COVID 19! Prof. Püschel kritizoval nariadenie Kochovho inštitútu v Berlíně, že každý mŕtvy, u ktorého sa preukáže pozitívny COVID 19 test, by mal byť zarátaný ako obeť pandémie. Takto sa postupuje aj v ináých štátoch. Celý článok: https://ceskavec.com/2020/04/znamy-nemecky-patolog-z-mnou-pitvanych-udajnych-obeti-koronaviru-ani-jedna-na-koronavirus-nezemrela-na-koho-svedou-politici-blizici-se-ekonomickou-a-spolecenskou-katastrofu

Zamlčiavajú sa fakty o úspešnej liečbe intravenóznym podávaním C-vitamínu.

V nekompetentnom, jednostranne zloženom poradnom tíme vlády chýbajú psychológovia, predstavitelia cirkví, ústavní právnici, zástupcovia školstva, hospodárskych odvetví a ďalších zasiahnutých sfér života spoločnosti. Pod zámienkou ochrany zdravia politická moc prijíma opatrenia a spúšťa procesy (nekoriguje ich podľa miery teoreticky potenciálnej hrozby), ktoré – v čase počiatočnej nevedomosti mohli mať opodstatnenie – no v súčasnosti nepomáhajú zdraviu, ale naopak zhoršujú situáciu a vyvolávajú stres.

Je všeobecne známe, že stres a úzkosť významne oslabujú imunitný systém, a teda opatrenia vlády v skutočnosti vedú k opačnému efektu ako je verejnosti prezentované. Veľká časť obyvateľstva je opodstatnene stresovaná existenčnými obavami. Mnohých ľudí súčasná situácia psychicky traumatizuje, najmä zraniteľné deti, mládež a starých ľudí. Títo existenčne nutne a bezodkladne potrebujú návrat do bežného denného rytmu a do obvyklého spoločenského kontaktu vrátane voľnočasových aktivít a dostupnej zdravotnej starostlivosti (zubár, očný lekár, psychológ atď.). Deti a mládež potrebujú neobmedzené možnosti pohybu a športu bez povinného nosenia rúšok v exteriéri.

V opačnom prípade môže dôjsť k trvalým psychickým následkom v osobnostnom vývine mladých a k psychickým anxietám u starších ľudí. Hrozí strata profesných a sociálnych zručností. Následne podľa odborníkov je opodstatnená hrozba zneužitia skrytej digitálnej privatizácie vzdelávania, ako aj diginálnej exklúzie a to nielen marginalizovaných skupín – COVID-19: Je aj hospodársky dôležité udržať školskú dochádzku https://www.truni.sk/je-aj-hospodarsky-dolezite-udrzat-skolsku-dochadzku

Obyvateľstvo už nesmie byť zastrašované skreslenými informáciami a psychicky týrané sociálnou izoláciou, elimináciou prirodzených aktivít, obmedzeniami pohybu, možnosti nakupovania, kultúrneho a športového vyžitia a iných prejavov štátnej direktívnej diktatúry.

Vláda zneužíva umelo zveličenú hrozbu na bezprecedentné diktátorské prvky ako sú protiprávne legalizovanie sledovania pohybu občanov a príprava na nariadenie celoplošného očkovania látkami s potenciálne škodlivými vedľajšími účinkami. Tieto kroky sú v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti.

Na druhej strane sa diletantsky podceňujú riziká rôznych foriem hybridnej vojny, ktorá sa proti Slovensku rozpútala a má nielen psychoinformačný charakter, ale môže nadobudnúť aj formy biologického, genetického, elektromagnetického či ekonomického útoku a potlačenia slobody nastolením globálnej kontroly, horšie ako v románe G. Orwella 1984.

Skryto pred zrakmi verejnosti vláda spustila proces zavádzania 5G sietí bez akéhokoľvek posúdenia ich zdravotného vplyvu na obyvateľstvo, hoci svetoví odborníci varujú, že nové žiarenie z pripravovaných komunikačných systémov mobilných sietí 5. generácie (kumulatívne k existujúcemu) môže ohroziť alebo nepriaznivo ovplyniť zdravie a životy ľudí, faunu a flóru. V tomto prípade však vládu zdravie občanov zjavne nezaujíma, hoci pod zámienkou ochrany zdravia pred tzv. koronavírusom dokázala direktívne zastaviť normálny chod štátu! Tento dvojitý meter posudzovania zdravotného vplyvu demaskuje ciele vládnych postupov v prípade koronavírusu a neúprimnosť deklarovaného úsilia o ochranu zdravia ľudí!

Voči takýmto hybridným hrozbám vláda neprijíma žiadne preventívne opatrenia (napr. pozastavenie rizikového projektu 5G sietí ako to urobili kompetentné orgány Slovinska a Švajčiarska.) Seriózny výskum potvrdzujúci bezpečnosť 4G a 5G technológií bez negatívnych dopadov na zdravie zatiaľ neexistuje a ten, ktorý skúmal bezpečnosť 2G a 3G mobilných telefónov a sietí, nedopadol práve najpriaznivejšie (IV) – National Toxicology Program, USA: https://translate.google.sk/translate?sl=auto&tl=sk&js=y&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&u=https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

Ramazzini institute, Bologna, Taliansko: https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fabs%2Fpii%2FS0013935118300367%3Fvia%253Dihub&sandbox=1

My spisovatelia a novinári ako svedomie národa spolu s ďalšími slovenskými osobnosťami nemôžeme ďalej mlčať, keď je naša vlasť a jej občania v ohrození.

Žiadame vládu o bezodkladné vrátenie života do normálnych koľají.

Bezodkladne žiadame otvoriť kresťanské chrámy a školy, aby boli zabezpečené ústavné práva slobody vierovyznania a práva na vzdelanie.

Ak to predstavitelia vlády nedokážu, nemôžu alebo nie sú schopní urobiť, znamená to, že nie sú kompetentní stáť v čele štátu v čase externe vyvolanej krízy.

Zodpovedný štátnik nesmie kapitulovať, keď sa proti Slovensku vedie hybridná vojna, nesmie napomáhať nepriateľovi realizáciou direktív proti vlastným občanom a dezinformovať ich. Rovnako nemôže zotrvávať v štátnych pozíciách človek, ktorý nie je schopný túto hybridnú vojnu proti Slovensku rozpoznať a demaskovať nepriateľské zámery proti Slovensku.

Žiadame predstaviteľov vlády a poslancov:

– o bezodkladné zrušenie neústavných obmedzení zasahujúcich do základných a ľudských práv a slobôd, ktoré sú zjavne aj v rozpore s Európskym dohovorom o základných a ľudských právach a slobodách;

– o bezodkladné poskytnutie občanom pravdivých informácií cez médiá;

– o zrušenie direktív obmedzujúcich chod štátu;

– o obnovu funkčnosti a sprístupnenie všetkých zdravotníckych služieb;

– o zrušenie direktív s negatívnym psychosociálnym dopadom vrátane povinného nosenia rúšok v exteriéri a umelého vytváranie radov pred obchodmi a poštami;

– o pomoc pri eliminovaní škôd, ku ktorým v dôsledku direktívnych opatrení došlo v slovenskom hospodárstve, vo vzdelávaní, v sociálnej a kultúrnej oblasti.

Signatári výzvy:

MUDr. Natália Grausová, lekárka, bývalá poslankyňa NR SR

Vladimír Gregor, knihovník a publicista

JUDr. Štefan Harabin, predseda trestného senátu Najvyššieho súdu SR.

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., prednosta kliniky SZU a UNB

PhDr. Alena Kolesárová, sociologička, bývalá poslankyňa NR SR

Dr. Ján Košiar, magistrálny kaplán katolíckej cirkvi

Mgr. Roman Michelko, publicista, riaditeľ vydavateľstva

RNDr. Gustáv Murín, CSc., spisovateľ

Mgr. Ľudmila Mušková, pedagogička, bývalá poslankyňa NR SR

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD., Katedra etiky a morálnej filozofie, TU v Trnave

Milan Polák, spisovateľ a publicista

Mgr. Katarína Sedláková, spisovateľka a publicistka

Mons. Ján Sokol, arcibiskup – metropolita rímskokatolíckej cirkvi

PhDr. Elena Šebová, psychologička, publicistka

Ing. Iva Vranská Rojková, spisovateľka a publicistka

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD. vysokoškolský pedagóg

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

 

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Hej pan Matovic,pocujes hlas ludu?Netrepal si nahodou nieco o tom,ze chces pocuvat lud a nech sa spolocne tento lud aj podiela na riadeni statu?Nazval si to otvorenou politikou tusim.Tak sup sup umyt usi,vypocut narod a podme naspat tam kde sme boli par tyzdnov pred volbami.Boha lebo aj mna to uz sere,a to niesom ani dochodca.

Pridaj komentár