Výzva za rozvahu, zákonnosť a spravodlivosť

Tagged With: , , , Add Comment

Prvoradým záujmom každej civilizovanej spoločnosti musí byť, aby každý zločin– aj dvojnásobná vražda vo Veľkej Mači – bol dôsledne vyšetrený, páchateľ usvedčený a podľa spoločenskej nebezpečnosti spravodlivo potrestaný.

Mediálny a politický hyenizmus parazitov na tragédii ani pouličné nepokoje tomu nepomôžu. Naopak! Spleťou protichodných hypotéz a odpútavaním pozornosti pomáhajú skutočným páchateľom zahladiť stopy.

Všetko nasvedčuje tomu, že ich hlavnou úlohou je uskutočniť ďalší pokus o majdanizáciu pomerov na Slovensku, čo dôrazne odmietame!

Aj požiadavky prezidenta SR, ktoré sú nad rámec jeho ústavných právomocí v parlamentnom systéme, sú predčasné a neadekvátne.

Vzhľadom na predpovedané aj chystané stupňovanie spoločenského napätia
VYZÝVAME
všetkých občanov aj predstaviteľov SR, aby s plnou zodpovednosťou, rozvážne, ale neodkladne využili všetky zákonné prostriedky na zastavenie destabilizácie pomerov v našom štáte!

Tragický osud rozvrátenej a krvavou občianskou vojnou postihnutej súčasnej Ukrajiny nech je pre nás výstrahou!

S úctou k životu každého človeka, však aj s úctou k životným záujmom celej spoločnosti
ZABRÁŇME,
aby tragédia dvoch ľudí – s doteraz neobjasneným motívom ich vraždy – bola zneužitá ako zámienka na rozpútanie tragédie celého národa a štátu!

V Bratislave 5. marca 2018
Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností
akad. mal. Viliam Hornáček
predseda

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis