#ZA SLUŠNÉ SAVO

Tagged With: , , , , , Add Comment

V máji 2017 som sa zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii na pôde Univerzity Cyrila a Metoda, kde som už mal niekoľko prednášok, ktoré vyšli aj vo vedeckých zborníkoch. Diskusie sa mali pôvodne zúčastniť aj šéfredaktori spravodajstiev z Markízy, RTVS a SME, no po ohlásení mojej účasti na tomto fóre sa začali z diskusie jeden po druhom náhle odhlasovať. Hoci mali skvelú príležitosť v presilovke 5:1 vyvrátiť všetko, o čom píšem a čo oni pokladajú za hoaxy a dezinformácie, hodili uteráky do ringu.

Konferencia sa niesla v mimoriadne pozitívnom a tvorivom duchu s naladením na étos, schopnosť vyjadriť a obhájiť svoje tvrdenia a fakty. Prítomní domáci a zahraniční akademici a profesori absolútne jasne obhajovali pluralitu názorov a opodstatnenosť existencie samotného periodika ZEM&VEK. Jedna z diskutujúcich, PhDr. Nataša Slavíková, bývalá riaditeľka Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR, hlavná garantka pri príprave a implementácii Koncepcie mediálnej výchovy v SR, vzdelávajúca pedagógov v diskusii, uviedla: „Cítim, že je tu veľa dezinformácií. Odporúčam si opäť vypočuť Rostasove relácie. Takto nejde zjednodušovať pôsobenie tejto osoby, ktorú by možno v iných krajinách prirovnávali k Noamovi Chomskému.“ (Celý článok nájdete v Zem&Vek z júna 2017).

Na záver plodnej debaty vystúpila približne 20 ročná študentka s komentárom: „Nesúhlasím s vami, pozvali ste sem človeka, ktorý chorým ľuďom radí, aby pili SAVO.“ Nastalo hrobové ticho. Z úrovne dišputy o hadrónovom urýchľovači častíc sme sa ocitli v rádio-amatérskom krúžku na hodine nácviku letovania plošných spojov. Po takomto prepade a pachu po spálenej kolofónii chvíľu trvá, až zatvoríte otvorené ústa a vyslovíte prvé slová. Tie vyriekol docent Magál: „Vy ste niekde čítali, že by toto pán Rostas niekde písal?“ Odpoveďou bolo nejasné vajatanie o tom, že Zem&Vek prináša množstvo podobných bludov. Na neschopnosť oponentov viesť s nami diskusiu sme si už za celé tie roky zvykli – v súčasnosti už inštitúty kominterny vstúpili do otvoreného boja a zákazov. Napriek ich normalizačným chtíčom zavrieť nám ústa trvám na tom, že tzv. objektivita v žurnalistike je fikcia, že dva zdroje (AP alebo Thomson Reuters v privátnych rukách vlastnia takmer všetky printy) sú tiež fikcia, že 9/11 je fikcia, že farmaloby existuje a má svoje záujmy a obrovské finančné príjmy, že farma firma Glaxo Smith Kline zaplatila najvyššiu pokutu v histórii za klamlivé a zavádzajúce údaje ohrozujúce životy ľudí – áno, je to tá istá firma, ktorá má u nás monopol na vakcíny pre očkovanie detí.

Príkladov všetkých tých lží, podvodov a manipulácií sa za tie roky nakopilo minimálne na nový Norimberský tribunál – napokon snáď raz k niečomu podobnému príde.

Vráťme sa však k našej protagonistke – masmediálnej šuhajde na medzinárodnej konferencii a jej excelentnému príspevku v sekcii Budúcnosť médií. Teda k Savu. SAVO je to isté ako ruble z Kremľa – ULTRA MAINSTREAM HOAX. Šíria ho hoaxstreamové médiá a ľudia, ktorých jediným záujmom a schopnosťou je ničiť dôveru ľudí v nezávislé zdroje informácií, nad ktorými oligarchia a globalistický kartel zatiaľ nemajú moc. V mesačníku ZEM&VEK sa pred rokmi okrem mnohých iných informáciách o nových a nových tendenciách liečiť rakovinu inak ako doposiaľ (či nebodaj sú onkologické ochorenia na ústupe?) objavil aj rozhovor našej redaktorky, ktorá sa s určitou skepsou informovala o metóde, ktorú vo svete nazvali MMS (Master Mineral Solution v preklade Majstrovský minerálny roztok). Vyvinul ju Jim Humble so spolupracovníkmi, o jej účinkoch a pozorovaniach napísali knihu a zorganizovali množstvo prednášok. Jedným zo základných chemických prvkov metódy MMS je chloritan sodný (NaClO2). Autori informujú, že preparát MMS vytvoríte jednou kvapkou 20% roztoku chloritanu sodného, ktorý odporúčajú aplikovať s jednou kvapkou 50% roztoku kyseliny citrónovej a zaliať 2 dcl čistej vody. Nič viac a nič menej. Žiadne naše zainteresovanie, žiadne zaklínadlá – len informácia respondenta, že niečo vo svete sa v tomto smere vyvíja. Prečo sa však v spojitosti s nami uvádza SAVO? Jednoduchá odpoveď: je to trik tých, ktorí majú vplyv na šírenie podvodov v hlavnom prúde (hoaxstreame) ako na bežiacom páse. Nie sú tvoriví, tvoriví ľudia pracujú a uvažujú ako robiť veci lepšie a zlepšovať aj samých seba. Tým netvorivým z podstaty ostáva byť iba darebákmi a parazitmi. Záleží im na tom, aby z ľudí robili bláznov. Recept je teda jednoduchý – SAVO, známy čistiaci prostriedok pozná takmer každá domácnosť ako dezinfekciu (najčastejšie toaliet – ergo ideálna asociácia: nejaký blázon platený Rusákmi radí ľuďom, aby pili to, čím čistíme „hajzlíky“). A ono to na prostoduchých funguje, marketéri z think-tankov si len tak mädlia ruky. Ibaže veci sa majú (tak ako v každom inom komplote parazitujúcich analfabetov) úplne inak. Ľudia šíriaci tie pravé konšpirácie sa ani nenamáhali rozlíšiť medzi NaClO (chlórnanom sodným), ktorý obsahuje SAVO a medzi NaClO2 – teda chloritanom sodným, o ktorom bola reč v rozhovore o metóde MMS. A to je set-sakramentský rozdiel. Samotný chloritan sodný ako jedna z účinných látok spomínanej metódy MMS je – čuduj sa svete, navzdory všetkým #ALL FOR SAVO KEEP CALM ZOMRI KOMPLOT SLUŠNÝM od roku 2013 na zozname účinných liečiv pri amyotrofickej laterálnej skleróze pod vyhláškou EU/3/13/1139. Kto ju schválil? EMA! EUROPEAN MEDICINS AGENCY – Európsky úrad pre liečivá, oficiálna európska zdravotnícka a vedecká inštitúcia.
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3131139

Chémia a celá farmakológia je zo svojej samotnej etymologickej podstaty o dodržaní miery a správneho pomeru. Grécke slovo pharmakon označuje liek rovnako ako aj jed.

Celkom na záver drobná poznámka nad čiarou:

Všetci milovníci nápoja, ktorý im Santa Claus vozí so žiarivým tirákom až spoza veľkej mláky, by mali vedieť, že presne na základe logiky korektných komisárov pijú odhrdzovač. Toho je v podobe kyseliny fosforečnej dosť nato, aby záchodové misy vyčistili dôkladnejšie ako so SAVO. A v prípade, že v koncentráte tejto kyseliny využívanej pri úprave kovov a spracovaní ropy ponecháte 50 centov, o pár dní zmiznú z povrchu zemského.

Podobne, ako tlupa snaživých kádrovákov so savomaniakálnymi úchylkami. Cheers!

Tibor Eliot Rostas
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis