Zahraniční agenti

Zakladajú si na tom, aby v ich súvislosti boli zdôrazňované slová ako nezávislý, mimovládny, neziskový… Pričom opak je pravdou. Sú závislí na peniazoch svojich zahraničných chlebodarcov, prostredníctvom ovplyvňovania verejnej mienky resp. správania sa samotných vládnych činiteľov riadia celú krajinu a aj keď primárne neprodukujú zisk, svojou činnosťou ho pomáhajú tvoriť svojim štedrým donorom. Áno, reč je o novodobých slovenských „zahraničných agentoch“. 

Hoci sú tieto osoby občanmi SR, svojou činnosťou často krát vedome a úmyselne poškodzujú záujmy Slovenska a jeho obyvateľov a s pomocou vopred vyplatených peňazí na podporu ich aktivít, robia všetko preto, aby bola v krajine presadzovaná a širokou verejnosťou akceptovaná filozofia, hodnoty či politika ich zahraničných sponzorov. 

Sieť týchto agentov, ktorej počiatky siahajú ďaleko pred obdobie transformácie socialistického režimu z roku 1989 sa v priebehu niekoľkých rokov rozrástla do všetkých sfér spoločnosti a ako dobre namazaný stroj funguje dodnes. 

Agenti v mene dosahovania toho, za čo sú platení, dokážu obhajovať vraždenie a vojnové konflikty, dokážu na citlivých spoločenských témach držať spoločnosť v napätí a úmyselne ju rozdeľovať či šíriť vzájomnú nevraživosť, dokážu presadzovať neprirodzené, až zvrátené hodnoty a potláčať resp. prekrúcať to, čo je dobré pre Slovenskú republiku, jej občanov a ľudskú spoločnosť ako takú. Niekedy sofistikovane, inokedy jednoducho a primitívne. 

V nasledujúcich mesiacoch sa na internetových stránkach www.zemavek.sk seriálom „Zahraniční agenti“, zosumarizovaním finančných tokov, organizácií, ktoré peniaze posielajú resp. prijímajú, ako aj osôb v jednotlivých organizáciách pôsobiacich, pokúsime primäť čitateľov k zamysleniu, v akej spoločnosti a krajine to vlastne žijeme a kto nám tu naozaj vládne a kam smeruje našu krajinu.

(koniec 1.časti)

Foto: Agustin Croxatto

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár