Zelenošedé americké papieriky s mŕtvymi prezidentmi budú mať hodnotu toaletného papiera…

Foto: Shutterstock

USA sú už dlhé roky nebezpeční manipulátori a zlodeji cudzích myšlienok. Vieme, že máme medzinárodnú organizáciu OSCE ( slovensky OBSE) – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Účastníci tejto medzinárodnej organizácie sú z Európy, severnej Ameriky a Ázie. Spolu aktuálne 57 štátov a viac ako jedna miliarda ľudí, ktorí by mali riešiť bezpečnostné otázky zamerané na mier a stabilitu.

Dňa 1. augusta 1975 v Helsinkách 35 štátov podpísalo Záverečný helsinský akt, čím vznikla Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE). Na summite v Budapešti v roku 1994 sa formálne prijal nový názov OBSE, ktorý je platný od 1. januára 1995.

Dnes nebudeme rozoberať efektivitu tejto organizácie. Kto má záujem si môže pozrieť jej aktivity na tejto stránke:

https://www.osce.org/files/f/documents/4/8/408347_0.pdf

OBSE (predtým KBSE) spomíname preto, lebo existuje ešte jedna organizácia pod názvom Commission on Security and Cooperation in Europe (slovensky KBSE) – Komisia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tá podoba, čo sa týka názvu a obsahu činnosti, to je neuveriteľné že? Aby si tieto organizácie ľudia nemýlili budeme dnes „grilovať“ túto organizáciu. Bola založená v r. 1976 s cieľom posilniť legitímnosť monitorovania ľudských práv, brániť prenasledovaných za konanie v súlade s ich právami a slobodami, zabezpečiť, aby sa v zahraničnej politike USA plne zohľadňovalo porušovanie helsinských ustanovení.

KBSE si uvádza, že „Komisia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, známa aj ako Helsinská komisia USA, je nezávislou komisiou federálnej vlády USA“.  (ďalej len Komisia). V tejto súvislosti je Komisia nezávislá od akýchkoľvek pravidiel a noriem medzinárodného práva a podriadená výlučne ministerstvu zahraničných vecí USA. Komisia je určená predovšetkým na manipuláciu organizácie OBSE Spojenými štátmi americkými prostredníctvom KBSE.

Táto Američanmi riadená Komisia o sebe tvrdí:

„Sme vládna komisia USA, ktorá podporuje ľudské práva, vojenskú bezpečnosť a hospodársku spoluprácu v 57 krajinách Európy, Eurázie a Severnej Ameriky. Deväť komisárov je členmi Senátu, deväť je členmi Snemovne reprezentantov a traja sú funkcionári výkonnej zložky.

Komisia venuje osobitnú pozornosť tým, v ktorých dochádza k závažnému a trvalému porušovaniu ľudských práv a demokratických noriem. V praxi to už tradične znamená orientáciu na Rusko a krajiny východnej a strednej Európy, Kaukaz a Strednú Áziu, ktoré boli riadené ako komunistické štáty jednej strany alebo boli súčasťou takéhoto štátu a následne prešli politická transformácia s rôznym stupňom úspechu a dokončenia“.

Čiže v konečnom dôsledku americkí plagiátori ukradli pôvodný názov organizácie OBSE a ukradli obsah. Rozdiel je iba v tom, že súčasnú KBSE riadia USA podľa svojho pokriveného videnia. Jednoducho si uzurpovali právo stať sa sudcom všetkého čo patrí do činnosti  KBSE a čo je najhoršie, zasahuje aj do OBSE, ktorá je od KBSE nezávislá organizácia.  

Druhým vážnym momentom je, že KBSE je zameraná na zasahovanie do práv Ruska a iných bývalých východných štátov Európy a Ázie.

V podstate ide o zbytočnú diktátorskú organizáciu, ktorá nemá žiadny zmysel pre prospech ľudstva. Je konfrontačná a pod rúškom vzletných slov o demokracii, ľudských právach a pod. má voči spomenutým štátom agresorský charakter.

Súčasným predsedom je Ben Cardin, americký senátor, ktorý bol v roku 2015 vymenovaný tiež za osobitného splnomocnenca pre antisemitizmus, rasizmus a intoleranciu pre Parlamentné zhromaždenie OBSE. Túto pozíciu zastáva dodnes. Čiže prepojenie Cardina na OBSE má monitorovať činnosť OBSE a vplývať na OBSE podľa potrieb KBSE. Úplne zvrátené.

Ben Cardin sa narodil v Baltimore v štáte Maryland. Pôvodné priezvisko mal „Kardonsky“. Cardinovi starí rodičia boli ruskí židovskí prisťahovalci. Rodina je bigotne zameraná na ortodoxnú Beth Tfiloh, najväčšiu americkú židovskú kongregáciu. Tak bola vplyvom rodiny a Beth Tfiloh naštartovaná úspešná kariéra Cardina, ktorý v podstate v živote nič poriadneho nerobil. Ešte počas štúdií na právnickej fakulte vstúpil do politiky a vydržal tam až doteraz. Bol jedným z najaktívnejších senátorov, ktorý sa podieľal na organizácii impeachmentu Donalda Trumpa za zodpovednosť útoku na americký Kapitol v roku 2021. Tento verný izraelský sluha bol spolupredkladateľom rezolúcie amerického Senátu, ktorá vyjadrovala námietku voči rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2334, ktorá odsúdila budovanie izraelských osád na okupovaných palestínskych územiach ako porušenie medzinárodného práva.

Spolupredsedom KBSE je Steve Cohen, ktorý bol počas školy zasvätený ako brat kapituly Theta bratstva  Zeta Beta Tau. Pôvodne sionistická mládežnícka spoločnosť, ktorá sa neskôr údajne stala nesektárskou a otvorila sa nežidovským členom, pričom zmenila svoju členskú politiku tak, aby zahŕňala „Všetkých mužov dobrého charakteru“. Uznané ako prvé židovské bratstvo. Čiže išlo o získavanie nežidov do osídliel tohto bratstva. Súčasný „pokerový“ hráč hedžových fondov sa prepracoval na jedného z najbohatších Američanov. Bez vysokých známostí a dobrých informácií z vysokých poschodí americkej politiky by to určite nešlo.

Keď si pozrieme výkonných zamestnancov Komisie zistíme, že skoro všetci sú pracovne zameraní na Rusko, bývalé štáty ZSSR, Afganistan a balkánsky priestor. Pre Komisiu asi neexistujú iné štáty pre výkon ich činnosti. Je to preto, lebo Komisia je tvrdo zameraná spolu s predstaviteľmi vlády USA, civilnými a vojenskými tajnými službami USA, ktorých je v USA okolo 30 na totálny rozklad Ruska a podrobenie si bývalých východných krajín.

Koncom júna t.r. americká neonacistická organizácia KBSE zastrešovaná vládou USA usporiadala míting pod názvom „Decolonizing Russia, Moral and Strategic Imperative“. V podstate ide o rozbitie Ruska do menších štátnych celkov. Fantazijný plán hodný Hitlera.

Účastníkmi diskusie boli na prvý pohľad zástupcovia štandardnej zostavy politológov a propagandistov na plný úväzok, ktorí sa špecializujú na štedro sponzorovanú tému „ruských etnických a koloniálnych zločinov“, štedro sponzorovanú západnými inštitúciami. Napr. Fatima Tlišová, bývalá šéfredaktorka severokaukazskej kancelárie IA Regnum, ktorá v roku 2007 získala politický azyl v Spojených štátoch a v súčasnosti zastupuje rádio Hlas Ameriky a CIA.

Botakoz Kasymbekova, pôvodom z Kazachstanu a Erika Marat, pôvodom z Kirgizska, pôsobia ako odborní asistenti na Vysokej škole medzinárodných bezpečnostných záležitostí (National Defense University) a ako lektorky na Univerzite v Bazileji. Univerzita národnej obrany (NDU) je univerzita financovaná Ministerstvom obrany USA a priamo pod dohľadom vedenia Zboru náčelníkov štábov (CJCS).

Účastníci hovorili o ruskej „okupácii“ územia Severného Kaukazu. Nariekali nad osudom krajín, ľudí a národov „kolonizovaných Ruskom“. Obávali sa, že kým Spojené štáty aktívne prispeli k rozpadu ZSSR v roku 1991, nedokončili prácu čiže proces rozpadu Ruska.

V rámci mítingu vystúpil aj spolupredseda Komisie a aktívny účastník mnohých ďalších podujatí na tému „dekolonizácie Ruska“ Stephen Cohen. Člen Demokratickej strany, súčasný člen Snemovne reprezentantov USA z deviateho kongresového obvodu v Tennessee. Žid Cohen dal tak podujatiu punc oficiálnosti americkej vlády, čo je dosť veľký škandál. Ale nič sa neudialo. Zo žiadneho smeru žiadny protest proti tejto vrcholnej protiruskej provokácii. Američania môžu verejne beztrestne porušovať všetky zákony namierené proti Rusku. To, že ide o hrubé porušovanie Deklarácie OSN o neprípustnosti zasahovania do vnútorných záležitostí štátov, o ochrane ich nezávislosti a suverenity, prijatej Uznesením zhromaždenia 2131 (XX) zo dňa 21.12.1965, to je pre USA „španielska dedina“.

Už samotná skutočnosť konania brífingu  americkou štátnou inštitúciou za účasti zástupcu jedného z troch najvyšších federálnych vládnych orgánov v USA je porušením základných zásad bezzásahovosti, odsek 7 čl. 2 Charty OSN.

Aktivity organizácií, v tomto prípade KBSE, zameraných na rozštvrtenie a likvidáciu Ruskej federácie treba považovať za extrémistické a teroristické akty USA.

KBSE je obyčajná organizácia provládnych amerických uzurpátorov moci, ktorí si privlastňujú právo podľa vlastných cieľov riadiť svetovú politickú scénu.

Tento zločinecký plán USA sa nepodarí realizovať, pretože s vysokou pravdepodobnosťou sa skôr rozpadnú USA. Len dúfam, že proces dehegemonizácie a dekolonizácie USA sa zaobíde bez tretej svetovej vojny.

Dôležitým krokom k tomuto cieľu je, že ruský prezident Vladimir Putin 22. júna oznámil, že BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) sa pripravuje na vytvorenie medzinárodnej rezervnej meny.

„Ruský systém finančných správ je otvorený pre spojenie s bankami krajín BRICS. Ruský platobný systém MIR rozširuje svoju prítomnosť. Skúmame možnosť vytvorenia medzinárodnej rezervnej meny na základe koša mien BRICS,“ uviedol ruský prezident vo video správe pre účastníkov fóra BRICS“.

„Podnikatelia našich krajín sú nútení rozvíjať svoje podnikanie v zložitých podmienkach, kde západní partneri zanedbávajú základné princípy trhového hospodárstva, voľného obchodu, ako aj nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva,“ dodal Putin.

Kardinálna chyba USA a Západu prinútila Rusko hľadať nové trhy a posilňovať väzby s inými krajinami, aby ekonomicky prežilo. Týmto spôsobom si však vynútilo aj urýchlenú prestavbu globálneho ekonomického systému, keďže americký dolár už nevládne naplno a v Ázii a Afrike vznikajú nové obrovské trhy. Je vysoko pravdepodobné, že rozhodujúce štáty sveta, ktoré krajiny BRICS predstavujú ovládnu nové trhy pretože štáty BRICS sú pre všetky nemilitaristické štáty sveta dôveryhodné. V súvislosti s uvedenou krízou na Ukrajine sa dá predpokladať urýchlený pád amerického dolára (USD) ako rezervnej meny.

Rusko, či sa to niekomu páči alebo nie, je ekonomický surovinový gigant. V súčasnosti napríklad presmerováva export svojich uhľovodíkových produktov z európskych krajín do Ázie, ale najmä Číny a Indie. Podľa čínskej centrálnej colnej správy sa rusko-čínske komoditné burzy za prvých päť mesiacov roku 2022 zvýšili takmer o tretinu a dosiahli sumu približne 66 miliárd dolárov. Prudký rast obchodovania s komoditami odborníci spájali so zvýšením cien energií, ktoré tvoria asi 70 % ruského exportu do Číny. Podobná situácia obrovského nárastu obchodnej spolupráce bude mať za následok, že sa k štátom BRICS postupne popridávajú aj iné krajiny.

Duté hlavy v EÚ na príkaz USA sa rozhodli zastaviť dovoz ruskej ropy. Čína, ale aj iné štáty BRICS toto vyprázdnené miesto zaplnia bez najmenších problémov. Čína a India sú pre Rusko kľúčové, aby čo najviac minimalizovali straty spôsobené sankciami, predovšetkým z dôvodu ropného embarga. Okrem iného existuje mnoho spôsobov ako sankcie legálne obísť a ešte na tom zarobiť. Európski politickí prostitúti sa však rozhodli, že spáchajú ekonomickú samovraždu na príkaz USA. Ten, čo takto koná sa dopúšťa zrady záujmov Európy.

Treba poznamenať, že v roku 2021 sa objem vzájomného obchodu medzi Moskvou a Pekingom zvýšil o 36 % na rekordných 147,1 miliardy USD. Odborníci sú zároveň presvedčení, že nový rekord by mohol byť stanovený v roku 2022. Predpokladá sa, že rusko-čínske komoditné burzy by mohli dosiahnuť 185 miliárd dolárov.

Podľa predpovedí OPEC bude do roku 2030 štvrtinu svetového dopytu po rope tvoriť iba Čína a India. Vzhľadom na to a rast paralelného dovozu do Ruska nie je vylúčené, že komoditné burzy oboch krajín do konca roku 2022 dosiahnu 200 miliárd dolárov.

Takýto vývoj temer okamžite naštartuje buď rubeľ alebo zrýchli čínsky jüan ako rezervnú menu, ktorou je už od roku 2016. BRICS bude zárukou istoty tejto rezervnej meny miesto amerického dolára, ktorý nie je ničím krytý. Zelenošedé americké papieriky s mŕtvymi prezidentmi budú mať hodnotu toaletného papiera a vo svete sa začne boj o to, aby sa ich štáty čo najrýchlejšie zbavili s čo najmenšími stratami. Pekne to vystihol americký novinár Mike Whitney:

Každý americký dolár je šek napísaný na účet, ktorý je prečerpaný o 30 biliónov dolárov“!!!

Ďalším faktom je, že Čína drží niekoľko biliónov dlhov USA. V prípade prudkej inflácie, čo sa môže stať veľmi rýchlo, by USD stratil hodnotu a vyvolal by vo svete finančný chaos. Čína má tiež záujem nahradiť USD jüanom. Musí to urobiť veľmi citlivo hlavne kvôli sebe, aby prípadné dolárové straty niečím vykompenzovala. Dnes už nestojí otázka tak, že či dolár ako rezervná mena padne. Stojí tak, že kedy? A aké dopady bude mať táto výmena na svetové obchodné trhy. A úplne posledným faktom je, že idiotské americké sankcie a po nich sa opičiace štáty EÚ sú tými, ktoré sa rútia do záhuby, zatiaľ čo ruský rubeľ sa stal najvýkonnejšou menou na svete...Jeden múdry človek povedal: „Ak je kôň mŕtvy, zosadnite z neho“. Tým koňom sú USA…

Poznámka na záver:

Súčasné protiruské šialenstvo Ameriky začalo podľa plánu už v roku 2019. V tomto čase bol spracovaný dokument provládnym americkým think-tankom Rand Corporation. Článok si môžete pozrieť tu

AUTOR: Z mesta SNP Ivan Štubňa

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj:

https://www.globalresearch.ca/war-ukraine-marks-end-american-century/5782901

https://www.globalresearch.ca/russia-announced-preparations-for-the-creation-of-international-reserve-currency-under-brics-auspices-brazil-russia-india-china-south-africa/5784351

https://vz.ru/world/2022/6/30/1165515.html

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

 

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply