Zopár poznámok k stavu extrémizmu v Česku a na Slovensku…

· Čas čítania: 11 min.
Ilustračné foto: Shutterstock

Správa o stave extrémizmu v Česku ešte nebola zverejnená celá, čaká sa na jej kompletizáciu po medirezortnom pripomienkovaní, čiastkové správy sú zverejnené po štvrťrokoch (uvádzané nižšie).

Český minister vnútra Metnar však odmietol, že by zdržanie správy bolo spôsobené problémom okolo SPD: „Nie. To je špekulácia. Nemôže to byť problém, pretože sú na hodnotenie kritériá a pravidlá. Chceme mať správu vyprecizovanú. Ak bude o týždeň skôr, alebo neskôr, nehrá úlohu,“ dodal. Aké detaily sa ladia, však neprezradil. Naopak podľa štyroch vysoko dôveryhodných zdrojov z vnútra sú pasáže o SPD dôvodom, prečo sa vydanie celej správy odkladá…

Populizmus je mienený ako podliezanie politikov a ich programov takzvanému „vox populi“. Extrémizmus alebo politický extrémizmus je „ultraľavicový alebo ultrapravicový politický smer, ktorého hlavným cieľom je väčšinou likvidácia politického pluralistického systému, nevynímajúc použitie násilných metód“.

Definícia pochádza z Encyclopaedia Beliana s podtitulom: Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch; veľká slovenská všeobecná encyklopédia, pomenovaná podľa Mateja Bela, ktorá vychádza vo vydavateľstve Veda od roku 1999, spracúvaná kolektívom Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Definíciu uvádza slovenská Wikipédia (skôr len výhonok). Lebo vo veci nie je jasno.

Česi majú svoje zdroje a pramene. Od nich sa odvíjajú a rozmieňajú na drobné, rozšírené definície extrémizmu podľa ministerstiev vnútra Českej a Slovenskej republiky, s jeho stratifikáciou a taxonómiou… A od nich, rôznych definícií, sa odvíjajú rétoriky politikov, a podľa nich konajú orgány činné v trestnom konaní (OČTK) v Česku a na Slovensku…

Definícia je vágna až gumová, zahŕňa verbálny, neverbálny extrémizmus, od slovných prejavov typu hate speech na hrane hate crime alebo za ňou, až k reálnym fyzickým skutkom, hmotným a nehmotným škodám, škodám na majetku, zdraví a životoch (terorizmus).

Je načim, aby sa viac zaoberala nielen reálnym ultra ľavicovým prejavom extrémizmu, prednostne „rieši“ pravicový extrémizmus, ale aj všetkým, čo má súvis s liberalizmom, neo a post liberalizmom, alebo takzvanou liberálnou demokraciou, pretože tá je za hranou demokracie…sloboda aj demokracia majú svoje hranice, všetko, čo je za ňou, páchne totalitou, ktorú v pomeroch nášho a euro a transatlantického priestoru možno označiť ako tretiu totalitu… Neexistuje liberálna ani konzervatívna demokracia, existuje len demokracia.

Vágnosť pojmu extrémizmu spočíva aj v jeho splývaní s takzvaným štandardizmom politických strán a hnutí (ochranný termín takzvaných štandardných politických strán na úpadku a ústupe, lebo sa vyčerpali a už nemajú čo voličom ponúknuť, okrem toho, často v ich programoch splýva pravicové a ľavicové myslenie, ktoré v jazyku politiky stráca zmysel…) alebo „populizmom“ a všetkým, čo nie je v súlade s mainstreamovou (hlavnou, prikázanou, nariadenou) ideologickou a politickou líniou systému matrixu Európskej únie, z hláv extrémistov EÚ, hrajúcich sa na demokratov, a do ktorého preniká liberálna a ultra liberálna nosná ideológia nového náboženstva ateizmu, supresia a ostrakizácia kresťanstva, ako hlavného nositeľa európskych hodnôt, multikulturalizmu a genderovej ideológie…
a tá je schopná a ochotná, v záujme ľudských práv a slobôd obmedzovať ľudské práva a slobody, teda, postaviť slobody proti slobodám a práva proti právam…
z „liberálnej demokracie“ sa stala ideológia, ktorá s demokraciou nemá nič spoločné…
liberálna ideológia a jej politiky vykazujú znaky novodobého fašizmu, alebo: „kto nie je s nami, je proti nám…“. A to je extrémizmus.

Mienim médiá liberálneho mainstreamu a s nimi spriaznené mimovládky tretieho, liberálneho pseudo demokratického „neziskového“ sektora a ich „demokratické“ a „spoločnosť otvárajúce“ kampane „za koho a za čo, proti komu, proti čomu…“. Aktuálne „Za slušné Slovensko“. A za „ich“ Mistríka.

O tom možno diskutovať, prieť sa, ale to je asi tak všetko, čo sa v danej veci dá urobiť… Riešením je zastaviť neo orwellovský newspeak, nahradiť ho pravdou, a to tak, že veciam a ľuďom začneme dávať ich pravé mená…

Pre tých, čo majú záujem o osobné vzdelávanie vo veciach extrémizmu a vlastnú tvorbu a dotváranie plus zber informácií pre korekcie svojich názorov, ponúkam dva články, Okamurovej SPD a jej spájaniu s extrémizmom sa venovala aj relácia ČT24 „Devadesátka“:
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2494222-vnitro-varuje-slova-okamurovy-spd-umi-byt-radikalnejsi-nez-ta-extremisticka?_ga=2.241399362.1935062305.1532068256-1906448432.1531371667
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/spd-je-vetsi-hrozba-nez-tradicni-extremiste-pise-vnitro-ve-z/r~be5e2d6e634011e89dcc0cc47ab5f122/?redirected=1532326630
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2542756-cesi-patri-mezi-nejvetsi-rasisty-v-evrope-a-bude-hur-varuji-odbornici

Problematika extremismu na území České republiky v 1. čtvrtletí 2018 – MV (výňatok v pôvodnom českom jazyku…)
http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx

Daleko více pozornosti ovšem vzbudily projevy spojené s hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (dále jen „SPD“). V souvislosti s odkupem vepřína v Letech byly zaznamenány výroky některých představitelů hnutí na adresu bývalého pracovního, resp. cikánského tábora, ve kterém našlo za druhé světové války smrt několik stovek osob a další stovky byly deportovány do vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka.
Policie ČR zahájila v únoru úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia proti třem poslancům hnutí, včetně předsedy Tomia Okamury.
Výroky představitelů hnutí vyvolaly velkou kritiku u zástupců národnostních menšin, u přeživších holokaustu či u veřejně známých osobností, včetně některých politiků.
V případě bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka zahájili policisté trestní stíhání v souvislosti s jeho údajnými výroky v prostorách Poslanecké sněmovny.
Stíhání je vedeno pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (Rómov, židov a homosexuálov posielal do plynu. Blbec.).
https://www.novinky.cz/domaci/478080-policie-navrhla-obzalovat-tajemnika-spd-za-nenavistne-vyroky.html
Politické hnutie a strana Tonia Okamuru sa od výrokov osoby bývalého tajomníka SPD Staníka dištancovalo.

Rostasov článok Klin židov medzi Slovanmi v Zem a vek neposiala nikoho do plynu, zaoberá sa štúrovcami a aspektom židovstva v ich slovanskom myslení, pričom trestné stíhanie je procesne, vecne a znalecky postavené na vode, navyše, sú ním porušené základné ľudské práva Rostasa a jeho rodiny (manželka, deti, okolie), Listina základných práv a slobôd, Ústava SR, medzinárodné dohovory a nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva o slobode slova…

Trestné stíhanie Rostasa inicioval Pavel Sibyla (slniečkár, mimovládkar a „librálny demokrat“) a šéf mimovládky Zastavme korupciu:
http://nadhlad.com/content/klin-zidov-medzi-slovanmi

Na adresu negramotného Sibylu a jemu podobných, Rostasa ani jeho článok nemožno v reálne slobodnej a demokratickej spoločnosti subsumovať pod strešný názov extrémizmus a vyvodzovať voči nemu akékoľvek sankcie:
https://www.upjs.sk/public/media/4496/4-mpar.pdf
http://www.ja-sr.sk/files/Sloboda_prejavu_0.pdf.

Sybila by sa mal venovať tomu, čomu rozumie a nepchať svoj nos do vecí, do ktorých ho ani ako inak radového občana nič nie je, v spätnej reakcii zrejme poškodeného Rostasa, bude vo veci svojho udania ten hlupák musieť podávať vysvetlenie…

K poškodeniu práv došlo aj odstránením článku Klin židov medzi Slovanmi z webu Zem a vek… (článok sa nachádza aj v tlačenom vydaní mesačníka Zem a vek, máj 2017). Pochybné sú aj znalecké posudky.

Spochybniť možno aj polovicu „vedeckých prác“ na tému štúrovci, k židovskému aspektu myslenia štúrovcov (antisemitizmus) sú prinajmenej cudné, alebo vyhýbavé… Isté je, že židovstvo a antisemitizmus rezonuje celými dejinami západnej ľudskej civilizácie, od momentu, kedy sa na jej scéne zjavil žid.

Otázkou je, či namiesto Rostasa nemal byť stíhaný Svetozár Hurban Vajanský in memoriam, aj preto, že Rostas, ak sa nemýlim, nie je bezprostredne štúrovec, hlási sa ale k ich národnému slovanskému obrodenectvu a slovenskému identitárstvu…

Viem, neviem si predstaviť, že by dielo štúrovcov malo byť zakázané pre jeho antisemitizmus. A vy? U Rostasa v domácnosti a v redakcii Zem a vek boli hľadané aj podobné ukrývané „extrémistické“ materiály, ako u Jehovových svedkov?

„Hnutí SPD ve svých výstupech nadále operovalo s migranty a muslimy. Navrhlo novelu zákona, která by umožňovala trestat už samotnou podporu nenávistných ideologií. SPD uvádí, že cílem novely má být postih „nenávistné islámské ideologie“.“

Voči Strane Priama demokracia (Tonio Okamura) MV ČR nevyvodzuje žiadne konzekvencie, iba popisuje fakty volebného programu.

Na Slovensku sa vedie konanie proti Kotlebovej strane ĽSNS, vo veci jej charakteru, výsledky sú ale v nedohľadne. Navrhovateľ (GP) a konateľ (súd) mlčia… ĽSNS naďalej pôsobí ako aktívna, v riadnych parlamentných voľbách občanmi, voličmi, legitimizovaná politická strana. Jej predseda je (bude) volebný kandidát na prezidenta a súčasný prezident, ktorý „neakceptuje“ (prázdne gesto) hlasy 200 tisíc voličov, vyvrátil svoje predvolebné gesto, že „chce byť prezidentom všetkých občanov“. Ešte skôr, než ukončil svoj mandát „apolitického a nadstraníckeho“ prezidenta, vstúpil do politiky a paktu s „liberálnymi demokratmi“ a hodlá s nimi prevziať na Slovensku moc.

Činnosť ĽSNS sledujem, nemám k nej ale žiadny plusový ani mínusový postoj, beriem ju ako parlamentnú politickú stranu, a tvrdím, že aj táto strana posúva parlamentnú demokraciu odkiaľsi-kamsi. Fakt, že jej návrhy legislatívy sú „zo zásady“ odmietané, ako zákony z dielne „extrémistov“, odmietam, lebo nie je dôležité kto, ale čo hovorí, teda, to, kto navrhuje ale čo navrhuje… takzvaní „zásadoví“ najmä liberáli a pseudo liberáli v parlamente, sú hlupáci (Klus, Poliačik…). Ide o zákon o mimovládkach a interrupčný zákon (v ňom je čierna diera v trvaní obdobia prvého trimestra).

Českého Staníka treba odstíhať, hypotézu o „nenávistnej islamskej ideológii“ vyvrátiť alebo vziať na vedomie. Ak je pravdivá, treba ju priradiť k totalitným zločineckým ideológiám, akými sú nacizmus, fašizmus a komunizmus. A skúmať, čo znamená liberálna demokracia (klamlivé pozlátko, mačkažák), z pohľadu definície extrémizmu, a pozadie radikalizácie „liberálnych demokratov“, lebo:
1. Korektná politológia pojem liberálna demokracia nepozná. Existuje len demokracia. Liberálna demokracia je orwellizmus. Newspeak. Liberálna demokracia mení demokraciu na totalitu, už násilnými prostriedkami, zatiaľ „len“ v rovine mediálnej informačnej hybridnej vojny, alebo „len“ (zatiaľ) na pôde slovenského parlamentu…
https://slobodnyvyber.sk/z-liberalnej-demokracie-sa-stala-ideologia-uz-jej-nejde-o-slobodu/
2. Verejnosti zrejme uniká, že rusofóbia a nenávistné prejavy voči Rusom, v rámci euro transatlantizmu, sú v konečných dôsledkoch, rozmeroch a konzekvenciách, príbuzné až zhodné s antisemitizmom a už stačí len zvolanie: Rusi do plynu!“

Rusofóbia sa u niektorých „aktivistov“ (Smatana a spol.) mení na paranoju. Platí to aj vo veci Dolnej Krupej a „Nočných vlkov“. Samozrejme, administratívne záležitosti okolo múzea vojenskej techniky a aktivít motorkárov, treba uviesť do súladu so zákonom… Poznámka: Rusofília, germanofília, amerikanofília a podobné „fílie“ nemajú nič spoločné s ideológiou a politikou, vyjadrujú pozitívny vzťah ku kultúre zmienených okruhov…

Rusofóbia je nenávisť spojená s patickou anxietou voči všetkému ruskému… a naopak, príznačný pre ňu je nekritický obdiv k všetkému úpadkovému (dekadencia) západnému, vnímanému ako „pokrok západnej civilizácie“…
https://www.hlavnespravy.sk/margarita-simonjanova-nemeckemu-novinarovi-skuste-nahradit-slovo-rusi-za-slovo-zidia/1470626

Zmienim aj fakt, že po „nežnej“ a zrušení vedúcej úlohy „ústredného kúrenia“ nedošlo k zákazu komunistickej strany, ako zločineckej organizácie, ale jej „nežného“ zaradenia do rámca pluralitnej demokracie a komunisti sú riadnymi súpermi takzvanej súťaže politických strán… Takže – Česi môžu voči podielu na moci KSČM leda protestovať ako „ulica“, ale to je asi tak všetko, čo môžu vo veci podniknúť…

Najmä 50-te roky v Československu sú neslávne väzbou komunistov na stalinizmus a ochotu preberať sovietske (leninsko-stalinské) vzory (násilné riešenia, kolektivizácia, znárodňovanie, represia, prenasledovanie kresťanov, ŠTB, ľudové milície, justičné vraždy)… Extrémizmus a štátny teror ako „vyšitý“. V tom zmysle je komunistická stalinská ideológia zhodná s nacistickou ideológiou hitlerizmu a naopak…

Takzvaní komunisti od 60-tych rokov prešli obrodou, aj v reakcii na legendárny Chruščovov prejav v OSN v roku 1960, prevážil socialistický nad komunistickým aspektom, komunizmus bol síce cieľ, ale vzdialený a ukázalo sa, že vo svojej podstate v nedohľadne, utopistický a antihumánny. Takzvaný normalizačný proces sedemdesiatych rokov, po invázii vojsk Varšavskej zmluvy, ale Československo už neposunul späť do stalinských 50-tych rokov…

Komunizmus je totalitná ideológia porovnateľná s nemeckým nacizmom, talianskym fašizmom a islamizmom. Socializmus je spoločenský, politický, ekonomický a hospodársky systém, založený na spoločnom vlastníctve a prerozdeľovaní zdrojov, očistený od ideológie beztriednej spoločnosti, vnesenej do socializmu, v čase poroby imperialistickým komunistickým Kremľom…

Socializmus v dnešnej podobe nemá už nič spoločné s komunizmom. Takzvaný moskovský socializmus (vplyv a diktát kremeľského „ústredného kúrenia“) v Československu sa skončil v etape reálneho socializmu. Následne prišiel pád Berlínskeho múra a Československo sa otvorilo iným, západným ideológiám… Po „nežnej“ došlo u pôvodne komunistickej strany k zmenám, od KSČ k „čerešničkám“ a SDĽ a sobášu so sociálnymi demokratmi (SMER) ako mačkopes pravice a ľavice…

Nenávidím a odmietam stalinský „komunizmus“ 50-tych rokov, ale nepatrím k 90-tim percentám, ktorí vedia, že (citujem Muromca): „Komunisti tu zriadili spoločenský systém na ktorý dodnes nostalgicky spomína 90% tých čo ho zažili ako na staré zlaté časy.“ Nie, neboli to komunisti, ale socialisti. Konštatujem tiež, že režimy po „nežnej“ zničili všetko to, čo bolo vybudované za čias socializmu (nie komunizmu!) a bolo to dobré…

Zaujímavé je, že v Rusku je stále množstvo Rusov, obdivujúcich Stalina… Zakázaná mala byť a je, komunistická a stalinská ideológia. Zrušiť vedúcu úlohu KS v spoločnosti nestačilo. Zakázaná mala byť akákoľvek „komunistická“ politická strana. No, Komunistický manifest si „pod lavicou“ môže čítať a snívať pri tom, bárskto…

Ministerstvo vnútra SR by sa malo paralelne k extrémizmu zaoberať a vyvodzovať konzekvencie aj vo veci zákona o voľbách: Volebná kampaň začína vyhlásením termínu volieb predsedom národnej rady: Mistrík porušuje zákon (bilbordy, kampaň) a „právnemu štátu“ to neprekáža… Ministerstvo vnútra nekoná, vo veci je nečinné. Len tak, mimochodom, na margo veci: Kandidát na prezidenta Róbert Mistrík je „užitočný idiot“ (slang, ktorý znamená, že osoba je kýmsi použitá a zneužitá…), klon českého Jiřího Drahoše.

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/6655/zopar-poznamok-k-stavu-extremizmu-v-cesku-a-na-slovensku/

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Dobry clanok.
    Tiez ma udivuje, ze niekto verejne porusuje zakon (billboardy na prezidenta) a nic sa nedeje. Ked policajt vidi ze niekto pacha trestny cin, zakroci (ocakava sa ze zakroci). Necakam, ze prokurator zakroci, ale ze sa nenajde NIK kto by zakrocil, sa mi zda chore. Resp. mi to potvrdzuje domnienku, ze zijeme ako poddani mocipanov – volenych zastupcov.

Pridaj komentár