Zvolením Harabina zvolíte aj Mediálny dom Slovanov

Tagged With: , , , , Add Comment

V prípade zvolenia Štefana Harabina za prezidenta Slovenskej republiky by mali veľkú šancu na úspech idey Manifestu Slovenska. V rámci tohto dokumentu sa jeho protagonisti veľmi vážne zaoberajú aj projektom medzinárodného mediálneho domu, ktorý už niekoľko rokov presadzuje Tibor Eliot Rostas.

V prostredí, v ktorom je úhlavným nepriateľom suverenity a národnej identity kolosálna moc nadnárodných privátnych médií sa stáva kardinálnou otázkou miera a spôsob, akým budeme vstupovať do prostredia verejnej rozpravy. Nie je prípustné, aby tento priestor ovládla koordinovaná skupina riadená a financovaná spoza našich hraníc a vytvárala tak mediálny monopol nad ovplyvňovaním verejnej mienky. Tomuto je nevyhnutné zabrániť rovnako tak, ako je nevyhnutné zastaviť pôsobenie cudzích agentov v spolitizovaných mimovládnych organizáciách pôsobiacich ako štát v štáte.

Štefan Harabin k tomu uvádza:
„Milí priatelia, vlastenci, Slovenky, Slováci, občania Slovenska, nemálo energie a úsilia som venoval práci na Manifeste Slovenska ako prelomovom dokumente našej budúcnosti. V júni 2018 sme ho prijali spolu s delegátmi Národnej konferencie (prosím, nemýliť si s politickou stranou Národná koalícia), ktorá ma hlasovaním zvolila ako národného kandidáta na post prezidenta SR.
V prípade, ak získam vašu dôveru hrdo reprezentovať Slovensko ako jeho prezident, a ja verím, že ju získam, budem touto cestou kráčať aj naďalej. Aj preto budem požadovať, aby sa tieto idey, obsiahnuté v Manifeste, rozvíjali a hlavnou agendou sa pre mňa v zmysle Manifestu stane spájanie síl krajín V4, ale i spájanie síl všeslovanskej vzájomnosti a príprava spoločného postupu voči liberálnej propagande devastujúcej vedomie Slovenska, Slovanov a ostatných strategických partnerov.
Je najvyšší čas, aby sme zanechali všetky sváry a konečne stáli jeden vedľa druhého ako nám to kládol na srdce Svätopluk. Osud našej vlasti bude už čoskoro vo vašich rukách, prosím, využite to. Vďaka vám.“

www.harabin-2019.sk
https://www.facebook.com/1680731138870391/posts/2429601890649975/

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis