Celistvosť a jednota

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek.

Biblické: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého,“ je vysokým duchovným zákonom, ktorého dôsledné napĺňanie by úplne zmenilo celú spoločnosť.

Háčik však spočíva v tom, že väčšina z nás nedokáže poriadne milovať samých seba. Potom nemôžeme skutočne milovať ani nikoho iného. Takže keď sa to tak vezme, technicky toto prikázanie dodržiavame – keď sa správame deštrukčne sami voči sebe, správame sa tak aj k svojim blížnym, a teda milujeme ich len do tej miery, do akej dokážeme seba samého.

Takto to však myslené očividne nebolo. Najmä v kontexte ďalšieho princípu: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ A tretím kľúčovým tvrdením je v kresťanstve často opakované slovné spojenie, že „všetci sme milované dietky Božie“. Ak nás Boh miluje takých, akí sme, aj so všetkými nedokonalosťami a zlyhaniami, asi sme hodní tejto nadpozemskej lásky. Vo svojej podstate sme božské bytosti, pretože hlboko pod tou všetkou špinou a temnotou, v našom duchovnom srdci žiari naše pravé ja – naša duša, ktorá je súčasťou Boha. V spojení s ňou dokážeme sami seba precítiť ako Božie dieťa.

Pri takomto vedomí nie je možné nemilovať sám seba. A pri uvedomení si, že takto to má každý jeden človek (aj náš neobľúbený politik alebo masový vrah), vidíme, že aj on (ona) je milovaným dieťaťom Božím, a teda naším bratom alebo sestrou. A môžeme ho (ju) milovať rovnako intenzívne.

Keby sme to zobrali z pohľadu východných náboženstiev, všetci sme súčasťou jedného univerzálneho kozmického vedomia, tak ako jednotlivé údy a orgány sú súčasťou nášho tela. Pocit oddelenosti jedného od druhého je len ilúzia. Ako by mohla ľavá ruka nemilovať pravú alebo jej ubližovať? A predsa žijeme vo svete, kde sa tak bežne deje. Mnohí sa odcudzujú dokonca vlastným životným partnerom, nehovoriac o susedoch či obyvateľoch svojho mesta či dediny. Keď si to vezmeme z pohľadu predkresťanských alebo prírodne duchovných kultúr, aj pre našich slovanských predkov bol posvätný rod, inde kmeň alebo iné širšie spoločenstvo. Najtvrdším trestom u indiánov bolo vylúčenie z kmeňa. Človek odmalička vnímal seba samého ako organickú súčasť komunity a záujem kmeňa bol pre neho viac ako jeho individuálne potreby.

Autor: Marián Benka

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-december-2019

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Tu k Ježišovi pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet“ (Mk 12, 28-31). Teda prvé zo všetkých, nie len „ďalšie.“

    Keď kedysi spoločnosť milovala svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily, bola schopná rozlíšiť dobro od zla a vzdorovať nepriateľom v bitkách pri Belehrade (1456), Lepante (1571) alebo Viedni (1683). Jednotne žila a jednotne bojovala.

    Keď spoločnosť odstránila Boha, do centra zbožňovania sa dostane človek. Humanistické tézy znejú krásne a na papieri lákavo, ale praxou a konečným produktom je stav, aký je dnes. Namiesto duchovnej obnovy, atmosféry Vianoc a sviatkov Narodenia Ježiša Krista, dostávame X-Mas s uspokojivo plnými regálmi a taniermi (niektorí ani to nie). Namiesto kresťanstva si EÚ/OSN v zákonoch ukotvila humanizmus, ľudské právo (nie Božie), pseudopráva (potraty, rozvody) a choré idey (multi-kulti, rôzne agendy). Hollywoodská kultúra to zakonzervuje do myslí „vtipným“ rúhaním, podsúvaním amerického sna ako méty pre každého, vykresľovaním priateľa a nepriateľa verejnej mienky. Pokračovať netreba, všetci čo majú oči, vidia.

    Na margo článku: Boh nás nemiluje takých, akí sme, keď ho odmietame. Ale miluje nás aj so všetkými nedokonalosťami, zlyhaniami a sme hodní tejto nadpozemskej lásky, ak Ho prijímame (s Jeho slovom) a veríme v Neho.

Pridaj komentár